WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie inwestycji kompleksowego zagospodarowania odpadów

29.02.2016

W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał ostatnią transzę środków finansowych przyznanych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu na realizację zadania polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano zakład oraz wybudowano instalację biologicznego przetwarzania odpadów i linię do produkcji paliwa alternatywnego, co pozwala na wykorzystanie wysokoenergetycznych odpadów, a także utworzono PSZOK. Inwestycja kosztowała ponad 17 mln zł, z czego ok. 12 mln zł to wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz w Toruniu przedsięwzięcia planuje się ograniczenie masy składowanych odpadów o 27.200 Mg/rok, a liczba mieszkańców objętych inwestycją to ponad 162 tysiące osób.

aktualności News icon

03.07.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Jak brzmi Szczecin? W urodziny miasta uczniowie nagrają jego dźwięki
Z okazji 75. Urodzin Szczecina młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego dowie się jakie odgłosy wydaje nasze miasto. Wybierzemy się...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl