img Miesiąc: czerwiec 2016

27.06.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Konferencja dotycząca wdrażania RPO WWM na lata 2014-2020
W Olsztynie odbyła się kolejna konferencja poświęcona wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO...
27.06.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Zielone Miasteczko w ramach Dni Pniew 2016
W dniach 17-19 czerwca 2016 r. Pniewy obchodziły swoje święto. Celebrowanie Dni Pniew było okazją do przybliżenia mieszkańcom tematyki ochrony środowiska w skali lokalnej. 18 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim stanęło tzw. Zielone Miasteczko. W ramach niego zorganizowano szereg atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, mających na celu poprawę świadomości...
27.06.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Gospodarka niskoemisyjna w rękach samorządów
Transformacja modeli gospodarczych w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych stanowi ważne wyzwanie, zwłaszcza dla władz samorządowych. Gospodarka niskoemisyjna ma bazować przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE i zastosowaniu niskoemisyjnych...
27.06.2016
WFOŚiGW w Warszawie:„Pożyczka na gorąco” w ramach programu 2016-OA-11
Jednym z kluczowych programów w dziedzinie ochrony atmosfery w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 r. jest program związany ze wspieraniem zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji (program nr...
27.06.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Mazowieckie ekoprzedszkolaki z nagrodami
„Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne – czyli mazowieckie zakątki bajeczne” to temat VIII edycji konkursu ekologicznego organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs został zrealizowany dzięki dotacji w wysokości 13 642,60 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrody laureatom wręczyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i prezes zarządu Funduszu Artur...
27.06.2016
WFOŚiGW w Kielcach: Rozpoczął się cykl spotkań z gminami województwa świętokrzyskiego z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
W dniu 20 czerwca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach rozpoczął nową formę aktywności w obszarze ochrony środowiska i działań dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju, dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej...
23.06.2016
WFOŚiGW w Opolu: Przedstawiciele WFOŚiGW w Opolu na IV Opolskim Kongresie Energetycznym
„Równowaga energetyczna elementem zrównoważonego rozwoju regionu” – pod takim hasłem w dniu 21 czerwca odbył się IV Opolski Kongres...
23.06.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Wspólne warsztaty w Biebrzańskim Parku Narodowym
Po raz pierwszy, w ramach wspólnego projektu pn. Dni otwarte parków krajobrazowych, spotkali się przedstawiciele parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, centrów edukacji ekologicznej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
22.06.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego
W Słupsku odbył się drugi w tym roku Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli w nim starostowie i prezydenci, którzy omówili najważniejsze sprawy...
22.06.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Gospodarka osadami ściekowymi w województwie pomorskim
W Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja „Gospodarka osadami ściekowymi w województwie pomorskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju”. Jej organizatorami byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy Gdańskiej Fundacji Wody. W seminarium licznie udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, eksploatatorzy oczyszczalni ścieków i właściciele infrastruktury...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl