WFOŚiGW w Warszawie:„Pożyczka na gorąco” w ramach programu 2016-OA-11

27.06.2016

Jednym z kluczowych programów w dziedzinie ochrony atmosfery w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2016 r. jest program związany ze wspieraniem zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, termomodernizacji oraz zadań związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji (program nr 2016-OA-11).

Zakres dofinansowania jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in.: termomodernizację budynku (np. ocieplenie ścian, dachu/ stropodachu); zastosowanie rekuperacji ciepła/wentylacji z odzyskaniem ciepła; modernizację lokalnych źródeł ciepła tj. wymianę kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek); likwidację starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci; budowę sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni; modernizację systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych, budowie układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzaniu nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń; wymianę starego taboru na tabor z silnikami spełniającymi obowiązujące normy EURO lub silniki elektryczne w transporcie publicznym oraz inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie ochrony atmosfery.  O preferencyjne pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki podległe, osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl