WFOŚiGW w Opolu: Przedstawiciele WFOŚiGW w Opolu na IV Opolskim Kongresie Energetycznym

23.06.2016

„Równowaga energetyczna elementem zrównoważonego rozwoju regionu” – pod takim hasłem w dniu 21 czerwca odbył się IV Opolski Kongres Energetyczny.

Opolski Kongres Energetyczny to wydarzenie, podczas którego prezentowane są najnowsze trendy w sektorze energetyki, zarówno tej konwencjonalnej, jak i opartej o źródła odnawialne. Założeniem Kongresu jest przedstawienie zagrożeń i szans dla dalszego rozwoju gospodarki energetycznej w województwie opolskim. Tegoroczne uroczyste otwarcie Kongresu nastąpiło po inauguracyjnych wystąpieniach Prezydenta Miasta Opola – Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Członka Zarządu Wojewódz­twa Opolskiego – Szymona Ogłazy, w których odnieśli się do inwestycji rozbudowy Elektrowni Opole jako strategicznej, a zarazem największej w Europie. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wystąpił I z-ca Prezesa Zarządu – Edward Gondecki, który podsumował Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu – „Prosument Opolski”, w ramach którego wpłynęło 489 wniosków o udzielenie dotacji na łączną kwotę blisko 14,5 ml., z czego Fundusz do dnia 13 czerwca 2016 roku podpisał 308 umów na łączną kwotę 2 166 299,38 zł. Pomimo, iż program się zakończył, zainteresowanie zieloną energią nie maleje, dlatego m. in. o niej rozmawiano w trakcie IV Opolskiego Kongresu Energetycznego. I z-ca Prezesa Zarządu –  Edward Gondecki przekazał również zgromadzonym gościom, iż WFOŚiGW w Opolu rozpoczął realizację projektu pn.: „Ogólnopolski System Wsparcia Doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, którego celem jest stworzenie ogólnopolskiej sieci wysoko wykwalifikowanych doradców energetycznych, świadczących nieodpłatne usługi doradcze w regionach w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jednocześnie  Edward Gondecki poinformował o pracach WFOŚiGW w Opolu nad nowym programem dla osób fizycznych, którego celem będzie dofinansowanie w formie pożyczek, z możliwością ich częściowego umorzenia, zadań inwestycyjnych polegających na wymianie wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie województwa opolskiego.

 

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl