img Miesiąc: październik 2017

31.10.2017
WFOŚiGW w Gdańsku: Z myślą o nietoperzach
W Zielonej Szkole w Schodnie wyremontowany został dach, naprawiono także kominy. Informacja jakich wiele, różne instytucje przeprowadzają przecież prace budowlane w swoich siedzibach. Ale ten remont był wyjątkowy! Pod dachem bowiem swoją kryjówkę znalazły nietoperze. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
31.10.2017
NFOŚiGW: 36,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie
Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI”. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 70 mln zł, z czego 36,5 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego...
30.10.2017
NFOŚiGW: Miliony na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego...
29.10.2017
NFOŚiGW: Unijne pieniądze po raz drugi na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej
Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł. Szanse na pieniądze mają: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki...
25.10.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Dziennikarze z Ukrainy na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL ECO System
W dniach 17-19 października w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL ECO System. Aktywnie uczestniczył w nich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz zaproszona przez nas kilkudziesięcioosobowa grupa ukraińskich dziennikarzy. – Później przekażą u siebie zdobytą u nas wiedzę – mówi Adam Krzyśków prezes Wojewódzkiego Funduszu...
25.10.2017
NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację
Do 29 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski o dotację na źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach unijnego poddziałania 1.6.1. Budżet 130 mln zł zostanie rozdysponowany między przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie. Nabór rozpocznie się 30 listopada...
24.10.2017
WFOŚiGW w Katowicach: Podpisano umowę z bankami
W ramach walki ze smogiem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął kolejny krok, którym jest współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska SA i Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w ramach uruchomionej linii kredytowej o symbolu...
23.10.2017
WFOŚiGW w Olsztynie: Pierwsza umowa na zakup samochodu elektrycznego
Ponad 110 tysięcy złotych – tyle będzie kosztował pierwszy samochód elektryczny, który zostanie zakupiony dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
23.10.2017
WFOŚiGW w Gdańsku: 700 tysięcy złotych na sprzęt dla strażaków
Cały czas trwa usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku sierpniowej nawałnicy na Pomorzu. Strażakom ciągle potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Pomocy od samego początku udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dofinansował zakup sprzętu na kwotę 700 tys....
23.10.2017
NFOŚiGW: Zaproszenie na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Regulamin konkursu, kryteria, system oceny i procedura wyboru projektów dla unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, a także instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, pomoc publiczna oraz analiza kosztów i korzyści w perspektywie finansowej 2014-2020 – to wszystko zaplanował NFOŚiGW podczas szkolenia, które odbędzie się 17 listopada br. Uczestnicy mogą też liczyć na indywidualne...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl