NFOŚiGW: 36,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie

31.10.2017

Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI”. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 70 mln zł, z czego 36,5 mln zł pokryje NFOŚiGW z unijnego budżetu.

Umowę na dofinansowanie małopolskiej inwestycji 30 października 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Prezes Piotr Ziętara i Prokurent Paweł Senderek – reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Projekt o wartości 70 407 936,94 zł, otrzyma dotację w kwocie 36 587 284,39 zł z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Będzie realizowany na terenie aglomeracji Kraków do końca 2020 r. Obejmie następujące działania: modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy (Q = 373.000 RLM), budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (12,4 km) oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej (6,03 km). Efektem tych prac będzie przyłączenie 238 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienie 4200 osobom korzystanie z ulepszonego oczyszczania ścieków. To już druga w tym roku umowa z krakowską spółką dotycząca gospodarki wodno-ściekowej. Pod koniec marca br. podpisano umowę na realizację V etapu projektu, który oszacowano na 170 120 941,18 zł. Wówczas kwota dofinansowania wyniosła 84 478 245,27 zł i objęła swoim zakresem modernizację Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” oraz Budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 29,40 km, a także budowę i przebudowę sieci wodociągowej o długości 10,7 km.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl