WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie rozmawiano o pompach ciepła

26.06.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i istniejący przy nim  Zespół Doradców Energetycznych był organizatorem bezpłatnej konferencji „Dobre praktyki z wykorzystania pomp ciepła – technologie pomp ciepła”, która odbyła się 26 czerwca w Olsztynie.

Konferencja skierowana była zarówno do przedstawicieli samorządów, sektor MŚP oraz osób fizycznych. Jej głównym celem było przybliżenie wiedzy dotyczącej pomp ciepła, przedstawienie zasad działania, a także zaprezentowanie możliwych rozwiązań technologicznych oraz argumentów przemawiających za ich zastosowaniem. Konferencja finansowana była z projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ.

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl