NFOŚiGW: Zaproszenie na konferencję ws. możliwości finansowania inwestycji w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodniczych

23.02.2017

NFOŚiGW – Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Energetycznego (JRPDE) 28 lutego 2017 r. organizuje konferencję pn. „Efektywność energetyczna – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Spotkanie jest adresowane do potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w działaniu 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz w poddziałaniu 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Na konferencję, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali 102 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie, zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni z terenu województwa mazowieckiego i województw ościennych. Będą oni mieli okazję zapoznać się i przedyskutować następujące zagadnienia: wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, którego koordynatorem jest NFOŚiGW; źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu; kwestie merytoryczne i praktyczne przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji POIiŚ 2014-2020, a w tym: zagadnienia pomocy publicznej oraz metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania projektów. Przewiduje się również przeprowadzenie indywidualnych konsultacji doradców energetycznych dla zainteresowanych uczestników spotkania. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są pod adresem: irena.ryczkowska@nfosigw.gov.pl (tel. 22 45 90 183).

Program konferencji

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl