WFOŚiGW w Warszawie: Sześć programów na zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej – trwa nabór wniosków

27.02.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej.

Dla zainteresowanych m.in. budową lub modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków, budową nowych i przebudową istniejących sieci kanalizacyjnych oraz budową podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej i innych zadań z tego zakresu – Fundusz przygotował dwa programy:

  • 2017-OW-1 pn. Realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
  • 2017-OW-2 pn. Zadania z zakresu ochrony wód.

W zakresie gospodarki wodnej wnioskodawcy mogą składać dokumenty w ramach czterech programów:

  • 2017-GW-3 pn. Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi;
  • 2017-GW-4 pn. Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody;
  • 2017-GW-5 pn. Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi;
  • 2017-GW-6 pn. Zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Zakres dofinansowania ww. programów obejmuje m.in.: budowę nowych, rozbudowę i remont stacji wodociągowych, hydroforni, zbiorników wyrównawczych oraz ujęć wody; budowę nowych i przebudowę istniejących sieci wodociągowych; budowę, przebudowę, remont stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody; a także budowę, przebudowę i remont budowli hydrotechnicznych i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

Nabór wniosków trwa do wyczerpania pieniędzy w danym programie, ale nie później niż do 29 września br. Dokumenty dotyczące programów dostępne są na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Obsługa beneficjentów/Programy/Programy 2017.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl