WFOŚiGW w Warszawie: Ponad 400 tys. zł na konkursy i olimpiady ekologiczne

27.02.2017

WFOŚiGW w Warszawie zakończył rozpatrywanie wniosków w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”. Ostatecznie, po ocenie formalnej i merytorycznej, dotacyjne dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymały 34 instytucje na łączną kwotę ponad 400 tys. zł.

 Głównym celem konkursu była aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych. O pieniądze na realizację ekologicznego konkursu lub olimpiady mogły ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki; spółki realizujące zadania związane z ochroną środowiska, których wyłącznym właścicielem jest JST; parki narodowe, parki krajobrazowe; jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – do 90 % kosztów kwalifikowanych zadania;
  • organizacje, stowarzyszenia, fundacje, realizujące zadania związane z ochroną środowiska oraz samorządowe instytucje kultury – do 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Lista rankingowa wniosków spełniających kryteria dofinansowania znajdziesz tutaj.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl