Edukacja ekologiczna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

18.01.2022

WFOŚiGW w Gdańsku podpisał porozumienie o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To nowatorski projekt, w którym edukacja ekologiczna prowadzona będzie przez jednostkę muzealną. Historia połączona zostanie z działaniami na rzecz ochrony przyrody.

 

Jednym z głównych założeń podpisanego porozumienia jest szeroko pojęta współpraca pomiędzy Muzeum a Funduszem, w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i propagującym dobre praktyki na rzecz ochrony przyrody. Obie Instytucje zobowiązały się do wzajemnego wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na mocy podpisanego porozumienia, Muzeum, w miarę dostępnych możliwości, będzie realizowało zadania na rzecz ochrony przyrody oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Funduszu. Porozumienie podpisali p.o. dyrektora MIIWŚ w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt oraz prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.

 

– Dzisiejsze porozumienie o współpracy jest pierwszym, jakie zostało podpisane przez Muzeum w 2022 roku. Ten fakt nie tylko ogromnie nas cieszy, ale jest jednocześnie symbolicznym wyrazem wejścia w nowy rok z energią i ciekawymi pomysłami działań na rzecz tak ważnego zagadnienia, jakim jest ochrona przyrody. Dotychczasowe imponujące prośrodowiskowe działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku utrwalają w przekonaniu, że wzajemna współpraca i wykorzystanie potencjału obu instytucji przyniesie pożyteczne i inspirujące efekty. Dla Muzeum jest to także kolejny niezwykle istotny krok na rzecz realizacji „zielonych inicjatyw”, wpisujących się w tak potrzebne i ważne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że efekty naszej współpracy będą zarówno przykładem tzw. dobrych praktyk, jak i przede wszystkim inspiracją do działania dla innych instytucji – powiedział p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prof. Grzegorz Berendt.    

 

– Bardzo się cieszę z porozumienia o współpracy. Muzeum II Wojny Światowej to nie tylko bardzo prężnie działająca instytucja kultury, ale także miejsce, w którym realizowane są bardzo ciekawe proekologiczne projekty. Połączymy siły i efekty wspólnych działań mogą być naprawdę fantastyczne! Bardzo mi zależy na dobrej edukacji ekologicznej, prowadzonej z pasją i entuzjazmem. Takiej, z której chętnie korzystać będą dzieci i młodzież, ale także i osoby dorosłe. Edukacja w terenie jest najlepszą formą nauki. Istotne jest to, aby odbiorcy naszych działań mogli na żywo poznać różne zagadnienia związane z ochroną przyrody – stwierdził prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda.

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizując liczne działania statutowe, nie zapomina o ważnych i potrzebnych zielonych inicjatywach. W ramach realizowanych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności, Instytucja m.in. posiała łąkę kwietną, która od 3 sezonów zdobi przestrzeń przed Muzeum, ustawiła zdroje na wodę, beczki zbierające wodę deszczową, czy hotele dla owadów. Prowadzi monitoring ornitologiczny na Westerplatte, jak i realizuje spacery historyczno-edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną zarówno najmłodszych odbiorców, jak i seniorów. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku łączy tradycję z nowoczesnością, pielęgnując zarówno dziedzictwo historyczne, jak i kulturowe, nie zapominając o wspólnym dobru jakim jest środowisko naturalne. Jako świadoma i odpowiedzialna społecznie instytucja kultury realizuje oraz wspiera działania mające na celu propagowanie świadomości ekologicznej oraz dobre praktyki na rzecz środowiska.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Od 28 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspiera realizację proekologicznych inwestycji. Prowadzi wiele programów i konkursów. Łączy je jedno – troska o ludzi i środowisko. Dzięki działalności Funduszu zmienia się województwo pomorskie. Znika azbest, likwidowane są stare i nieefektywne kotły, a zamiast nich pojawiają się nowoczesne, spełniające wszelkie normy źródła ciepła. Coraz więcej osób stawia na odnawialne źródła energii. Powstają mikroinstalacje retencyjne. Ogromne zmiany nastąpiły w gospodarce wodno – ściekowej. Pomorskie jednostki OSP otrzymują nowy, profesjonalny sprzęt. Doradcy energetyczni udzielają bezpłatnych informacji, porad oraz konsultacji. Ich celem jest pomoc przy inwestycjach z zakresu efektywności energetycznej, OZE, ale też przy wdrażaniu rozwiązań poprawiających jakość powietrza. Pracownicy Funduszu szkolą i edukują. Kształtują prośrodowiskowe postawy. Prowadzą spotkania i warsztaty. Korzyści z takich działań są olbrzymie. Mieszkańcy województwa pomorskiego zyskują powietrze wolne od smogu, czyste wody, zadbane tereny zielone, zmniejsza się ilość odpadów trafiających na wysypiska. WFOŚiGW w Gdańsku jest partnerem dla samorządu województwa pomorskiego, lokalnych samorządów, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

źródło: https://wfos.gdansk.pl/index.php/wiadomosci/edukacja-ekologiczna-w-muzeum-ii-wojny-swiatowej-w-gdansku

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl