Nowy samochód dla ITD w Radomiu

18.01.2022

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu otrzymał nowy samochód specjalny. Jego zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uroczystość przekazania pojazdu odbyła się w Radomiu, 30.12.2021 r. Kluczyki do nowego samochodu otrzymał Krzysztof Chojnacki Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Radomiu. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka poinformował, że całkowity koszt samochodu oraz jego wyposażenia wyniósł prawie 280 tys. zł. Fundusz dofinansował zakup kwotą blisko 140 tys. zł.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści Agnieszka Górska i Marek Suski. Obecny był również Tomasz Skuza, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Kinga Bogusz, przewodnicząca rady miasta Radomia.

Nowy pojazd przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli emisji spalin, hałasu, wycieków płynów eksploatacyjnych oraz przewożenia odpadów niebezpiecznych, szczególnie w ruchu międzynarodowym. Specjalistyczny samochód będzie wykorzystywany przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu do kontroli pojazdów na terenie województwa mazowieckiego.

W trakcie uroczystości podpisane zostały również dwie umowy na inwestycje współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Blisko 18 mln zł wsparcia na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą otrzyma MPK w Radomiu. Z kolei 6 mln zł Fundusz przekaże na modernizację ciepłowni miejskiej w Szydłowcu. Umowy z władzami spółek podpisał wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

 

 

aktualności News icon

22.06.2022
Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy
Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” prezentuje dane z pierwszego kwartału bieżącego roku. Według zestawienia, największą aktywność w składaniu wniosków do programu wykazali...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl