WFOŚiGW w Katowicach – COP24

17.12.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze aktywny udział w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24).

Przedstawiciele Funduszu uczestniczyli między innymi w Dniu innowacji w Pawilonie Polskim. O tym jakie działania podejmuje Polska na rzecz klimatu opowiedziała Jadwiga Emilewicz – Minister przedsiębiorczości i technologii oraz Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Rolę przemysłu w kontekście zmiany klimatu omówiła Magdalena Gosk – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach.

Prezes Zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek  został zaproszony w roli eksperta do panelu dyskusyjnego pn. „Air pollution in the cities – global action for local challenges”. Dyskusję tę zainaugurował Jerzy Kwieciński – Minister inwestycji i rozwoju, prezentując jednocześnie podpisaną wczoraj Deklarację Katowicką 23 polskich miast w sprawie działań proklimatycznych w sieci NAZCA. W debacie eksperckiej wzięli udział m.in. Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Andrzej Porawski  – Dyrektor Związku Miast Polskich, Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy oraz Carlos Pinerua z Banku Światowego.

Na zakończenie COP24 przedstawiciele Funduszu wzięli udział w side event „EMAS – in practise”. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie istotnej roli ekozarządzania i audytu EMAS. Sesja ta została podzielona na dwie części: galę wręczenia nagród oraz konferencję.

Zarząd WFOŚiGW – Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski mieli zaszczyt odebrać z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka jubileuszowy certyfikat EMAS. To szczególne wyróżnienie, przyznawane jest organizacjom najdłużej zarejestrowanym w rejestrze EMAS. WFOŚiGW w Katowicach wdrożył system zarządzania środowiskowego jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce i znajduje się w rejestrze krajowym od 31.01.2007r.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl