Szkolenie dotyczące finansowania projektów LIFE – 9 stycznia w NFOŚiGW

21.12.2018

Aspekty finansowe wniosków o dofinansowanie z Programu LIFE 2018 i 2019 w podprogramie na rzecz środowiska oraz realizacja projektów – to tematy bezpłatnego szkolenia, na które 9 stycznia 2019 r. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy spotkania mogą też liczyć na indywidualne konsultacje.

Na szkolenie z programu LIFE należy zgłaszać się do 7 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 za pomocą formularza na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-life—9-stycznia-2019/. Spotkanie z ekspertami NFOŚiGW odbędzie się w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do: wnioskodawców, którzy otrzymali zaproszenie Komisji Europejskiej do złożenie pełnego wniosku LIFE w terminie do 30 stycznia 2019 r. (II faza naboru 2018 w podprogramie działań na rzecz środowiska); wnioskodawców, którzy planują aplikować w naborze 2019 oraz beneficjentów Programu LIFE, którzy obecnie realizują projekty.

 

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE przedstawią zasady dotyczące aspektów finansowych w zakresie składania wniosków oraz realizacji projektów w obszarach priorytetowych podprogramu działań na rzecz środowiska. Są to: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska.

 

Ważne, aby uczestnicy szkolenia zapoznali się wcześniej z wytycznymi dla wnioskodawców oraz zasadami oceny wniosków dla ww. podprogramu, co ułatwi aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Materiały te dostępne są na stronie Komisji Europejskiej w tzw. pakiecie aplikacyjnym: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm.

Przetłumaczone wersje tych materiałów znaleźć można na polskiej stronie Programu LIFE: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/tlumaczenia-/.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl