img aktualności

25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Biuro Szczecin ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin tel. 91 486 15 56; 58 fax 91 486 15 57...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12 31-002 Kraków Tel. 12 422 94 90 Fax: 12 422 30 46 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
WFOŚiGW w Toruniu ul. Fredry 8 87-100 Toruń Tel. (56) 62 12 300 Fax. (56) 62 12 302 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
WFOŚiGW w Kielcach Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41 25-155 Kielce Tel. (041) 366-15-12, 041 333-52-20 Fax. (041) 3660905 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
WFOŚiGW w Gdańsku ul. Rybaki Górne 8 80-861 Gdańsk tel./fax (58) 301-91-92 tel. (58) 305-56-31 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
WFOŚiGW w Opolu ul. Krakowska 53 45–018 Opole Tel. 77 45 37 611 Fax 77 45 37 611 wew. 119 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
WFOŚiGW w Olsztynie ul. św. Barbary 9 10-026 Olsztyn tel.: (089) 522-02-00 /-20 fax: (089) 522-02-09 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
WFOŚiGW w Katowicach ul. Plebiscytowa 19 40-035 Katowice Tel. (32) 60 32 200, (32) 60 32 300; fax: (32) 251 04 06 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7 20-074 Lublin tel./fax (81) 532-17-64 742-46-48 742-46-49 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
WFOŚiGW w Łodzi ul. Dubois 118 93-465 Łódź Tel. 42 663 41 00 Fax 42 663 41 01 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
WFOŚiGW w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 35-025 Rzeszów Tel. 17 852-23-44, 17 853-63-61 Fax 17 853-63-81 lub 17 853-63-61 wew.102 lub 17 852-23-44 wew. 102 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław tel. (71) 333 09 30 tel. (71) 333 09 40 fax (71) 332 37 76 email:...
25.06.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Liderzy lubuskiej edukacji ekologicznej
Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego Zarząd WFOŚiGW  w Zielonej Górze wyróżnił podmioty najbardziej zaangażowane w rozwijanie edukacji ekologicznej Lubuszan, szczególnie młodego pokolenia, i wspierające działania edukacyjne...
25.06.2015
WFOŚiGW w Warszawie: „Szansa na zdrową wodę” – nowy materiał w „Kronice Mazowieckiej”
Informujemy, że w „Kronice Mazowieckiej” – miesięczniku wydawanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Nr 6 (148) 2015 rok został opublikowany tekst pt. „Szansa na zdrową wodę” dot. oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie m.in. poprawy jakości wody pitnej i remontów stacji uzdatniania...
25.06.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”
11 czerwca 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” pn.: „Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków POIiŚ – wnioski o płatność, zamówienia...
25.06.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Umowa na modernizację systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu podpisana
19 czerwca 2015 r. WFOŚiGW w Toruniu, jako Instytucja Wdrażająca, podpisał umowę z przedsiębiorstwem Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. w Grudziądzu umowę o dofinansowanie projektu pn. ”Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu – część II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – gospodarka...
25.06.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: XV edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekolider rozstrzygnięta!
Uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zakończono XV edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego Ekolider. Konkurs, skierowany do dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, opiera się na idei kształtowania ekologicznych zachowań uczniów i wspiera działania na rzecz racjonalnej gospodarki...
25.06.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie już otwarty
3 czerwca 2015 br. otwarto Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gospodarzem uroczystości był URBIS Sp. z o.o. – Beneficjent Projektu pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Prezes URBIS Sp z o.o., Edmund Młodzikowski przywitał zebranych gości i złożył  podziękowania na ręce wszystkich, którzy przyczynili się do powstania...
24.06.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Piknikowe zakończenie akcji „Tydzień dla Ziemi”
Blisko 500 osób wzięło udział w pikniku podsumowującym tegoroczne działania związane z największą akcją ekologiczną na Warmii i Mazurach – „Tydzień dla Ziemi”. Jej organizatorem był WFOŚiGW...
24.06.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim stabilnym partnerem WFOŚiGW w Łodzi w kreowaniu edukacji ekologicznej
Ośrodek „Nadwarciański Gród” położony jest na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, na prawym brzegu rzeki Warty. Załęczański Park Narodowy to jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce – został utworzony w 1978...
24.06.2015
WFOŚiGW w Katowicach: VIII Forum Nowej Gospodarki odbyło się w Katowicach
Rozwój energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE oraz technologie dla podnoszenia konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego miast to wiodące tematy Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. VIII edycja imprezy odbyła się 12 czerwca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum pod honorowym patronatem Marszałka Województwa...
24.06.2015
WFOŚiGW w Katowicach: VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wziął udział w „VII Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”. Tematem przewodnim była w tym roku „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych...
24.06.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Państwowa Rada Ochrony Środowiska obradowała na Śląsku
Ochronie powietrza poświęcone było piąte posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Środowiska, które tym razem odbyło się w województwie śląskim. Obradom przewodniczył minister środowiska Maciej...
24.06.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 720 tysięcy złotych na wakacyjne wyjazdy dzieci
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął 12 czerwca 2015 roku decyzję o dofinansowaniu zadań dotyczących profilaktyki wraz z edukacją ekologiczną, realizowanej w okresie...
24.06.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Rak szlachetny zdobył Brukselę!
Na początku czerwca eksperci i specjaliści ochrony środowiska spotkali się na najważniejszym w Europie wydarzeniu, jakim jest Zielony Tydzień (Green Week) w Brukseli. Dzięki inicjatywnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie zabrakło wśród nich przedstawicieli z Polski. Zawieziony na to wydarzenie „GigantoRak szlachetny” stał się nieformalną maskotką tegorocznego spotkania. Ustawiony w strefie wystawców był ulubionym motywem zwiedzających i dziennikarzy. Każdy chciał mieć z nim pamiątkową...
24.06.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Zainwestujmy razem w środowisko! Oferta finansowa i programowa na lata 2015-2020
22 czerwca 2015 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbył się Dzień Otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uczestniczyli w nim samorządowcy, senatorowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i instytucji publicznych oraz mieszkańcy Trójmiasta. Eksperci udzielali informacji o systemie finansowania ochrony środowiska i możliwościach realizacji proekologicznych inwestycji...
24.06.2015
WFOŚiGW w Białystoku: Gawęd Simony Kossak ciąg dalszy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wydała II edycję Gawęd Simony Kossak. Dlaczego w trawie piszczy? Projekt sfinansował WFOŚiGW...
23.06.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem Forum Solarnego
Osoby zainteresowane korzystaniem z energii z odnawialnych źródeł wzięły udział w Europejskim Forum Solarnym, które 22 czerwca odbyło się na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym...
21.06.2015
WFOŚiGW w Kielcach: Wystawa „W ślad za Przyjaznymi Środowisku” w Kielcach
W dniach 10-20 czerwca 2015 r. na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach można było oglądać wystawę objazdową „W ślad za Przyjaznymi Środowisku”, realizowaną przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki...
20.06.2015
WFOŚiGW w Opolu: Przyznano statuetki „W Trosce o Środowisko”.
W dniu 11 czerwca 2015 r. w sali szkoleniowo-konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się VII Konferencja „W Trosce o Środowisko” organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
18.06.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Zamiast pieców węglowych pojawią się ekologiczne źródła ciepła
W dniu 15 czerwca w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 – KAWKA, podpisano umowę pomiędzy WFOSiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Toruń na dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 6.537.000,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia to 12.738.107,00...
16.06.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Dyrektor Biura WFOŚiGW w Łodzi na otwarciu II Łódzkich Targów Energetycznych
10 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Międzynarodowych Targów Łódzkich nastąpiło otwarcie II Łódzkich Targów Energetycznych, które w tym roku zostały zorganizowane pod hasłem „Efektywność...
15.06.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Festyn Ekologiczny
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego w parku okalającym siedzibę Radia „Zachód” w Zielonej Górze, 12 czerwca  odbył się Festyn Ekologiczny „Chronimy środowisko”, przygotowany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze i „Radio Zachód” SA...
15.06.2015
WFOŚiGW w Opolu: Przyznano statuetki „W Trosce o Środowisko”
W dniu 11 czerwca 2015 r. w sali szkoleniowo-konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się VII Konferencja „W Trosce o Środowisko” organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
13.06.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Otwarcie efektywnej i przyjaznej środowisku biogazowni w Siemiatyczach
12 czerwca br. w Siemiatyczach otwarto nowoczesną biogazownię. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl