img aktualności

29.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Bezpiecznie i ekologicznie, czyli „Europejski Dzień bez Samochodu” z Wojewódzkim Funduszem w Olsztynie
22 września w wielu krajach obchodzony jest „Europejski Dzień Bez Samochodu”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na ilość spalin, które przedostają się do atmosfery za sprawą setek tysięcy pojazdów poruszających się...
29.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Konkurs fotograficzny „Piękno ziemi łódzkiej w obiektywie” wsparty przez Fundusz w Łodzi
23 września 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zostały wręczone nagrody w konkursie fotograficznym „Piękno ziemi łódzkiej w obiektywie”, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
29.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Reprezentanci Funduszu uczestnikami panelu na II Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu
W dniach 16-18 września 2015 r. odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzegu. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił w roli Partnera...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: I Forum Gospodarcze w Koszalinie
Jan Sachs – Dyrektor  ds. Środków Krajowych  WFOŚiGW w Szczecinie  Biura  w Koszalinie wziął udział w I Koszalińskim Forum Gospodarczym. Dwudniowe Forum odbyło się 25 i 26 września br. Organizatorem była Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Urzędem Miejskim w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rozmowy o RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu
Mieszkańcy Myśliborza wzięli udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w piątek (25 września br.) odbyło się w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Mogli poznać szczegóły m. in. na temat ekologicznych inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rekordowe zainteresowanie Eko Strefą WFOŚiGW podczas Nocy Naukowców
Tłumy szczecinian odwiedziły Eko Strefę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podczas Nocy Naukowców. Wydarzenie, zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW...
25.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem Debaty nt. RPO WZ 2014-2020 w Technoparku Pomerania
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w Debacie, dotyczącej RPO WZ 2014-2020, która 24 września 2015r. odbyła się w Technoparku Pomerania...
24.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Kolejne szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
W dniu 21 września 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w Szczecinie, odbyło się szkolenie dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące zamykania projektów realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ w perspektywie...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas Nocy Naukowców
Spotkania z naukowcami; eksperymenty: chemiczne, fizyczne i biologiczne; warsztaty elektryczne i wystawa robotów – są w programie Nocy Naukowców, która 25 września odbędzie się na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Partnerem wydarzenia jest WFOŚiGW...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Fundusz – wraz z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Pracy – organizuje takie spotkanie...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Debata nt. RPO WZ 2014-2020 w Technoparku Pomerania
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – będzie jednym z uczestników Debaty na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która 24 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w budynku F2 Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej 4...
22.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Finał konkursu ekologicznego „Nowe ze starego”
W sobotę, 19 września, w Sopocie odbyła się kolejna odsłona Pomorskich Dni Energii’ 2015. Na Placu Kuracyjnym swoją działalność zaprezentowało kilkadziesiąt firm i instytucji, których działalność skupia się na różnych aspektach...
22.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 5. Pomorskie Dni Energii – wielka promocja ekologicznych rozwiązań w energetyce
18 września w Sopocie odbyło się jedno z największych wydarzeń promujących zrównoważoną energię. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był głównym partnerem i współfinansującym Pomorskie Dni Energii. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji imprezy było podpisanie Porozumienia Między Burmistrzami z 19 pomorskimi...
22.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy Punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Koszalinie – już otwarty!
W poniedziałek, 21 września br. przy ulicy Matejki 1 w Koszalinie został otwarty nowy, drugi w naszym województwie, Punkt Obsługi Programu...
22.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pracownicy Funduszu pobiegli dla dzieci
W sobotę odbył się wyjątkowy bieg charytatywny, organizowany przez Fundację PKO Banku Polskiego, który odbył się na dwunastu stadionach w całej Polsce. W Koszalinie na stadionie „Bałtyk” nie zabrakło drużyny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
16.09.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Jesienny cykl spotkań z Beneficjentami
W drugim tygodniu września Fundusz w Zielonej Górze zorganizował „Jesienny cykl spotkań z Beneficjentami”. Eksperci Funduszu prowadzili bloki szkoleń  w poszczególnych komponentach, które  adresowane były dla gmin,  jednostek straży pożarnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz nadleśnictw. Omawiano procedury ubiegania się o pomoc, udzielano wyjaśnień z zakresu pomocy publicznej i rozliczania zadań już...
16.09.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Dofinansowanie dla rozwoju inżynierii ekologicznej
15 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze została podpisana umowa dotacji dla realizowanego w 2015 r. przez Uniwersytet Zielonogórski dwuetapowego przedsięwzięcia edukacyjnego, którego celem jest poszerzanie wiedzy przedstawicieli środowisk naukowych na temat świadomego kształtowania środowiska w interakcji człowiek – środowisko oraz doskonalenie młodej kadry naukowej w zakresie najnowszych rozwiązań środowiskowych, służących rozwojowi inżynierii...
16.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Drugie życie wysypisk
Mimo że nie przyjmują już śmieci, ciągle szpecą i zatruwają mazowiecki krajobraz – składowiska odpadów to wciąż duży problem samorządów z Mazowsza. Z pomocą przychodzi im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który proponuje dotacje lub pożyczki na zamykanie i rekultywację składowisk...
16.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Szklarnia miejska
Dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod koniec sierpnia br. rozpoczęto realizację projektu pn. „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe” z cyklu projektów Green...
16.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: DRON w służbie ochrony przeciwpowodziowej
Na naszych oczach zachodzi rewolucja  rodem z filmów sci-fi, ludzie stworzyli maszyny w celu ochrony ludzi.  WFOSIGW TORUŃ idąc z duchem nowoczesności dofinansował zakup bezzałogowej jednostki  powietrznej popularnie zwanej ...
16.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Wodna ścieżka edukacyjna zatoki Zarzeczewo
YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE dzięki środkom pozyskanym od WFOSIGW w Toruniu realizuje zadanie Wodna Ścieżka Zatoki Zarzeczewo i jej...
16.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: XV – lecie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, 8 września 2015 r. obchodziło XV – lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się w siedzibie Fundacji Gębiczyn w Gębiczynie. Do Stowarzyszenia należy 18 gmin oraz Powiat Pilski, a jego działania obejmują województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie...
16.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Bytkowie oraz Konferencja „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska”
W dniu 28 sierpnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków...
16.09.2015
WFOŚiGW w Opolu: KAWKA po raz trzeci
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”  – III nabór 2015...
16.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz dofinansuje plany działań ochronnych i rekultywacyjnych jezior
1 września ruszył nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Dofinansowanie można uzyskać na ochronę i rekultywację zbiorników...
16.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Piąta edycja ekologicznej akcji – Eko- Sołectwo 2015
Do połowy października potrwa tegoroczna akcja ekologiczna „Eko-Sołectwo 2015”, którego organizatorem jest Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sponsorami nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i firma...
16.09.2015
NFOŚiGW: Pożyczki na niskoemisyjny transport z NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje nowego programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski, którego celem jest dofinansowanie projektów zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji...
16.09.2015
NFOŚiGW: Technologie eko-innowacyjne z dofinansowaniem NFOŚiGW
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza opracować program priorytetowy ukierunkowany na dofinansowanie projektów na  wdrożenie/komercjalizację innowacyjnych technologii...
16.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Stoisko WFOŚiGW w Łodzi na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2015
W dniach 5-6 września 2015 r. WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w Mixerze Regionalnym Łódzkie 2015, który w tym roku był zorganizowany na ul. Piotrkowskiej i w Parku...
16.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Rajd rowerowy współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi
W dniu 29 sierpnia 2015 r. odbył się Rajd Rowerowy do Osady Leśnej w Kole położonej na terenie powiatu...
16.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Wyjazd szkoleniowy do Rudzińca
Na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dziennikarze śląskich mediów wzięli 7 września udział w wyjeździe szkoleniowym do Rudzińca. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiński oraz Wójt Rudzińca Kazimierz...
16.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Leśne tajemnice nad morzem!
Na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się jedenasty Leśny Festyn Edukacyjny. Wydarzenie od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym roku gdańscy leśnicy motywem przewodnim uczynili rośliny chronione oraz promowanie spacerów w lesie z psem na smyczy. Mnóstwo atrakcji czekało zarówno na dzieci jak i na dorosłych. W festynowych namiotach odbywały się zajęcia edukacyjne adresowane do młodszej publiczności, jak i pokazy skierowane do osób...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesny „krwioobieg” helskiego fokarium. Nowa inwestycja finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za ponad 2 mln zł!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował realizację  projektu „Budowa systemu recyrkulacji obiegu i filtrowania wody morskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”.  Częścią Stacji Morskiej jest fokarium. I właśnie w nim zastosowane zostało rozwiązanie, cieszące się międzynarodową renomą, a które jak wskazują liczne badania, pod względem funkcjonalności oraz infrastruktury spełnia wymogi utrzymania dobrostanu zwierząt, prowadzenia badań...
16.09.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Podsumowanie wdrażania POIiŚ w województwie podlaskim
WFOŚiGW w Białymstoku zlecił produkcję spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w woj. podlaskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni...
16.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem II Międzynarodowego Forum Ekologicznego
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- bierze udział w drugiej edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego, które odbywa się w Kołobrzegu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Patronem Merytorycznym Forum, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Równoważymy...
14.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Targi Rolne „Agro Pomerania” – po raz 28. odbyły się w Barzkowicach
Zakończyły się XXVIII Targi Rolne „Agro Pomerania” w Barzkowicach. Od 11 do 13 września 2015r. Ekostrefę, przygotowaną przez WFOŚiGW w Szczecinie, odwiedziły setki osób, zainteresowanych...
09.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pracownicy Funduszu doradzają i szkolą
Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uczestniczą w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej...
07.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Funduszu
12-osobowa grupa samorządowców z obwodów: Lwowskiego i Dniepropietrowskiego z Ukrainy w poniedziałek (07.09.2015r.) gościła z wizytą w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez Fundusz przedstawili: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Sebastian Kaczmarek – Dyrektor ds. Środków...
03.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas XXVIII Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach
WFOŚiGW w Szczecinie jest Partnerem Ekologicznym Targów, które w tym roku odbędą się między 11 a 13 września w Barzkowicach. Fundusz zaprasza do Ekostrefy, w której będzie można dowiedzieć się więcej o działalności WFOŚiGW w Szczecinie, wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska, wziąć udział w konkursach i otrzymać ekologiczne...
01.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
27.08.2015
NFOŚiGW: Odpowiedzialnie i proekologicznie w biznesie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w imieniu pozostałych organizatorów, zaprasza na 15 września 2015 r., w godz. 9:30-15:00 do siedziby Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, gdzie w sali „Pod Kopułą” odbędzie się konferencja pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola...
27.08.2015
NFOŚiGW: Konsultacje nowego programu „Ryś”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt pilotażu nowego programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków...
27.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji prowadzą projekt: „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE”. Ma on poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu...
25.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Water Concept Opera o tematyce ekologicznej
WFOŚIGW w Toruniu dofinansował główną instalację na  7 Bella SkyWay Festival. Animacja ujęta w wizję artystyczną poruszać będzie tematykę ekologiczną, którą stworzył uznany reżyser światła Bogumił...
25.08.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dodatkowe pieniądze na organizację konkursów i olimpiad z edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie każdego roku przeznacza na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ponad 3 mln zł w formie dotacji. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mazowieckich podmiotów Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Lepsza jakość wody pitnej w Kotłowie
Województwo pomorskie jest krajowym liderem w zakresie oczyszczania ścieków i stopnia skanalizowania gmin. Przyczyniły się do tego m.in. działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcia finansowe udzielane przez Fundusz pomagają modernizować technologie uzdatniania wody pitnej, których wynikiem jest poprawa jej  jakości oraz przydatności do spożycia w gospodarstwach...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: W Gdańsku jeże jeżdżą autobusem!
Na ulicach Gdańska i Sopotu można spotkać „jeżowy” autobus. Przyciągający wzrok napis „Uwaga! Jeże na drogach!!!” umieszczony na pojeździe ma uwrażliwić kierowców na te małe...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu 13 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”.  Projekt realizuje  Gmina Brodnica. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu KAWKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pt. Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA –...
25.08.2015
WFOiŚiGW w Białymstoku: Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu...
24.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologia i dobre kino – mogą iść w parze! Zapraszamy do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w drugiej odsłonie akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
24.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Nowe konkursy dla szkół
Adresatami nowych konkursów organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są szkoły podstawowe (klasy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Pierwszy z konkursów – „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT” – ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Nowa wiata edukacyjna w Parku Narodowym „Ujście Warty”
Od nowego roku szkolnego, grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w Charzynie – w Parku Narodowym „Ujście Warty” będą miały do dyspozycji nowo wybudowaną wiatę...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Wsparcie dla Kożuchowa
Dzięki środkom WFOŚiGW w Zielonej Górze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie pokryje wkład własny na realizację zadania pn. „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007...
20.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka do najstarszych dębów w Polsce otwarta
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – można  łatwo trafić do najstarszych dębów w Polsce. W dniu 19.08.2015r. Jerzy Sarnowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW oraz Jan Sachs – Dyrektor ds. Środków Krajowych Biura w Koszalinie, dokonali uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej prowadzącej do pomników przyrody w gminie Ustronie...
19.08.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”
1 września w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Alokacja środków wynosi 200 tys....
19.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Dofinansowanie dla gminy Ruda Śląska
Zarząd Funduszu 6 sierpnia udzielił dofinansowania na realizowane przez Gminę Ruda Śląska zadanie, obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piernikarczyka 4. Inwestycja została przewidziana do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 116.115 zł oraz pożyczki do kwoty 166.625...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pierwsza edycja akcji „Bilecik za elektrośmieci” za nami!
Troska o ekologię i filmowe emocje – mogą iść w parze. Dowodem – duże zainteresowanie szczecinian pierwszą edycją akcji „Bilecik za elektrośmieci”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Zakładem Usług Komunalnych. Szczecinianie, którzy w piątkowy wieczór (14.08.) przyszli na Arkonkę – obejrzeli film...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rozmowy o RPO WZ 2014-2020 w Goleniowie
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Goleniowie. Salę konferencyjną w jednym z hoteli wypełnił komplet publiczności – ponad 130 osób. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej na temat ekologicznych inwestycji, na które będzie można zdobyć środki...
12.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Ochrona siedlisk – Gniewosz Plamisty
WFOŚiGW w Toruniu wsparł realizowane przez Nadleśnictwo Włocławek przedsięwzięcie rozpoznania występowania gniewosza plamistego w Nadleśnictwie Włocławek wraz z monitoringiem znanych stanowisk mające na celu zastosowanie czynnej ochrony tego...
12.08.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Nabór wniosków na dofinansowanie oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych
WFOŚiGW w Białymstoku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie  przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu...
12.08.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego
W dniu 11 sierpnia 2015 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został zatwierdzony wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Renowacja alei lipo-wej (strefa C) z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną (strefa A i B)” dla Województwa Opolskiego do kwoty 1 063 300,00...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi – otwarcie już wkrótce!
Przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi  powstaje nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi. Będzie to pierwszy tego typu budynek użyteczności publicznej...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Odwiedź nas na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku!
Trwa Jarmark św. Dominika w Gdańsku. To najstarsza, najsłynniejsza i największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym. Warto zajrzeć na ul. Straganiarską. Tu zagościła ekologia. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielane są informacje na temat naszej działalności, możliwościach uzyskania dofinansowania. Organizowana jest akcja „Dajmy rzeczom drugą szansę”.  Przedmioty zebrane wśród pracowników zyskały drugie życie jako nagrody w grach...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dzieci i młodzież z Ukrainy na Pomorzu
Warsztaty ekologiczne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu WFOŚiGW wziął udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020 w Świnoujściu
Rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski. Jako pierwsi – szczegółowe informacje o RPO WZ 2014-2020 – uzyskali mieszkańcy...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz wspiera ekologię i dobre kino
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
08.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Kawka w Grudziądzu
W dniu 06 sierpnia 2015 r. w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 – KAWKA, podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Grudziądz. Przyznana dotacja w wysokości 3 553 500,00 w kwocie 3 136 950,00 zł pochodzi ze środków NFOŚiGW w Warszawie  i w kwocie 416 550,00 z WFOŚiGW...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Granowie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu  7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” z Gminą...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze!
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu...
31.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezentacja oferty Funduszu podczas spotkania z księżmi
O tym, na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie podmioty kościelne i jakie muszą spełnić warunki mówili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas spotkania księży dziekanów archidiecezji katowickiej w Brennej. Wśród uczestników byli także: metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 33 tysiące złotych na ochronę chomika europejskiego w Jaworznie
Przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji chomika europejskiego na terenie Jaworzna jest celem zadania, które zostanie dofinansowane kwotą do 32 999,98 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uchwałę w tej sprawię Zarząd Funduszu przyjął 23...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezes Funduszu otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Policji”
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w piątek (17 lipca) w Żywcu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Śląski Komendant Wojewódzki w asyście pełnomocnika Komendanta Głównego Policji wręczył odznaczenia „Zasłużonych...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Miliony na walkę ze smogiem i zieloną energię
Realizacja programów KAWKA I i II oraz PROSUMENT były głównymi tematami spotkań wiceministra środowiska Janusza Ostapiuka z samorządowcami i dziennikarzami we Wrocławiu. Wiceminister przekazał także ważne informacje o planowanej KAWCE III. Tym razem w całym kraju do podziału ma być kwota w wysokości 120 mln...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Akcja ratowania ginącej populacji szaraków na Dolnym Śląsku
Zając nie ma łatwego życia. Podtruwa go rolnicza chemia, prześladują lisy, w szybkim tempie wycina się śródpolne zakrzewienia, które dają mu schronienie. Z niespodziewaną pomocą przyszli mu… myśliwi. 100 zajęcy ze sztucznej hodowli zostało wypuszczonych na wolność na łąkach w okolicach Starych...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Rekultywacja składowisk z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Warszawie
29 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otworzył nabór wniosków w ramach programu z dziedziny ochrony ziemi pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Pieniądze na zwalczanie „Barszczu Sosnowskiego” z WFOŚiGW w Warszawie
Barszcz Sosnowskiego, roślina o kulinarnie brzmiącej nazwie, jest silnie toksyczną i bardzo niebezpieczną rośliną powodującą oparzenia chemiczne. Barszcz Sosnowskiego pojawił się w wielu regionach Polski, w tym w województwie mazowieckim. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 29 lipca br. uruchomił nabór wniosków na usuwanie „Barszczu...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Wielkopolska Policja świętowała w Ostrowie Wielkopolskim
We wtorek, 21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru ostrowskiej Komendzie Powiatowej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbyło się forum „Nic o nas bez nas”
W sobotę 25 lipca 2015 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się Forum ekologicznych organizacji pozarządowych. „Nic o nas bez nas”. Organizatorem spotkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Fundacja Ochrony Wielkich Jezior...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz współtworzy grupę roboczą ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii
Powstała warmińsko-mazurska grupa robocza ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. To inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Urzędu Kontroli Skarbowej, a do współpracy przystąpiło łącznie dziesięć instytucji z Warmii...
29.07.2015
NFOŚiGW: KAWKA po raz trzeci
Kolejne polskie miasta będą mogły niedługo skorzystać z dofinansowania na projekty likwidujące i ograniczające niską emisję. Z końcem lipca br. Narodowy Fundusz ogłosił już trzeci nabór wniosków o udostępnienie środków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu KAWKA („Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł...
29.07.2015
NFOŚiGW: Niska emisja na…Tour de Pologne
Wyścig Tour de Pologne (w dniach 2-8 sierpnia 2015 r.) to największa cyklicznie organizowana sportowa impreza w Polsce. W  tym roku rozgrywana jest pod hasłem „Łączymy stolice”. Po starcie na Stadionie Narodowym w Warszawie kolejne etapy prowadzić będą m.in. przez Częstochowę, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Jaworzno, Nowy Sącz, Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, aż do mety w Krakowie. Wyścig będzie więc przejeżdżał przez tereny i miasta najbardziej dotknięte problemem niskiej emisji i potrzebujące promocji...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Szczecinianie bardziej eko!
Dużym zainteresowaniem cieszyła się Ekostrefa WFOŚiGW, która działała przy szczecińskiej katedrze podczas Jarmarku Jakubowego. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach na temat ochrony środowiska i dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie...
28.07.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Azbest zniknie z dachów na terenie miasta i gminy Wałcz
WFOŚiGW w Szczecinie udzielił wsparcia finansowego miastu i gminie Wałcz na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Umowa na dofinansowanie została podpisana 27 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dbamy o torfowiska nad Jeziorem Turzycowym
Rezerwat przyrody „Jezioro Turzycowe”, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymał należytą ochronę. Uroki tego pięknego miejsca, kryjącego wiele gatunków rzadkich roślin, mogą podziwiać mieszkańcy...
26.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 46. umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – etap II”. Jest to 46. umowa w ramach POIiŚ, dla której Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Pruszczu...

Informacje Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl