img aktualności

29.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Konkurs fotograficzny „Piękno ziemi łódzkiej w obiektywie” wsparty przez Fundusz w Łodzi
23 września 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim zostały wręczone nagrody w konkursie fotograficznym „Piękno ziemi łódzkiej w obiektywie”, który został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
29.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Reprezentanci Funduszu uczestnikami panelu na II Międzynarodowym Forum Ekologicznym w Kołobrzegu
W dniach 16-18 września 2015 r. odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzegu. WFOŚiGW w Łodzi wystąpił w roli Partnera...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: I Forum Gospodarcze w Koszalinie
Jan Sachs – Dyrektor  ds. Środków Krajowych  WFOŚiGW w Szczecinie  Biura  w Koszalinie wziął udział w I Koszalińskim Forum Gospodarczym. Dwudniowe Forum odbyło się 25 i 26 września br. Organizatorem była Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Urzędem Miejskim w Koszalinie oraz Politechniką Koszalińską, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rozmowy o RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu
Mieszkańcy Myśliborza wzięli udział w spotkaniu nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które w piątek (25 września br.) odbyło się w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Mogli poznać szczegóły m. in. na temat ekologicznych inwestycji, które zostaną dofinansowane ze środków...
28.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rekordowe zainteresowanie Eko Strefą WFOŚiGW podczas Nocy Naukowców
Tłumy szczecinian odwiedziły Eko Strefę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podczas Nocy Naukowców. Wydarzenie, zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW...
25.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem Debaty nt. RPO WZ 2014-2020 w Technoparku Pomerania
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w Debacie, dotyczącej RPO WZ 2014-2020, która 24 września 2015r. odbyła się w Technoparku Pomerania...
24.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Kolejne szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
W dniu 21 września 2015 r. w godz. 9:00 – 16:00 w Szczecinie, odbyło się szkolenie dla beneficjentów POIiŚ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące zamykania projektów realizowanych w ramach I i II osi POIiŚ w perspektywie...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas Nocy Naukowców
Spotkania z naukowcami; eksperymenty: chemiczne, fizyczne i biologiczne; warsztaty elektryczne i wystawa robotów – są w programie Nocy Naukowców, która 25 września odbędzie się na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Partnerem wydarzenia jest WFOŚiGW...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Myśliborzu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zachęca do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Fundusz – wraz z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Pracy – organizuje takie spotkanie...
23.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Debata nt. RPO WZ 2014-2020 w Technoparku Pomerania
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – będzie jednym z uczestników Debaty na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która 24 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w budynku F2 Technoparku Pomerania przy ulicy Cyfrowej 4...
22.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Finał konkursu ekologicznego „Nowe ze starego”
W sobotę, 19 września, w Sopocie odbyła się kolejna odsłona Pomorskich Dni Energii’ 2015. Na Placu Kuracyjnym swoją działalność zaprezentowało kilkadziesiąt firm i instytucji, których działalność skupia się na różnych aspektach...
22.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 5. Pomorskie Dni Energii – wielka promocja ekologicznych rozwiązań w energetyce
18 września w Sopocie odbyło się jedno z największych wydarzeń promujących zrównoważoną energię. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był głównym partnerem i współfinansującym Pomorskie Dni Energii. Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji imprezy było podpisanie Porozumienia Między Burmistrzami z 19 pomorskimi...
22.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy Punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Koszalinie – już otwarty!
W poniedziałek, 21 września br. przy ulicy Matejki 1 w Koszalinie został otwarty nowy, drugi w naszym województwie, Punkt Obsługi Programu...
22.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pracownicy Funduszu pobiegli dla dzieci
W sobotę odbył się wyjątkowy bieg charytatywny, organizowany przez Fundację PKO Banku Polskiego, który odbył się na dwunastu stadionach w całej Polsce. W Koszalinie na stadionie „Bałtyk” nie zabrakło drużyny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
16.09.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Jesienny cykl spotkań z Beneficjentami
W drugim tygodniu września Fundusz w Zielonej Górze zorganizował „Jesienny cykl spotkań z Beneficjentami”. Eksperci Funduszu prowadzili bloki szkoleń  w poszczególnych komponentach, które  adresowane były dla gmin,  jednostek straży pożarnych, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz nadleśnictw. Omawiano procedury ubiegania się o pomoc, udzielano wyjaśnień z zakresu pomocy publicznej i rozliczania zadań już...
16.09.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Dofinansowanie dla rozwoju inżynierii ekologicznej
15 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze została podpisana umowa dotacji dla realizowanego w 2015 r. przez Uniwersytet Zielonogórski dwuetapowego przedsięwzięcia edukacyjnego, którego celem jest poszerzanie wiedzy przedstawicieli środowisk naukowych na temat świadomego kształtowania środowiska w interakcji człowiek – środowisko oraz doskonalenie młodej kadry naukowej w zakresie najnowszych rozwiązań środowiskowych, służących rozwojowi inżynierii...
16.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Drugie życie wysypisk
Mimo że nie przyjmują już śmieci, ciągle szpecą i zatruwają mazowiecki krajobraz – składowiska odpadów to wciąż duży problem samorządów z Mazowsza. Z pomocą przychodzi im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który proponuje dotacje lub pożyczki na zamykanie i rekultywację składowisk...
16.09.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Szklarnia miejska
Dzięki współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod koniec sierpnia br. rozpoczęto realizację projektu pn. „Szklarnia miejska – centrum edukacyjno-warsztatowe” z cyklu projektów Green...
16.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: DRON w służbie ochrony przeciwpowodziowej
Na naszych oczach zachodzi rewolucja  rodem z filmów sci-fi, ludzie stworzyli maszyny w celu ochrony ludzi.  WFOSIGW TORUŃ idąc z duchem nowoczesności dofinansował zakup bezzałogowej jednostki  powietrznej popularnie zwanej ...
16.09.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Wodna ścieżka edukacyjna zatoki Zarzeczewo
YACHT CLUB ANWIL STOWARZYSZENIE dzięki środkom pozyskanym od WFOSIGW w Toruniu realizuje zadanie Wodna Ścieżka Zatoki Zarzeczewo i jej...
16.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: XV – lecie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, 8 września 2015 r. obchodziło XV – lecie swojego istnienia. Uroczystości odbyły się w siedzibie Fundacji Gębiczyn w Gębiczynie. Do Stowarzyszenia należy 18 gmin oraz Powiat Pilski, a jego działania obejmują województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie...
16.09.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Bytkowie oraz Konferencja „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska”
W dniu 28 sierpnia 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków...
16.09.2015
WFOŚiGW w Opolu: KAWKA po raz trzeci
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA”  – III nabór 2015...
16.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz dofinansuje plany działań ochronnych i rekultywacyjnych jezior
1 września ruszył nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Dofinansowanie można uzyskać na ochronę i rekultywację zbiorników...
16.09.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Piąta edycja ekologicznej akcji – Eko- Sołectwo 2015
Do połowy października potrwa tegoroczna akcja ekologiczna „Eko-Sołectwo 2015”, którego organizatorem jest Redakcja Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sponsorami nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i firma...
16.09.2015
NFOŚiGW: Pożyczki na niskoemisyjny transport z NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje nowego programu priorytetowego Niskoemisyjny Transport Miejski, którego celem jest dofinansowanie projektów zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w komunikacji...
16.09.2015
NFOŚiGW: Technologie eko-innowacyjne z dofinansowaniem NFOŚiGW
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza opracować program priorytetowy ukierunkowany na dofinansowanie projektów na  wdrożenie/komercjalizację innowacyjnych technologii...
16.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Stoisko WFOŚiGW w Łodzi na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2015
W dniach 5-6 września 2015 r. WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w Mixerze Regionalnym Łódzkie 2015, który w tym roku był zorganizowany na ul. Piotrkowskiej i w Parku...
16.09.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Rajd rowerowy współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi
W dniu 29 sierpnia 2015 r. odbył się Rajd Rowerowy do Osady Leśnej w Kole położonej na terenie powiatu...
16.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Wyjazd szkoleniowy do Rudzińca
Na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dziennikarze śląskich mediów wzięli 7 września udział w wyjeździe szkoleniowym do Rudzińca. W spotkaniu uczestniczyli także m.in.: Prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kazimierz Szabla, Starosta Powiatu Gliwickiego Waldemar Dombek, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Tomasz Cywiński oraz Wójt Rudzińca Kazimierz...
16.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Leśne tajemnice nad morzem!
Na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się jedenasty Leśny Festyn Edukacyjny. Wydarzenie od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym roku gdańscy leśnicy motywem przewodnim uczynili rośliny chronione oraz promowanie spacerów w lesie z psem na smyczy. Mnóstwo atrakcji czekało zarówno na dzieci jak i na dorosłych. W festynowych namiotach odbywały się zajęcia edukacyjne adresowane do młodszej publiczności, jak i pokazy skierowane do osób...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesny „krwioobieg” helskiego fokarium. Nowa inwestycja finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za ponad 2 mln zł!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował realizację  projektu „Budowa systemu recyrkulacji obiegu i filtrowania wody morskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”.  Częścią Stacji Morskiej jest fokarium. I właśnie w nim zastosowane zostało rozwiązanie, cieszące się międzynarodową renomą, a które jak wskazują liczne badania, pod względem funkcjonalności oraz infrastruktury spełnia wymogi utrzymania dobrostanu zwierząt, prowadzenia badań...
16.09.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Podsumowanie wdrażania POIiŚ w województwie podlaskim
WFOŚiGW w Białymstoku zlecił produkcję spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w woj. podlaskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni...
16.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem II Międzynarodowego Forum Ekologicznego
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- bierze udział w drugiej edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego, które odbywa się w Kołobrzegu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Patronem Merytorycznym Forum, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Równoważymy...
14.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Targi Rolne „Agro Pomerania” – po raz 28. odbyły się w Barzkowicach
Zakończyły się XXVIII Targi Rolne „Agro Pomerania” w Barzkowicach. Od 11 do 13 września 2015r. Ekostrefę, przygotowaną przez WFOŚiGW w Szczecinie, odwiedziły setki osób, zainteresowanych...
09.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pracownicy Funduszu doradzają i szkolą
Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uczestniczą w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej...
07.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Funduszu
12-osobowa grupa samorządowców z obwodów: Lwowskiego i Dniepropietrowskiego z Ukrainy w poniedziałek (07.09.2015r.) gościła z wizytą w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez Fundusz przedstawili: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Sebastian Kaczmarek – Dyrektor ds. Środków...
03.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas XXVIII Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach
WFOŚiGW w Szczecinie jest Partnerem Ekologicznym Targów, które w tym roku odbędą się między 11 a 13 września w Barzkowicach. Fundusz zaprasza do Ekostrefy, w której będzie można dowiedzieć się więcej o działalności WFOŚiGW w Szczecinie, wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska, wziąć udział w konkursach i otrzymać ekologiczne...
01.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
27.08.2015
NFOŚiGW: Odpowiedzialnie i proekologicznie w biznesie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w imieniu pozostałych organizatorów, zaprasza na 15 września 2015 r., w godz. 9:30-15:00 do siedziby Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, gdzie w sali „Pod Kopułą” odbędzie się konferencja pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola...
27.08.2015
NFOŚiGW: Konsultacje nowego programu „Ryś”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt pilotażu nowego programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków...
27.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji prowadzą projekt: „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE”. Ma on poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu...
25.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Water Concept Opera o tematyce ekologicznej
WFOŚIGW w Toruniu dofinansował główną instalację na  7 Bella SkyWay Festival. Animacja ujęta w wizję artystyczną poruszać będzie tematykę ekologiczną, którą stworzył uznany reżyser światła Bogumił...
25.08.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dodatkowe pieniądze na organizację konkursów i olimpiad z edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie każdego roku przeznacza na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ponad 3 mln zł w formie dotacji. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mazowieckich podmiotów Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Lepsza jakość wody pitnej w Kotłowie
Województwo pomorskie jest krajowym liderem w zakresie oczyszczania ścieków i stopnia skanalizowania gmin. Przyczyniły się do tego m.in. działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcia finansowe udzielane przez Fundusz pomagają modernizować technologie uzdatniania wody pitnej, których wynikiem jest poprawa jej  jakości oraz przydatności do spożycia w gospodarstwach...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: W Gdańsku jeże jeżdżą autobusem!
Na ulicach Gdańska i Sopotu można spotkać „jeżowy” autobus. Przyciągający wzrok napis „Uwaga! Jeże na drogach!!!” umieszczony na pojeździe ma uwrażliwić kierowców na te małe...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu 13 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”.  Projekt realizuje  Gmina Brodnica. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu KAWKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pt. Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA –...
25.08.2015
WFOiŚiGW w Białymstoku: Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu...
24.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologia i dobre kino – mogą iść w parze! Zapraszamy do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w drugiej odsłonie akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
24.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Nowe konkursy dla szkół
Adresatami nowych konkursów organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są szkoły podstawowe (klasy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Pierwszy z konkursów – „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT” – ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Nowa wiata edukacyjna w Parku Narodowym „Ujście Warty”
Od nowego roku szkolnego, grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w Charzynie – w Parku Narodowym „Ujście Warty” będą miały do dyspozycji nowo wybudowaną wiatę...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Wsparcie dla Kożuchowa
Dzięki środkom WFOŚiGW w Zielonej Górze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie pokryje wkład własny na realizację zadania pn. „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007...
20.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka do najstarszych dębów w Polsce otwarta
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – można  łatwo trafić do najstarszych dębów w Polsce. W dniu 19.08.2015r. Jerzy Sarnowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW oraz Jan Sachs – Dyrektor ds. Środków Krajowych Biura w Koszalinie, dokonali uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej prowadzącej do pomników przyrody w gminie Ustronie...
19.08.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”
1 września w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Alokacja środków wynosi 200 tys....
19.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Dofinansowanie dla gminy Ruda Śląska
Zarząd Funduszu 6 sierpnia udzielił dofinansowania na realizowane przez Gminę Ruda Śląska zadanie, obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piernikarczyka 4. Inwestycja została przewidziana do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 116.115 zł oraz pożyczki do kwoty 166.625...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pierwsza edycja akcji „Bilecik za elektrośmieci” za nami!
Troska o ekologię i filmowe emocje – mogą iść w parze. Dowodem – duże zainteresowanie szczecinian pierwszą edycją akcji „Bilecik za elektrośmieci”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Zakładem Usług Komunalnych. Szczecinianie, którzy w piątkowy wieczór (14.08.) przyszli na Arkonkę – obejrzeli film...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rozmowy o RPO WZ 2014-2020 w Goleniowie
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Goleniowie. Salę konferencyjną w jednym z hoteli wypełnił komplet publiczności – ponad 130 osób. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej na temat ekologicznych inwestycji, na które będzie można zdobyć środki...
12.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Ochrona siedlisk – Gniewosz Plamisty
WFOŚiGW w Toruniu wsparł realizowane przez Nadleśnictwo Włocławek przedsięwzięcie rozpoznania występowania gniewosza plamistego w Nadleśnictwie Włocławek wraz z monitoringiem znanych stanowisk mające na celu zastosowanie czynnej ochrony tego...
12.08.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Nabór wniosków na dofinansowanie oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych
WFOŚiGW w Białymstoku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie  przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu...
12.08.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego
W dniu 11 sierpnia 2015 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został zatwierdzony wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Renowacja alei lipo-wej (strefa C) z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną (strefa A i B)” dla Województwa Opolskiego do kwoty 1 063 300,00...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi – otwarcie już wkrótce!
Przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi  powstaje nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi. Będzie to pierwszy tego typu budynek użyteczności publicznej...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Odwiedź nas na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku!
Trwa Jarmark św. Dominika w Gdańsku. To najstarsza, najsłynniejsza i największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym. Warto zajrzeć na ul. Straganiarską. Tu zagościła ekologia. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielane są informacje na temat naszej działalności, możliwościach uzyskania dofinansowania. Organizowana jest akcja „Dajmy rzeczom drugą szansę”.  Przedmioty zebrane wśród pracowników zyskały drugie życie jako nagrody w grach...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dzieci i młodzież z Ukrainy na Pomorzu
Warsztaty ekologiczne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu WFOŚiGW wziął udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020 w Świnoujściu
Rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski. Jako pierwsi – szczegółowe informacje o RPO WZ 2014-2020 – uzyskali mieszkańcy...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz wspiera ekologię i dobre kino
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
08.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Kawka w Grudziądzu
W dniu 06 sierpnia 2015 r. w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 – KAWKA, podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Grudziądz. Przyznana dotacja w wysokości 3 553 500,00 w kwocie 3 136 950,00 zł pochodzi ze środków NFOŚiGW w Warszawie  i w kwocie 416 550,00 z WFOŚiGW...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Granowie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu  7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” z Gminą...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze!
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu...
31.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezentacja oferty Funduszu podczas spotkania z księżmi
O tym, na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie podmioty kościelne i jakie muszą spełnić warunki mówili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas spotkania księży dziekanów archidiecezji katowickiej w Brennej. Wśród uczestników byli także: metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 33 tysiące złotych na ochronę chomika europejskiego w Jaworznie
Przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji chomika europejskiego na terenie Jaworzna jest celem zadania, które zostanie dofinansowane kwotą do 32 999,98 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uchwałę w tej sprawię Zarząd Funduszu przyjął 23...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezes Funduszu otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Policji”
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w piątek (17 lipca) w Żywcu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Śląski Komendant Wojewódzki w asyście pełnomocnika Komendanta Głównego Policji wręczył odznaczenia „Zasłużonych...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Miliony na walkę ze smogiem i zieloną energię
Realizacja programów KAWKA I i II oraz PROSUMENT były głównymi tematami spotkań wiceministra środowiska Janusza Ostapiuka z samorządowcami i dziennikarzami we Wrocławiu. Wiceminister przekazał także ważne informacje o planowanej KAWCE III. Tym razem w całym kraju do podziału ma być kwota w wysokości 120 mln...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Akcja ratowania ginącej populacji szaraków na Dolnym Śląsku
Zając nie ma łatwego życia. Podtruwa go rolnicza chemia, prześladują lisy, w szybkim tempie wycina się śródpolne zakrzewienia, które dają mu schronienie. Z niespodziewaną pomocą przyszli mu… myśliwi. 100 zajęcy ze sztucznej hodowli zostało wypuszczonych na wolność na łąkach w okolicach Starych...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Rekultywacja składowisk z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Warszawie
29 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otworzył nabór wniosków w ramach programu z dziedziny ochrony ziemi pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Pieniądze na zwalczanie „Barszczu Sosnowskiego” z WFOŚiGW w Warszawie
Barszcz Sosnowskiego, roślina o kulinarnie brzmiącej nazwie, jest silnie toksyczną i bardzo niebezpieczną rośliną powodującą oparzenia chemiczne. Barszcz Sosnowskiego pojawił się w wielu regionach Polski, w tym w województwie mazowieckim. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 29 lipca br. uruchomił nabór wniosków na usuwanie „Barszczu...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Wielkopolska Policja świętowała w Ostrowie Wielkopolskim
We wtorek, 21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru ostrowskiej Komendzie Powiatowej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbyło się forum „Nic o nas bez nas”
W sobotę 25 lipca 2015 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się Forum ekologicznych organizacji pozarządowych. „Nic o nas bez nas”. Organizatorem spotkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Fundacja Ochrony Wielkich Jezior...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz współtworzy grupę roboczą ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii
Powstała warmińsko-mazurska grupa robocza ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. To inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Urzędu Kontroli Skarbowej, a do współpracy przystąpiło łącznie dziesięć instytucji z Warmii...
29.07.2015
NFOŚiGW: KAWKA po raz trzeci
Kolejne polskie miasta będą mogły niedługo skorzystać z dofinansowania na projekty likwidujące i ograniczające niską emisję. Z końcem lipca br. Narodowy Fundusz ogłosił już trzeci nabór wniosków o udostępnienie środków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu KAWKA („Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł...
29.07.2015
NFOŚiGW: Niska emisja na…Tour de Pologne
Wyścig Tour de Pologne (w dniach 2-8 sierpnia 2015 r.) to największa cyklicznie organizowana sportowa impreza w Polsce. W  tym roku rozgrywana jest pod hasłem „Łączymy stolice”. Po starcie na Stadionie Narodowym w Warszawie kolejne etapy prowadzić będą m.in. przez Częstochowę, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Jaworzno, Nowy Sącz, Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, aż do mety w Krakowie. Wyścig będzie więc przejeżdżał przez tereny i miasta najbardziej dotknięte problemem niskiej emisji i potrzebujące promocji...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Szczecinianie bardziej eko!
Dużym zainteresowaniem cieszyła się Ekostrefa WFOŚiGW, która działała przy szczecińskiej katedrze podczas Jarmarku Jakubowego. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach na temat ochrony środowiska i dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie...
28.07.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Azbest zniknie z dachów na terenie miasta i gminy Wałcz
WFOŚiGW w Szczecinie udzielił wsparcia finansowego miastu i gminie Wałcz na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Umowa na dofinansowanie została podpisana 27 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dbamy o torfowiska nad Jeziorem Turzycowym
Rezerwat przyrody „Jezioro Turzycowe”, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymał należytą ochronę. Uroki tego pięknego miejsca, kryjącego wiele gatunków rzadkich roślin, mogą podziwiać mieszkańcy...
26.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 46. umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – etap II”. Jest to 46. umowa w ramach POIiŚ, dla której Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Pruszczu...
23.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Wakacje ze wsparciem Funduszu
Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju był we wtorek 21 lipca celem kolejnego wyjazdu studyjnego organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Pilot – prezes Funduszu, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy,  Anna Socha – Korendo – wicestarosta myszkowski, Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, Maria Daszczyk – Biernat – dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie, Anna...

Newsletter Newsletter icon

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl