img aktualności

16.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Leśne tajemnice nad morzem!
Na Skwerze Kościuszki w Gdyni odbył się jedenasty Leśny Festyn Edukacyjny. Wydarzenie od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym roku gdańscy leśnicy motywem przewodnim uczynili rośliny chronione oraz promowanie spacerów w lesie z psem na smyczy. Mnóstwo atrakcji czekało zarówno na dzieci jak i na dorosłych. W festynowych namiotach odbywały się zajęcia edukacyjne adresowane do młodszej publiczności, jak i pokazy skierowane do osób...
16.09.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesny „krwioobieg” helskiego fokarium. Nowa inwestycja finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za ponad 2 mln zł!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował realizację  projektu „Budowa systemu recyrkulacji obiegu i filtrowania wody morskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”.  Częścią Stacji Morskiej jest fokarium. I właśnie w nim zastosowane zostało rozwiązanie, cieszące się międzynarodową renomą, a które jak wskazują liczne badania, pod względem funkcjonalności oraz infrastruktury spełnia wymogi utrzymania dobrostanu zwierząt, prowadzenia badań...
16.09.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Podsumowanie wdrażania POIiŚ w województwie podlaskim
WFOŚiGW w Białymstoku zlecił produkcję spotu reklamowego prezentującego efekty wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w woj. podlaskim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony powierzchni...
16.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem II Międzynarodowego Forum Ekologicznego
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- bierze udział w drugiej edycji Międzynarodowego Forum Ekologicznego, które odbywa się w Kołobrzegu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest Patronem Merytorycznym Forum, które w tym roku odbywa się pod hasłem: „Równoważymy...
14.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Targi Rolne „Agro Pomerania” – po raz 28. odbyły się w Barzkowicach
Zakończyły się XXVIII Targi Rolne „Agro Pomerania” w Barzkowicach. Od 11 do 13 września 2015r. Ekostrefę, przygotowaną przez WFOŚiGW w Szczecinie, odwiedziły setki osób, zainteresowanych...
09.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pracownicy Funduszu doradzają i szkolą
Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie uczestniczą w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej...
07.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Samorządowcy z Ukrainy z wizytą w Funduszu
12-osobowa grupa samorządowców z obwodów: Lwowskiego i Dniepropietrowskiego z Ukrainy w poniedziałek (07.09.2015r.) gościła z wizytą w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez Fundusz przedstawili: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Sebastian Kaczmarek – Dyrektor ds. Środków...
03.09.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Zapraszamy do EKO Strefy podczas XXVIII Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach
WFOŚiGW w Szczecinie jest Partnerem Ekologicznym Targów, które w tym roku odbędą się między 11 a 13 września w Barzkowicach. Fundusz zaprasza do Ekostrefy, w której będzie można dowiedzieć się więcej o działalności WFOŚiGW w Szczecinie, wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska, wziąć udział w konkursach i otrzymać ekologiczne...
01.09.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Do 30% dotacji na biogazownie!
Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku...
27.08.2015
NFOŚiGW: Odpowiedzialnie i proekologicznie w biznesie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w imieniu pozostałych organizatorów, zaprasza na 15 września 2015 r., w godz. 9:30-15:00 do siedziby Ministerstwa Gospodarki w Warszawie, gdzie w sali „Pod Kopułą” odbędzie się konferencja pt. „Biznes, a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola...
27.08.2015
NFOŚiGW: Konsultacje nowego programu „Ryś”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt pilotażu nowego programu priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Ryś – termomodernizacja budynków...
27.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz w trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Komendą Wojewódzką Policji prowadzą projekt: „WIDOCZNIE – EKOLOGICZNIE”. Ma on poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu...
25.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Water Concept Opera o tematyce ekologicznej
WFOŚIGW w Toruniu dofinansował główną instalację na  7 Bella SkyWay Festival. Animacja ujęta w wizję artystyczną poruszać będzie tematykę ekologiczną, którą stworzył uznany reżyser światła Bogumił...
25.08.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dodatkowe pieniądze na organizację konkursów i olimpiad z edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie każdego roku przeznacza na finansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej ponad 3 mln zł w formie dotacji. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mazowieckich podmiotów Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję o uruchomieniu III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Lepsza jakość wody pitnej w Kotłowie
Województwo pomorskie jest krajowym liderem w zakresie oczyszczania ścieków i stopnia skanalizowania gmin. Przyczyniły się do tego m.in. działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wsparcia finansowe udzielane przez Fundusz pomagają modernizować technologie uzdatniania wody pitnej, których wynikiem jest poprawa jej  jakości oraz przydatności do spożycia w gospodarstwach...
25.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: W Gdańsku jeże jeżdżą autobusem!
Na ulicach Gdańska i Sopotu można spotkać „jeżowy” autobus. Przyciągający wzrok napis „Uwaga! Jeże na drogach!!!” umieszczony na pojeździe ma uwrażliwić kierowców na te małe...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Żabnie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu 13 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Żabno”.  Projekt realizuje  Gmina Brodnica. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
25.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu KAWKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego pt. Poprawa jakości powietrza „Część 2) KAWKA –...
25.08.2015
WFOiŚiGW w Białymstoku: Zakończono kolejny projekt wodno-ściekowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Na początku sierpnia br. zakończono realizację projektu pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dąbrowa Białostocka” dofinansowanego z Funduszu...
24.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologia i dobre kino – mogą iść w parze! Zapraszamy do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w drugiej odsłonie akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
24.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Nowe konkursy dla szkół
Adresatami nowych konkursów organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach są szkoły podstawowe (klasy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz organy prowadzące placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Pierwszy z konkursów – „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT” – ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Nowa wiata edukacyjna w Parku Narodowym „Ujście Warty”
Od nowego roku szkolnego, grupy uczestniczące w zajęciach edukacyjnych w Charzynie – w Parku Narodowym „Ujście Warty” będą miały do dyspozycji nowo wybudowaną wiatę...
24.08.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Wsparcie dla Kożuchowa
Dzięki środkom WFOŚiGW w Zielonej Górze Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie pokryje wkład własny na realizację zadania pn. „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów” współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007...
20.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka do najstarszych dębów w Polsce otwarta
Dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – można  łatwo trafić do najstarszych dębów w Polsce. W dniu 19.08.2015r. Jerzy Sarnowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW oraz Jan Sachs – Dyrektor ds. Środków Krajowych Biura w Koszalinie, dokonali uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej prowadzącej do pomników przyrody w gminie Ustronie...
19.08.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”
1 września w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rusza nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora Warmii i Mazur”. Alokacja środków wynosi 200 tys....
19.08.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Dofinansowanie dla gminy Ruda Śląska
Zarząd Funduszu 6 sierpnia udzielił dofinansowania na realizowane przez Gminę Ruda Śląska zadanie, obejmujące zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Piernikarczyka 4. Inwestycja została przewidziana do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 116.115 zł oraz pożyczki do kwoty 166.625...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Pierwsza edycja akcji „Bilecik za elektrośmieci” za nami!
Troska o ekologię i filmowe emocje – mogą iść w parze. Dowodem – duże zainteresowanie szczecinian pierwszą edycją akcji „Bilecik za elektrośmieci”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z Zakładem Usług Komunalnych. Szczecinianie, którzy w piątkowy wieczór (14.08.) przyszli na Arkonkę – obejrzeli film...
19.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Rozmowy o RPO WZ 2014-2020 w Goleniowie
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w Goleniowie. Salę konferencyjną w jednym z hoteli wypełnił komplet publiczności – ponad 130 osób. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się więcej na temat ekologicznych inwestycji, na które będzie można zdobyć środki...
12.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Ochrona siedlisk – Gniewosz Plamisty
WFOŚiGW w Toruniu wsparł realizowane przez Nadleśnictwo Włocławek przedsięwzięcie rozpoznania występowania gniewosza plamistego w Nadleśnictwie Włocławek wraz z monitoringiem znanych stanowisk mające na celu zastosowanie czynnej ochrony tego...
12.08.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Nabór wniosków na dofinansowanie oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych
WFOŚiGW w Białymstoku rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie  przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu...
12.08.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji dla Województwa Opolskiego
W dniu 11 sierpnia 2015 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu został zatwierdzony wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Renowacja alei lipo-wej (strefa C) z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną (strefa A i B)” dla Województwa Opolskiego do kwoty 1 063 300,00...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi – otwarcie już wkrótce!
Przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi  powstaje nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi. Będzie to pierwszy tego typu budynek użyteczności publicznej...
12.08.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Odwiedź nas na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku!
Trwa Jarmark św. Dominika w Gdańsku. To najstarsza, najsłynniejsza i największa w Polsce i jedna z największych w Europie imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym. Warto zajrzeć na ul. Straganiarską. Tu zagościła ekologia. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielane są informacje na temat naszej działalności, możliwościach uzyskania dofinansowania. Organizowana jest akcja „Dajmy rzeczom drugą szansę”.  Przedmioty zebrane wśród pracowników zyskały drugie życie jako nagrody w grach...
12.08.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dzieci i młodzież z Ukrainy na Pomorzu
Warsztaty ekologiczne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu WFOŚiGW wziął udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020 w Świnoujściu
Rozpoczął się cykl spotkań informacyjnych na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urząd Marszałkowski. Jako pierwsi – szczegółowe informacje o RPO WZ 2014-2020 – uzyskali mieszkańcy...
11.08.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz wspiera ekologię i dobre kino
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zachęca szczecinian do udziału w akcji „Bilecik za elektrośmieci”. W zamian za zużyty sprzęt elektroniczny będzie można otrzymać bilet do plenerowego kina...
08.08.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Kawka w Grudziądzu
W dniu 06 sierpnia 2015 r. w ramach programu poprawy jakości powietrza Część 2 – KAWKA, podpisano umowę dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu, a Gminą Miasto Grudziądz. Przyznana dotacja w wysokości 3 553 500,00 w kwocie 3 136 950,00 zł pochodzi ze środków NFOŚiGW w Warszawie  i w kwocie 416 550,00 z WFOŚiGW...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Ochotnicza Straż Pożarna w Granowie otrzyma nowy samochód ratowniczo – gaśniczy
W dniu  7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Granowie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” z Gminą...
07.08.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze!
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu...
31.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezentacja oferty Funduszu podczas spotkania z księżmi
O tym, na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie podmioty kościelne i jakie muszą spełnić warunki mówili pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas spotkania księży dziekanów archidiecezji katowickiej w Brennej. Wśród uczestników byli także: metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc oraz prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 33 tysiące złotych na ochronę chomika europejskiego w Jaworznie
Przeciwdziałanie procesowi wymierania populacji chomika europejskiego na terenie Jaworzna jest celem zadania, które zostanie dofinansowane kwotą do 32 999,98 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uchwałę w tej sprawię Zarząd Funduszu przyjął 23...
30.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Prezes Funduszu otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Policji”
Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w piątek (17 lipca) w Żywcu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji nadinsp. Władysław Padło, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Śląski Piotr Litwa, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Śląski Komendant Wojewódzki w asyście pełnomocnika Komendanta Głównego Policji wręczył odznaczenia „Zasłużonych...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Miliony na walkę ze smogiem i zieloną energię
Realizacja programów KAWKA I i II oraz PROSUMENT były głównymi tematami spotkań wiceministra środowiska Janusza Ostapiuka z samorządowcami i dziennikarzami we Wrocławiu. Wiceminister przekazał także ważne informacje o planowanej KAWCE III. Tym razem w całym kraju do podziału ma być kwota w wysokości 120 mln...
29.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Akcja ratowania ginącej populacji szaraków na Dolnym Śląsku
Zając nie ma łatwego życia. Podtruwa go rolnicza chemia, prześladują lisy, w szybkim tempie wycina się śródpolne zakrzewienia, które dają mu schronienie. Z niespodziewaną pomocą przyszli mu… myśliwi. 100 zajęcy ze sztucznej hodowli zostało wypuszczonych na wolność na łąkach w okolicach Starych...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Rekultywacja składowisk z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Warszawie
29 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otworzył nabór wniosków w ramach programu z dziedziny ochrony ziemi pn. „Przedsięwzięcia związane z zamykaniem i rekultywacją...
29.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Pieniądze na zwalczanie „Barszczu Sosnowskiego” z WFOŚiGW w Warszawie
Barszcz Sosnowskiego, roślina o kulinarnie brzmiącej nazwie, jest silnie toksyczną i bardzo niebezpieczną rośliną powodującą oparzenia chemiczne. Barszcz Sosnowskiego pojawił się w wielu regionach Polski, w tym w województwie mazowieckim. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 29 lipca br. uruchomił nabór wniosków na usuwanie „Barszczu...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Wielkopolska Policja świętowała w Ostrowie Wielkopolskim
We wtorek, 21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji połączone z nadaniem sztandaru ostrowskiej Komendzie Powiatowej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2016 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbyło się forum „Nic o nas bez nas”
W sobotę 25 lipca 2015 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się Forum ekologicznych organizacji pozarządowych. „Nic o nas bez nas”. Organizatorem spotkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Fundacja Ochrony Wielkich Jezior...
29.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz współtworzy grupę roboczą ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii
Powstała warmińsko-mazurska grupa robocza ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. To inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Urzędu Kontroli Skarbowej, a do współpracy przystąpiło łącznie dziesięć instytucji z Warmii...
29.07.2015
NFOŚiGW: KAWKA po raz trzeci
Kolejne polskie miasta będą mogły niedługo skorzystać z dofinansowania na projekty likwidujące i ograniczające niską emisję. Z końcem lipca br. Narodowy Fundusz ogłosił już trzeci nabór wniosków o udostępnienie środków dla wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu KAWKA („Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł...
29.07.2015
NFOŚiGW: Niska emisja na…Tour de Pologne
Wyścig Tour de Pologne (w dniach 2-8 sierpnia 2015 r.) to największa cyklicznie organizowana sportowa impreza w Polsce. W  tym roku rozgrywana jest pod hasłem „Łączymy stolice”. Po starcie na Stadionie Narodowym w Warszawie kolejne etapy prowadzić będą m.in. przez Częstochowę, Zawiercie, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Jaworzno, Nowy Sącz, Zakopane i Bukowinę Tatrzańską, aż do mety w Krakowie. Wyścig będzie więc przejeżdżał przez tereny i miasta najbardziej dotknięte problemem niskiej emisji i potrzebujące promocji...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Szczecinianie bardziej eko!
Dużym zainteresowaniem cieszyła się Ekostrefa WFOŚiGW, która działała przy szczecińskiej katedrze podczas Jarmarku Jakubowego. Odwiedzający mogli wziąć udział w konkursach na temat ochrony środowiska i dowiedzieć się, jak żyć w zgodzie...
28.07.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trwa nabór wniosków w ramach programów priorytetowych ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom potencjalnych Beneficjentów, każdego roku opracowuje i wdraża unikalne Programy Priorytetowe dedykowane różnym grupom...
28.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Azbest zniknie z dachów na terenie miasta i gminy Wałcz
WFOŚiGW w Szczecinie udzielił wsparcia finansowego miastu i gminie Wałcz na usuwanie wyrobów, zawierających azbest. Umowa na dofinansowanie została podpisana 27 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Dbamy o torfowiska nad Jeziorem Turzycowym
Rezerwat przyrody „Jezioro Turzycowe”, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, otrzymał należytą ochronę. Uroki tego pięknego miejsca, kryjącego wiele gatunków rzadkich roślin, mogą podziwiać mieszkańcy...
26.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 46. umowa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę miasta Pruszcz Gdański – etap II”. Jest to 46. umowa w ramach POIiŚ, dla której Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” w Pruszczu...
23.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Wakacje ze wsparciem Funduszu
Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju był we wtorek 21 lipca celem kolejnego wyjazdu studyjnego organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Andrzej Pilot – prezes Funduszu, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Częstochowy,  Anna Socha – Korendo – wicestarosta myszkowski, Łukasz Czopik – prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach, Maria Daszczyk – Biernat – dyrektor Oddziału ZUS w Chorzowie, Anna...
21.07.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz wspiera usuwanie barszczu Sosnowskiego
Na terenie województwa zachodniopomorskiego Barszcz Sosnowskiego występuje na obszarze 276 ha (dane pochodzą z inwentaryzacji, przeprowadzonej w gminach przez WFOŚiGW w Szczecinie). Od 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansowuje program usuwania Barszczu Sosnowskiego. Roślina najczęściej występuje w powiatach: choszczeńskim, goleniowskim, białogardzkim, kołobrzeskim, drawskim...
16.07.2015
WFOŚiGW w Lublinie: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Janów Lubelski” – umowa podpisana
W dniu 23 czerwca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Janów Lubelski” z Beneficjentem – Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie...
14.07.2015
NFOŚiGW: Fundusze norweskie na ochronę powietrza
Od 10 lipca do 14 września 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów ochrony powietrza ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł...
14.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Z wizytą na kolonii w Istebnej
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda odwiedzili uczestników kolonii w miejscowości Istebna, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko–Dąbrowskiego im. Grzegorza...
14.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Na rower!
W tym roku Gdańsk został najbardziej rowerowym miastem Europy. Rywalizacja w ramach European Cycling Challenge była bardzo zacięta. Gdańszczanie kręcili dziesiątki, setki, tysiące kilometrów. Kręcili mimo zmęczenia, bólu nóg, upału, deszczu i wiatru. I wykręcili … 450 000...
13.07.2015
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Fundusz biegł z Cottbus do Zielonej Góry
Reprezentacja WFOŚiGW w Zielonej Górze uczestniczyła  w  biegu sztafetowym na 100-kilometrowej trasie między ratuszami w Cottbus i Zielonej Górze organizowanym od 23 lat w ramach współpracy...
13.07.2015
NFOŚiGW: Nowe fundusze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 4 mln zł na dofinansowanie projektów, których celem jest zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich...
13.07.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Projekt edukacyjny „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta” sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi rozpoczęty!
25 czerwca 2015 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. podczas Festynu Wodnego na Rynku w Warcie rozpoczął realizację projektu edukacyjnego „Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy...
13.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: 150 lat Żubrów Pszczyńskich
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach dotację na zadanie „150 lat Żubrów Pszczyńskich”. W bieżącym roku mija 150 lat od rozpoczęcia hodowli żubrów na terenie Nadleśnictwa Kobiór (rezerwat przyrody...
13.07.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: 25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie
W Gdańsku odbyła się konferencja „25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 – lecie”. Konferencję zorganizowali: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Związek Gmin...
12.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: „EKOKARLIK” – nowa nagroda Funduszu
„EKOKARLIK” to nowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz chce w ten sposób wyróżnić przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym...
12.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: „Ogrody świata” – wystawa plenerowa w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie można oglądać nową plenerową wystawę fotograficzną „Ogrody świata”. Ekspozycja ta składa się z prawie 80 fotografii wybranych spośród blisko dwudziestu tysięcy obrazów nadesłanych niemal ze wszystkich zakątków świata na konkurs International Garden Photographer of the Year organizowany już po raz ósmy przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew. W Polsce prace te po raz pierwszy można oglądać właśnie w Śląskim Ogrodzie...
12.07.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Dofinansowanie z SYSTEMU na przyłącza kanalizacyjne i przydomowe oczyszczalnie ścieków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu...
11.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie uruchomiona
Uroczyście otwarta we wtorek , 30 czerwca br., farma fotowoltaiczna w  Ostrzeszowie znajduje się w  czołówce pod względem możliwości produkcji energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla wśród tego typu farm w Polsce. Stanowi ona jedną z największych elektrowni PV (elektrownie słoneczne) w  Polsce. Moc farmy wynosi 2...
11.07.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Zarząd Funduszu za dofinansowaniem zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji do kwoty 4 mln 500 tys. zł Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Nadzorcza WFOŚiGW...
11.07.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: PUK w Hajnówce pozyskuje nowe środki z POIiŚ i poszerza zakres projektu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce podpisało 30.06.2015 r. aneks zwiększający kwotę  dofinansowania z Funduszu Spójności projektu odpadowego z 11,6 mln zł do 14,2 mln...
10.07.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz walczy z Barszczem Sosnowskiego!
W związku z narastającym problemem zagrożenia życia i zdrowia z powodu Barszczy Sosnowskiego, gatunku obcego dla krajowej flory, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje przeznaczyć w 2016 r. środki finansowe na eliminację zakresu występowania tej...
10.07.2015
WFOŚiGW w Lublinie: ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”
Jak pogodzić ekologię i gospodarczy rozwój dyskutowali na Zamku Lubelskim uczestnicy konferencji „ECOFORUM Po pierwsze środowisko”. To spotkanie polskich i zagranicznych ekspertów, których zadaniem było wytyczenie kierunków proekologicznych...
10.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Zielone wzgórza zamiast hałd śmieci
Zamknięte składowiska odpadów w Lubawce i Czarnym Borze już wkrótce staną się… atrakcją dla turystów. Zostaną wytyczone na nich ścieżki edukacyjne i nasadzone różne gatunki roślin. Będzie to możliwe dzięki ponad 8 mln zł unijnej dotacji dla spółki...
09.07.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi – otwarcie już wkrótce!
Przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi  powstaje nowa, ekologiczna siedziba WFOŚiGW w Łodzi. Będzie to pierwszy tego typu budynek użyteczności publicznej...
08.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Samorządowy Menedżer Energii – zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych
W dniu 25 czerwca 2015 r. Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wziął udział w uroczystym zakończeniu I edycji studiów podyplomowych „Samorządowy Menedżer...
07.07.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Ponad 21 mln zł dla Gminy Konstancin-Jeziorna ze środków POIiŚ
W dniu 29 czerwca 2015 r., na konferencji prasowej zorganizowanej w Konstancińskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (Priorytet I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys....
05.07.2015
WFOŚiGW we Wrocławiu: Akcja żaba: 11 tys. płazów uratowanych
Ponad 11 tys. płazów uratowali od zagłady pod kołami samochodów uczestnicy tegorocznej „Akcji Żaba”. W Miliczu odbyło się oficjalne zakończenie akcji wspieranej finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we...
03.07.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Trzynasta ekomarina na Warmii i Mazurach oficjalnie otwarta
W czwartek 2 lipca oficjalnie otwarto 13 ekomarinę w naszym regionie. Ekologiczna przystań powstała przy ośrodku PTTK Kamień nad jeziorem Bełdany na szlaku Wielkich Jezior...
30.06.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbył się finał 30. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
Olsztyn gościł 113 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali o indeks uczelni wyższych. Najlepszą spośród nich okazała się inowrocławianka Sara Shawkat. Drugie miejsce zdobyła Dagmara Szulc z Nowego Miasta Lubawskiego. Trzecie – Marek Kwiatkowski reprezentujący województwo...
25.06.2015
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa Tel. 22 45 90 000, 22 45 90 001 fax: 22 45 90 101 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
WFOŚiGW w Białymstoku ul. Św. Rocha 5 15 – 879 Białystok tel.: (85) 74 60 241, 74 99 470 fax: (85) 74 60 166 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
WFOŚiGW w Zielonej Górze ul. Miodowa 11 65-602 Zielona Góra tel. 68 419-69-00, fax 68 454 82 52 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
WFOŚiGW w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15 A 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 email:...
25.06.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa tel. (22) 504 41 00 fax (22) 504 41 39 e-mail:...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl