WFOŚiGW w Poznaniu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej raz jeszcze!

07.08.2015

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1232 z późn. zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015” ogłasza ponownie nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej  dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu  do dnia 27. 08. 2015 r. do godz. 14.00.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się  na naszej stronie internetowej: www.wfosgw.poznan.pl

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl