WFOŚiGW w Szczecinie: Trwa nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na 2022 rok

13.01.2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, działając zgodnie z art. 410c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 r. poz.1396, z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479, z późn. zm.) informuje, że w terminie do 31.03.2021 r. należy składać wnioski na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane przez państwowe jednostki budżetowe do wykonania w roku 2022, których finansowanie odbywa się za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa. Na podstawie złożonych wniosków zostanie przygotowana, do uzgodnienia z dysponentami części budżetowych, lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w 2022 roku.

Szczegóły i wniosek do pobrania

W poprzednich latach – dzięki wsparciu w ramach rezerwy celowej budżetu państwa możliwy był m.in. zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, samochodów elektrycznych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i Urząd Morski czy realizacja projektów m.in. w zakresie monitoringu środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

aktualności News icon

13.04.2021
Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Rusza zachodniopomorski pilotaż
Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który rozpocznie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl