WFOŚiGW w Gdańsku: 500 000 zł wsparcia dla pomorskich jednostek PSP

08.02.2021

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali list intencyjny o współpracy.

Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólne działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom. Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 500 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla pomorskich jednostek PSP.

– Lepsze wyposażenie to szybsza reakcja strażaków. A to z kolei przyczynia się do ograniczenia strat w środowisku, które powstają na skutek wypadków, awarii, katastrof czy klęsk żywiołowych. Nasza pomoc trafia tam, gdzie strażacy tego najbardziej potrzebują, czyli przy zakupie dobrego, bezpiecznego sprzętu – wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

 Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy pozwoli  dofinansować zakup sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej, skutkiem czego  będzie większe bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, którzy licznie korzystają z atrakcji naszego regionu – tłumaczy st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki.

Nowy, specjalistyczny sprzęt gaśniczy wykorzystywany jest w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. Przynosi też duże korzyści dla środowiska. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze spełniają normy emisji spalin, co skutkuje mniejszą ilością szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery. Na mniejsza emisję toksycznych substancji ma również wpływ szybkie i sprawne przeprowadzenie akcji gaszenia pożarów. A jest to możliwe właśnie dzięki nowoczesnemu sprzętowi.

aktualności News icon

22.06.2022
Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy
Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” prezentuje dane z pierwszego kwartału bieżącego roku. Według zestawienia, największą aktywność w składaniu wniosków do programu wykazali...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl