WFOŚiGW w Szczecinie: Nowe porozumienia z gminami w ramach Programu „Czyste Powietrze”

19.01.2021

Kolejne zachodniopomorskie gminy zyskały nowe możliwości współpracy w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”, oferującego atrakcyjne dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dziś w Koszalinie zawarto 6 porozumień między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a gminami: Rąbino, Świeszyno, Miastem Sławno, a także gminami: Tuczno, Siemyśl i Szczecinek.

W uroczystym podpisaniu umów, oprócz władz WFOŚiGW w Szczecinie i przedstawicieli gmin uczestniczyli: Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także wojewoda Zbigniew Bogucki oraz wicewojewoda Marek Subocz.

Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje Beneficjentom różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Program, który trwa od września 2018 roku, obejmuje dofinansowaniem osoby do tej pory wykluczone energetycznie.

Cieszę się, że dziś kolejne gminy przyłączają się do realizacji rządowego programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Pomorzu Zachodnim. To niewątpliwie pozytywnie wpłynie na zdrowie oraz komfort życia mieszkańców naszego województwa – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Do atmosfery trafi mniej CO2 i innych szkodliwych substancji

Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca. Dzięki programowi mieszkańcy będą oddychać lepszej jakości powietrzem, gdyż efektem ekologicznym będzie redukcja emisji zanieczyszczeń zatruwających powietrze, w tym pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzoapirenu, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy dwutlenku węgla.

Do 100 złotych dla gminy za złożony wniosek

Od 21 października 2020 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej części programu, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację
– nawet do 37 tysięcy złotych – na wymianę źródła ciepła, termomodernizację domu i montaż instalacji fotowoltaicznej, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Dzięki współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z WFOŚiGW w Szczecinie samorządy będą mogły liczyć na dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu. Łącznie z przekazanymi dziś 6 porozumieniami i aneksami do wcześniejszych umów WFOŚiGW w Szczecinie współpracuje w zakresie wdrażania programu z 57 zachodniopomorskimi gminami.

To nowy, wyższy poziom relacji między Funduszem, a samorządami, których aktywność na rzecz poprawy jakości powietrza będzie premiowana. Gmina, jeśli wyda Beneficjentowi zaświadczenie o dochodach i przekaże do Funduszu poprawnie złożony wniosek o podwyższone dofinansowanie – otrzyma 100 złotych, a w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania będzie to połowa tej kwoty. Na 50 złotych mogą także liczyć te samorządy, które wydadzą odpowiednie zaświadczenia, a mieszkańcy sami złożą wniosek o dofinansowanie – wyjaśnia Emilia Niemyt – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Do zadań gmin, przystępujących do współpracy z Funduszem, należy między innymi pomoc Wnioskodawcom w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku, wystawienie zaświadczeń o dochodach. Od ich wysokości zależy poziom dofinansowania: podstawowy (maksymalny roczny dochód Wnioskodawcy to 100 tysięcy złotych) lub podwyższony (miesięczny dochód do 1400 zł netto na osobę przy gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł – jednoosobowym), a także wsparcie w rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Mieszkańcy aplikowali niemal o 100 mln złotych wsparcia

Dowodem na rosnącą popularność programu jest niemal 200 tysięcy wniosków złożonych w skali całego kraju do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Łączna wartość dofinansowania to ponad 3,6 miliarda złotych, z czego ponad 3,2 mld zł to dotacje, a niespełna 0,4 mld zł – pożyczki. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w biurach w Szczecinie, Koszalinie i Szczecinku przyjął do tej pory blisko 5300 wniosków na łączną kwotę ponad 94,7 milionów złotych (73,7 mln zł – dotacje oraz niemal 21 mln zł – pożyczki).

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl