WFOŚiGW w Lublinie: Promesy na zakup wozów strażackich dla OSP z województwa lubelskiego

27.07.2020

9 lipca 2020 r o godz. 10.00 w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka, na której wręczono potwierdzenia finansowania zakupów 36 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjentami są zarówno jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (28 jednostek) jak i jednostki OSP spoza systemu (8 jednostek).

W latach 2016-2019 sfinansowano w ramach dotacji dla OSP 73 pojazdy, przy czym ich liczba z roku na rok wzrasta.

Łączna wartość projektu to 27 mln zł w tym z budżetu państwa: 19,5 mln zł.

13,9 mln zł pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie; 3,9 mln zł  – dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 1,7 mln zł – dotacji Komendanta Głównego PSP (środki z firm ubezpieczeniowych przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej pozostające w dyspozycji KG PSP). Udział własny samorządów i OSP to 7,5 mln zł.

Warto wspomnieć, że finansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych jest tylko częścią dotacji, które państwo przeznacza na wspomaganie działalności OSP. MSWiA w 2020 roku przeznaczy na wspieranie OSP na terenie województwa lubelskiego łącznie 14 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na zakupy sprzętu ratowniczego, ubrań ochronnych, sprzętu łączności i remonty strażnic OSP. Dodatkowo OSP wspierają m.in.: KG PSP, NFOŚIGW, WFOŚIGW w Lublinie, Minister Sprawiedliwości poprzez Fundusz Sprawiedliwości, Fundacja ORLEN i inne podmioty.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl