Prawie 400 tys. zł dotacji dla jednostek OSP z woj. lubelskiego

04.11.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekaże prawie 400 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. lubelskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, odzieży ochronnej, butów oraz hełmów strażackich. Ze wsparcia skorzysta w sumie 19 jednostek OSP.  Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł.

Zarząd WFOŚiGW w Lublinie zatwierdził wczoraj (2.11) listę podmiotów, do których trafią środki w ramach ogłoszonego w połowie września br. naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach drugiej części ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, która dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Blisko 400 tys. zł jakie dostaną druhowie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. To kolejne takie wsparcie w tym roku. W lipcu, na ten sam cel, fundusz przekazał dla ponad 50 jednostek OSP z Lubelskiego kwotę 1 mln zł.

Wrześniowy nabór uzupełniający cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sumie złożonych zostało 312 wniosków na kwotę ponad 6,5 mln zł, co wielokrotnie przekroczyło dostępną pulę środków. W związku z tym, że potrzeby strażaków-ochotników w zakresie doposażenia w specjalistyczny sprzęt są bardzo duże WFOŚiGW w Lublinie stara się o dodatkowe środki zewnętrzne, żeby wesprzeć jednostki OSP z woj. lubelskiego.

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazuje środki. Jego cel to podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie ich w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Lista jednostek OSP z dotacją WFOŚiGW

 1. OSP w Kraśniku – 25 000 zł
 2. OSP w Dziekanowie (gm. Hrubieszów) – 10 000 zł
 3. OSP w Wólce Rokickiej (gm. Lubartów) – 25 000 zł
 4. OSP w Uchaniach – 25 000 zł
 5. OSP w Ludmiłówce (gm. Dzierzkowice) – 24 500 zł
 6. OSP w Ratoszynie (gm. Chodel) – 16 111 zł
 7. OSP w Liśniku Dużym (gm. Gościeradów) – 11 000 zł
 8. OSP w Tereszpolu-Zaorendzie (gm. Tereszpol) – 24 750 zł
 9. OSP w Głodnie (gm. Łaziska) – 18 889,92 zł
 10. OSP w Suścu – 23 000 zł
 11. OSP w Firleju – 25 000 zł
 12. OSP w Olbięcinie (gm. Trzydnik Duży) – 23 000 zł
 13. OSP w Łazach (gm. Łuków) – 18 120 zł
 14. OSP w Ksawerówce (gm. Fajsławice) – 10 000 zł
 15. OSP w Lipinach Dolnych (gm. Potok Wielki) – 25 000 zł
 16. OSP w Moszenkach (gm. Jastków) – 25 000 zł
 17. OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonii (gm. Niemce) – 17 732 zł
 18. OSP w Sawinie – 25 000 zł
 19. OSP w Krasieninie (gm. Niemce) – 24 984 zł

Razem: 397 086,92 zł

aktualności News icon

22.06.2022
Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy
Najnowszy ranking gmin w programie „Czyste Powietrze” prezentuje dane z pierwszego kwartału bieżącego roku. Według zestawienia, największą aktywność w składaniu wniosków do programu wykazali...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl