WFOŚiGW w Szczecinie: Nowoczesna łódź koszalińskich Strażaków

06.11.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kupiła nową łódź z silnikiem zaburtowym i przyczepą dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, która będzie służyć m.in. do ograniczania skażeń środowiska.

Nowa łódź, która będzie wykorzystywana w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego, a także realizacji działań w zakresie czynnej ochrony przyrody, to nowoczesna ratownicza sześciometrowa jednostka, wykonana z polietylenu odpornego na działanie kwasów, zasad, soli, większości związków organicznych i chemicznych. Jednorazowo zabierze na pokład do 10 osób. Jest wyposażona między innymi w konsolę sterującą, belkę sygnalizacyjną wraz z oświetleniem i silnik zaburtowy o mocy 40 KM. Dodatkowo łódź doposażono w sprzęt pomocniczy m.in. w szperacz ręczny, koło i rzutkę ratunkową, kamizelki ratownicze oraz lornetkę.

Łódź będzie służyła ratownikom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koszalinie do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i do likwidacji skutków zdarzeń, w tym m.in.:
– uszczelniania wałów przeciwpowodziowych;
– ograniczania wycieków substancji szkodliwych dla środowiska;
– ustawiania zapór;
– zapobiegania skażenia wód poprzez wydobywanie z akwenów przedmiotów, które zawierają materiały chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze i stanowią zagrożenie dla żywych organizmów;
– ratowania oraz poszukiwania osób na powierzchni i pod wodą.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Koszalinie zyskała sprzęt ratowniczy, który pozwala uzyskać efekt ekologiczny w postaci stworzenia możliwości technicznych do działań w zakresie czynnej ochrony przyrody

Całkowity koszt zakupu to 68 tysięcy złotych, a dofinansowanie – po połowie – pochodziło z WFOŚiGW w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl