WFOŚiGW w Szczecinie: Nowe pojazdy dla KW PSP w Szczecinie

26.10.2020

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kupi dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją likwidacji i ograniczania stref skażeń. Decyzję o przekazaniu 1,5 mln złotych w ramach rezerwy celowej budżetu państwa podjęła Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dzięki tym środkom zachodniopomorscy Strażacy zyskają dwa uterenowione samochody ratowniczo-gaśnicze z kabiną 3 lub 6-osobową. Każdy z nich będzie wyposażony w 2500-litrowy zbiornik na wodę i 250-litrowy – na środek pianotwórczy, a także między innymi: agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy z reflektorami, autopompę pożarniczą, działo wodno-pianowe i urządzenia szybkiego natarcia. Dodatkowe, przewidziane do montażu w pojazdach wyposażenie to sprzęt burzący, ratowniczy, sygnalizacyjny i asekuracyjny.

Efektem ekologicznym projektu będzie zwiększenie stanu bezpieczeństwa i sprawniejsze prowadzenie akcji ratowniczych i gaśniczych, a także likwidacja i ograniczenie zagrożeń dla środowiska.

Łączny koszt zakupu pojazdów to 2 miliony złotych. Wśród źródeł finansowania, oprócz rezerwy celowej budżetu państwa, są też środki własne KW PSP oraz dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego.

aktualności News icon

13.04.2021
Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Rusza zachodniopomorski pilotaż
Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który rozpocznie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl