WFOŚiGW w Lublinie wspiera rozwój pszczelarstwa

02.09.2020

15 instytucji z woj. lubelskiego otrzymało nowe, ekologiczne ule od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Wszystko w ramach akcji „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Akty przekazania uli, podczas „Lata z TVP 3 Lublin”, które odbyło się w Pszczelej Woli wręczał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Paweł Gilowski, w asyście prof. Grzegorza Grzywaczewskiego, zastępcy Prezesa WFOŚiGW.

Ule trafiły głównie do szkół rolniczych z woj. lubelskiego, ale co ciekawe także do… Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim i Aresztu Śledczego w Lublinie. W sumie zakupionych zostało aż 69 uli. Otrzymały je instytucje z woj. lubelskiego, zainteresowane rozwojem pszczelarstwa, które zgłosiły chęć udziału w akcji.

„Mamy nadzieję, że ich użytkowanie przyczyni się do wsparcia ochrony pszczół  i całego środowiska naturalnego oraz będzie miało pozytywny wpływ na rozwój regionalnego pszczelarstwa” – czytamy w  akcie przekazania, na którym obok prezesa Gilowskiego podpisał się również Sebastian Trojak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Najwięcej, bo aż 20 uli, otrzymało Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli (pow. lubelski), po 5 dostali: Inkubator Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej Woli, Zakład Karny w Opolu Lubelskim, Areszt Śledczy w Lublinie, Zespół Szkół CKR w Potoczku oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym Oddział Muzeum w Janowcu. Z kolei po 4 ule powędrowały do Zespołu Szkół CKR im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie i ZS CKR w Siennicy Różanej.

Pszczelarstwo będą również rozwijały: prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Świdniku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozicach Dolnych, Urząd Miejski w Siedliszczu, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie (po 3 ule), Urząd Miejski w Zwierzyńcu (2) oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie – Centrum Edukacji Pszczelarskiej w Chełmie (1).

Wszystko dzięki temu, że WFOŚiGW w Lublinie wspólnie z szeregiem instytucji państwowych, samorządowych, oświatowych, z uniwersytetami, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami branżowymi i mediami – bierze czynny udział w kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, zainicjonowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Uczestniczymy w działaniach mających na celu wzrost społecznej świadomości roli pszczół w ekosystemie i gospodarce oraz powiększenie wiedzy na temat zagrożeń dla pszczół oraz sposobów ochrony tych cennych owadów – mówi Paweł Gilowski, prezes WFOŚiGW w Lublinie.

W poprzednich latach, w ramach dotacji fundusz wspierał działania edukacyjne, nasadzenia roślin miododajnych na terenach publicznych, czy konferencje naukowe dotyczące pszczół i wspierania rozwoju pszczelarstwa.

W tym roku, ramach kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”, WFOŚiGW przeprowadził razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych konkurs plastyczny „Jak mogę pomóc pszczołom?”.

Ogłoszony został też otwarty ogólnopolski konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię przyrody z regionu lubelskiego: „Kierunek lubelskie krajobrazy”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję potencjału przyrodniczego regionu, edukację ekologiczną mieszkańców oraz turystów odwiedzających parki narodowe i krajobrazowe zlokalizowane w granicach województwa lubelskiego, a także inspirowanie ich do działań na rzecz ochrony środowiska. Honorowy patronat nad konkursem objął minister środowiska Michał Woś.

W realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z WFOŚiGW w Lublinie konkursie wyróżniono  cztery kategorie tematyczne: „Poleski Park Narodowy”, „Roztoczański Park Narodowy”, „Lubelskie Parki Krajobrazowe” oraz „Lubelskie pszczoły i pasieki” – w ramach realizowanej obecnie kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

Zdjęcia (maksymalnie po trzy fotografie w każdej z kategorii konkursowych) wykonane od 3 lipca do 31 sierpnia  będzie można zgłaszać do 7 września. Łączna pula nagród to 22 500 zł. Szczegółowy opis konkursu, regulamin, kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie: www.lubelskie.pl/srodowisko.

WFOŚiGW finansuje również cykl audycji radiowych i programów telewizyjnych, które propagują wiedzę o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka.

aktualności News icon

24.11.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Pomniki przyrody pod dobrą opieką
Popularne wśród szczecinian platany na Jasnych Błoniach, Dęby Krzywoustego i Miłośników Prawobrzeża, a także buk Wojciech zostały objęte pracami pielęgnacyjnymi w ramach projektu, realizowanego...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl