Konserwacja 13 km rowów melioracyjnych w gminie Pyrzyce ze wsparciem WFOŚiGW w Szczecinie

20.10.2020

Gminna Spółka Wodna Pyrzyce uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na konserwację urządzeń wodnych. Efektem ekologicznym będzie ochrona przeciwpowodziowa na terenie o powierzchni ponad 170 hektarów.

Prace będą polegać m.in. na koszeniu skarp, wycinaniu krzaków i odmulaniu rowów melioracyjnych o długości ponad 13 kilometrów w Brzesku w gminie Pyrzyce.

WFOŚiGW w Szczecinie przyznał na ten cel ponad 76 tysięcy złotych dotacji, a całkowity koszt prac to niemal 180 tys. zł. Zadanie jest realizowane w ramach porozumienia, zawartego między Funduszem, a Województwem Zachodniopomorskim i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

aktualności News icon

13.04.2021
Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Rusza zachodniopomorski pilotaż
Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który rozpocznie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl