WFOŚiGW w Szczecinie: Stop pożarom składowisk

19.08.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansuje system przeciwpożarowy w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie oraz w miejscach składowania odpadów w Koszalinie. Beneficjentem jest koszalińskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Gromadzone zmieszane odpady komunalne oraz surowce wtórne ze względu na swój skład stwarzają potencjalne zagrożenie pożarowe. By go uniknąć, PGK Sp. z o.o. w Koszalinie przy wsparciu finansowym Funduszu, zamontuje system kamer, który pozwoli na bieżąco kontrolować miejsca magazynowania i składowania odpadów. W hali mechanicznej obróbki odpadów zostanie zamontowany system klap dymowych, co zwiększy odporność ogniową hali. Projekt zakłada też montaż działka wodno-pianowego wraz z niezbędną armaturą.

Koszt realizacji zadania: „Podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.” to prawie 2,2 mln zł, z czego niemal 1,95 mln zł to pożyczka z możliwością częściowego umorzenia udzielona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

aktualności News icon

16.06.2021
Nowości w programie „Czyste Powietrze”. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe
Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie –...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl