WFOŚiGW w Szczecinie: Ochrona żubrów i łosi na pograniczu – ze wsparciem Funduszu

26.06.2020

Żubry i łosie na terenie naszego regionu będą miały jeszcze lepszą opiekę. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które prowadzi zagrodę w Jabłonowie koło Mirosławca, dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie zrealizuje projekt: „Polepszenie transgenicznego zarządzania populacjami żubra i łosia”.

W ciągu najbliższych kilku lat populacja łosi i żubrów w Polsce będzie nadal rosła, a zwierzęta znajdujące się w pobliżu granicy będą migrować do Niemiec. W ostatnich latach zauważa się wzrost liczby obserwacji i doniesień o problemach z łosiem (wypadki drogowe) i żubrem (szkody na polach) na obszarze objętym programem. Głównym celem zadania jest zebranie wszystkich dostępnych danych na temat populacji żubrów i łosi na obszarze objętym projektem w Polsce i Niemczech w ostatnich latach. Szczególny nacisk kładzie się na dane telemetryczne GPS.

Efektem ekologicznym będzie zebranie wszystkich dostępnych danych na temat populacji żubrów i łosi na obszarze objętym projektem w Polsce i Niemczech w ostatnich latach. Dzięki zamontowanych na 30 zwierzętach (20 żubrach i 10 łosiach) obrożach telemetrycznych GPS będzie można uzyskać informacje o przemieszczaniu się zwierząt w pobliżu granicy oraz przeanalizować siedliska ich występowania. Przyczyni się to do polepszenia zarządzania populacjami żubra i łosia, zmniejszy wypadki drogowe z udziałem zwierząt oraz szkody na polach. Projekt, który potrwa do końca maja 2022 roku zakłada także stworzenie portal internetowego poświęconemu migracjom żubrów i łosi.

Koszt to ponad million złotych, z czego 110 tysięcy złotych to dotacja, a niemal 560 tys. zł – pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Projekt będzie też finansowany ze środków własnych Beneficjenta i unijnego program Interreg.

Fot. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl