WFOŚiGW w Szczecinie: Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę

14.10.2020

„Zachować bioróżnorodność – chroniąc przyrodę” to projekt realizowany na terenie Wolińskiego Parku Narodowego z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w latach 2019-2020. W projekcie zostały zrealizowane zadania z zakresu ochrony czynnej zagrożonych gatunków i siedlisk.

Projekt ma na celu wsparcie różnorodności biologicznej i obejmuje działania:
1. Wzmocnienie populacji pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago L.), gatunku muraw kserotermicznych, objętego ochroną ścisłą i zagrożonego wyginięciem;
2. Stworzenie miejsc gniazdowania dla owadów pszczołowatych (Apoidea) w ich naturalnym biotopie;
3. Ograniczenie śmiertelności płazów przekraczających jezdnię drogi 102 Międzyzdroje – Dziwnów w miejscach migracji na wysokości j. Gardno;
4. Zabezpieczenie wydm i klifów przed antropopresją poprzez grodzenia oraz usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.

W ramach zadania na terenie Parku powstało 10 schronień dla owadów z rodziny pszczołowatych.wykonanych z naturalnych materiałów tj. trzcina, włókno z drzew liściastych, nawiercone drewno, cegła, glina. Schronienia gwarantują owadom zaciszne miejsce, w którym mogą nocować, skryć się przed deszczem i drapieżnikami, rozmnażać się i spędzać zimę.

Efektem projektu jest także ochrona czynna żab przekraczających nadmorską drogę nr 102, a także przygotowanie tablic informacyjnych i wykonanie sezonowych barier zabezpieczających przed antropopresją na plażach.

Koszt wszystkich prac to niemal 220 tysięcy złotych, z czego 140 tys. zł to dotacja ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

aktualności News icon

13.04.2021
Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Rusza zachodniopomorski pilotaż
Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – to zakładany efekt pilotażu, który rozpocznie...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl