WFOŚiGW w Gdańsku: Nowy sprzęt dla pomorskich straży ochotniczych

02.06.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansuje pomorskie OSP i WOPR. Straż będzie mogła kupić specjalistyczny sprzęt, ratujący życie i ułatwiający przeprowadzanie akcji w najtrudniejszych warunkach.

Gdański WFOŚiGW ogłosił nabory wniosków na dwie inicjatywy – Florian i Florek. Mają wspomóc pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Wozy z Floriana

Florian to inicjatywa, w ramach której pomorskie Ochotnicze Straże Pożarne oraz Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe mogą otrzymać fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W ramach tego naboru chcemy dofinansować nawet 50% kosztów zakupu wozów strażackich oraz specjalistycznego sprzętu pływającego. wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.Program skierowany jest do jednostek uzupełniających sieć Państwowej Straży Pożarnej, zatem bez stałego finansowania budżetowego. Inicjatywa Funduszu pozwala w szybszym tempie unowocześniać niezbędny sprzęt, co wpływa na jakość służby i podnosi bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza.

Na to działanie wojewódzki i narodowy fundusz przeznaczyły ponad 4,5 mln zł.

W 2018 i 2019 roku dotacje na zakup specjalistycznych pojazdów dla OSP i sprzętu specjalistycznego dla WOPR wyniosły łącznie niemal 11 mln zł. Pomorskie jednostki OSP zakupiły samochody ratowniczo-gaśnicze o wartości prawie 40 mln zł. WOPR zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego za niemal 1,2 mln zł.

Wyposażenie z Florka

W ramach konkursu Florek Ochotnicze Straże Pożarne mogą ubiegać się o dotację na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej, czyli m.in. hełmów, kombinezonów, megafonów, syren czy pomp. Są to wszelkiego rodzaju przyrządy wykorzystywane podczas prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

W 2019 roku dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku otrzymały 63 pomorskie OSP. W tym roku w inicjatywę włączył się również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do obu projektów można aplikować do końca czerwca 2020 roku. Wnioski należy składać w siedzibie WFOŚiGW przy ul. Rybaki Górne 8 w Gdańsku. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.wfos.gdansk.pl w zakładce „Konkursy”: Florian – wsparcie dla OSP i WOPR oraz Florek – wsparcie dla OSP.

WFOŚiGW na ich realizację udzieli dotacji ze środków własnych oraz udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

aktualności News icon

24.11.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Pomniki przyrody pod dobrą opieką
Popularne wśród szczecinian platany na Jasnych Błoniach, Dęby Krzywoustego i Miłośników Prawobrzeża, a także buk Wojciech zostały objęte pracami pielęgnacyjnymi w ramach projektu, realizowanego...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl