img aktualności

21.08.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW wesprze budowę ciepłowni geotermalnej w bazie turystycznej w Białce Tatrzańskiej
Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie jest kolejnym przykładem efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii...
17.08.2018
WFOŚiGW w Zielonej Górze: O zadaniach RDOŚ w Funduszu
Ochrona środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz aktualne działania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku były tematami wiodącymi rozmowy Mariusza Herbuta – Prezesa WFOSiGW w Zielonej Górze z Józefem Kruczkowskim – nowo powołanym Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim – Regionalnym Konserwatorem...
17.08.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: 600 tysięcy złotych dla spółek wodnych na działania w 2018 roku
Do beneficjentów z naszego regionu trafią kolejne środki. Na działalność zachodniopomorskich spółek wodnych w bieżącym roku zostanie przeznaczona kwota 600 tysięcy złotych, z czego połowa pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
17.08.2018
NFOŚiGW: Unijne dotacje na kogenerację – NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł
Po raz czwarty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły starać się od 28 września do 26 listopada 2018...
10.08.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w Ministerstwie Środowiska odbyły się obchody z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i członków kierownictwa resortu...
10.08.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Trzy nowe stacje ładowania
Kierowcy aut elektrycznych i hybrydowych mogą już korzystać z trzech nowych stacji ładowania w Szczecinie. Punkty szybkiego ładowania są zlokalizowane przy ulicy Przerwy-Tetmajera – w sąsiedztwie biura WFOŚiGW w Szczecinie, przy Urzędzie Miasta – od strony ul. Felczaka oraz przy ul. Klonowica – w sąsiedztwie Zarządu Dróg i Transportu...
10.08.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Kolejni mieszkańcy Gminy Stare Miasto z dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła i przydomowych oczyszczalni ścieków
Dnia 06.08.2018 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto nastąpiło uroczyste podpisanie umów na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła oraz na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni...
09.08.2018
NFOŚiGW: Dotacje od NFOŚiGW na odtwarzanie przyrody i krajobrazu w parkach narodowych
Projekty parków narodowych związane z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych, mają szansę na dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet ogłoszonego naboru to 10 mln...
09.08.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie odpadów zawierających azbest – likwidacja skutków klęski...
09.08.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW przeznaczy 168 mln zł dla JST na zakup autobusów elektrycznych
10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie...
09.08.2018
NFOŚiGW: Kolejnych osiem inwestycji wod-kan z unijnymi dotacjami
Mieszkańcy następnych ośmiu miejscowości w Polsce będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze z Funduszu Spójności – łącznie ponad 197 mln zł – trafią do: Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa...
09.08.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Nowocześniej i ekologiczniej w Mikołaju!
Bazylika pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku to najstarsza świątynia w mieście. I jednocześnie jeden z najważniejszych świadków historii Gdańska. Świadkiem tym bardziej wiarygodnym, że kościół – jako jedyny – nie został zniszczony podczas II wojny...
09.08.2018
NFOŚiGW: Ochrona siedlisk przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego dzięki wsparciu NFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu na wykup gruntów prywatnych, leżących w granicach parku. Pozwoli to lepiej chronić zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt oraz ich...
07.08.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW rozdzielił 85 mln zł unijnych dotacji na efektywność energetyczną
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowano na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych w siedmiu województwach, będą projekty realizowane na obszarze miast średnich i tracących funkcje...
06.08.2018
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych
13 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie...
06.08.2018
NFOŚiGW: Instalacje OZE ze wsparciem – 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności
3 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej. Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019...
03.08.2018
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański
10 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. Nr 1751”, realizowanego przez Gminę Bytom...
02.08.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW dofinansuje działania Tatrzańskiego Parku Narodowego
Tatrzański Park Narodowy otrzyma ponad 218 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykup prywatnych gruntów szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie 247 tys....
01.08.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Rusza I edycja konkursu EKO-ORŁY
Z okazji roku jubileuszowego Prezes Zarządu – Ireneusz Stachowiak ogłasza I edycję konkursu pn....
31.07.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Pierwsze pilotażowe szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych za nami
W czerwcu br. zespół doradców energetycznych przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy będą pełnić funkcję Energetyków...
27.07.2018
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze objął patronat nad projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą...
27.07.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Wojewódzkie obchody Święta Policji
24 lipca 2018 r. przypada 99. rocznica uchwalenia przez Sejm ustawy o policji. Tegoroczne obchody święta policji odbyły się 17 lipca, a zjechali się na nie mundurowi z całego...
27.07.2018
NFOŚiGW: Tarnów będzie miał nowoczesny system gospodarowania odpadami
Ponad 10 mln zł  z unijnego Funduszu Spójności trafi do Tarnowa na realizację inwestycji pod nazwą „System Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w Tarnowie”. Dotacja przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli zorganizować nowoczesny  recykling, czyli właściwe i bezpieczne selekcjonowanie i przetwarzanie odpadów oraz ich ponowne...
27.07.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy zawędrowali do Helu
Szukasz Pomorskich? Znajdziesz ich w Helu! To właśnie tam prezentowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza“ realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.07.2018
NFOŚiGW: Przełom w polskim transporcie – 10 mld zł na eko-mobilność
10 mld zł – taka kwota zostanie przeznaczona na rozwój eko-mobilności w Polsce. Ogłosił to w środę (25 lipca) na spotkaniu Impact mobilty rEVolution roundtable Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski. To prawdziwa rewolucja, która ma odmienić sposób w jaki się...
27.07.2018
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Gmina Gubin buduje wodociąg
9 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszkowo do miejscowości Sieńsk Gmina Gubin” oraz „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice do miejscowości Grabice Kolonia Gmina Gubin”, realizowane przez Gminę...
26.07.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Pierwszy morski rezerwat przyrody w Polsce
Rezerwat przyrody Beka – powiększony! Do obszaru rezerwatu włączone zostały wody przybrzeżne Zatoki Puckiej oraz ujście Zagórskiej Strugi. Wcześniej rezerwat Beka znajdował się tylko...
26.07.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW dofinansuje rozbudowę bazy edukacyjnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym
Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości niemal 1,4 mln zł pomoże rozbudować ośrodek edukacji ekologicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) w Sękocinie Starym. Placówka ta upowszechniania wiedzę o środowisku przyrodniczym lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej. Inwestycja pozwoli atrakcyjniej i skuteczniej prezentować zasoby polskich lasów oraz uczyć, zwłaszcza dzieci i młodzież, jak z nich korzystać w sposób...
24.07.2018
NFOŚiGW: Dotacja i pożyczka z NFOŚiGW na wysokosprawną kogenerację w Koninie
3 mln zł pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji energetycznej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka R.E. Kogeneracja. Zakład już na początku 2019 r. będzie pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Umowa zapewni beneficjentowi uzupełnienie wkładu własnego w realizację inwestycji dofinansowanej wcześniej kwotą ponad 22,5 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura...
24.07.2018
NFOŚiGW: Rośnie populacja jerzyków na dachu NFOŚiGW
Prawie 100 jerzyków w 23 gniazdach znalazło w tym roku schronienie na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucji na co dzień finansującej ochronę środowiska. To o wiele więcej niż rok temu, kiedy w 15 zajętych gniazdach umościły się 64 ptaki tego gatunku. Wygląda na to, że jerzyki znalazły świetne warunki bytowania i zagościły tam już...
18.07.2018
NFOŚiGW: 14 mln zł na rozpoznanie złóż geotermalnych w Turku – dotacja z NFOŚiGW
Ponad 14 mln zł przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Turek...
17.07.2018
NFOŚiGW: Ponad 36 mln zł dofinansowania na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na Śląsku i w Wielkopolsce
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał kolejne umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 36 mln zł otrzymają tym razem inwestycje w gminach: Kozy (województwo śląskie) i Śmigiel (województwo...
16.07.2018
NFOŚiGW: Program NFOŚiGW Czyste Powietrze – drugie szkolenie ekspertów
Ministerstwo  Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. kontynuują przygotowania do kampanii edukacyjno-szkoleniowej programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Ponad 200 osób uczestniczyło (12 lipca br.w Warszawie) w drugim szkoleniu dla ekspertów z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli:  Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW, Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ...
13.07.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy wędrują po regionie
Rodzina Pomorskich – bohater kampanii realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – zawitała do Władysławowa. Wcześniej – gościła w Gdyni. We Władysławowie na skwerze Antoniego Abrahama eksponowana jest interaktywna wystawa plenerowa przygotowana w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju...
13.07.2018
NFOŚiGW: Trwają trzy nabory, w których NFOŚiGW dofinansuje edukację ekologiczną
Prawie 50 milionów złotych rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia wpływające na świadomość ekologiczną i kształtowanie postaw poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ogłoszone trzy nabory w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna potrwają do 21 grudnia 2018...
12.07.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: OSP z Warmii i Mazur otrzymają nowe samochody
W Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyło się spotkanie z beneficjentami środków z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. W tym działaniu jednostki OSP mają możliwość zakupu samochodów...
11.07.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Znów można powalczyć o Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii
Ministerstwo Energii zaprasza klastry energii do udziału w II konkursie dla klastrów energii, w którym wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra...
11.07.2018
NFOŚiGW: Program NFOŚiGW Czyste Powietrze – początek kampanii edukacyjno-szkoleniowej
Ministerstwo  Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. rozpoczęły 29 czerwca br. kampanię edukacyjno-szkoleniowej programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze. Prawie dwieście osób uczestniczyło w Warszawie w inauguracyjnym szkoleniu, z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Szefowi resortu towarzyszyli:  Anna Król – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusław Białowąs – Prezes Zarządu BOŚ...
10.07.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Otwarcie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego
Na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego otwarty został Ekopark im. Macieja Płażyńskiego. Ekspozycja różnorodnych siedlisk, nasadzenia wielu gatunków roślin, kolekcja głazów, a oprócz tego  miejsca do wypoczynku, gry w szachy lub bule – wszystko to powoduje, że jest to dla odwiedzających przestrzeń ciekawa i atrakcyjna. Park służy nie tylko studentom i pracownikom uczelni, otwarty jest również dla mieszkańców i turystów. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku był partnerem tego...
10.07.2018
WFOŚiGW w Łodzi: Program Ograniczania Niskiej Emisji
W 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w odpowiedzi na coraz bardziej palący problem smogu w województwie łódzkim wprowadził do swojej oferty Program Ograniczania Niskiej...
10.07.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW sfinansuje poszukiwanie wód termalnych w Tomaszowie Mazowieckim
Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki będzie kosztowało ponad 13 milionów złotych i taką dotację przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę w tej sprawie zawarto dzisiaj (6 lipca) w siedzibie Ministerstwa...
10.07.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Spotkanie z dyrektorami parków krajobrazowych z Warmii i Mazur
We wtorek 19 czerwca w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni odbyło się spotkanie dyrektorów parków krajobrazowych z Warmii i Mazur z Prezesem WFOŚiGW w Olsztynie Jarosławem...
09.07.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz przekaże 1,5 mln zł na budowę Domu Pomocy Społecznej w Kolsku
Budynek po szkole w Kolsku w gminie Bierzwnik stanie się nowoczesnym i ekologicznym Domem Pomocy Społecznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował ważną dla mieszkańców inwestycję dotacją w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. W poniedziałek, 2 lipca br. na placu budowy została symbolicznie wbita pierwsza...
09.07.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW dofinansuje modernizacje instalacji ściekowych w Krynicy Morskiej, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie
Środki z unijnego Funduszu Spójności przekazane przez NFOŚiGW wesprą rozbudowę i modernizację systemów wodno-kanalizacyjnych w Krynicy Morskiej (woj. pomorskie) i Bystrzycy Kłodzkiej (woj. dolnośląskie) – ośrodkach licznie uczęszczanych przez turystów, a także w Głogowie na Dolnym Śląsku, leżącym nad Odrą. Dotacje dla tych trzech miast wyniosą razem ok. 30 mln...
06.07.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: 25 – lecie istnienia WFOŚiGW w Poznaniu
26 czerwca 2018 r.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obchodził uroczystość 25-lecia istnienia, która odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów...
06.07.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: W Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona termomodernizacji budynków
Ponad 100 osób wzięło udział w bezpłatnej konferencji „Termomodernizacja budynków – aspekt praktyczny oraz źródła finansowania”, która odbyła się 18 czerwca w Olsztynie. Jej organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i działający przy nim Zespół Doradców...
05.07.2018
NFOŚiGW: Działania antysmogowe w Rudzie Śląskiej ze wsparciem NFOŚiGW
Niemal 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na walkę ze smogiem trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spółki Weglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej. Firma korzystając z tego wsparcia zbuduje instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni...
04.07.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Otwarcie ciepłowni na biomasę w Nidzicy
W czwartek 14 czerwca w Nidzicy uroczyście otwarto ciepłownię miejską w Nidzicy. Inwestycja powstała przy znacznym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój wkład w jej powstanie miał też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił preferencyjnej...
29.06.2018
WFOŚiGW we Wrocławiu: 50 mln złotych dla samorządów z Dolnego Śląska dotkniętych suszą
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przygotował dwa programy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody do picia i zapobieganie deficytom wody, na obszarach dotkniętych suszą w 2015r., poprzez dofinansowanie niezbędnych przedsięwzięć służących zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody. Programy obejmują swoim zasięgiem gminy z terenu województwa dolnośląskiego, na obszarach których w 2015r. wystąpił znaczny niedobór wody i które zgłosiły ten fakt do Wojewody...
29.06.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Odbudować populację pszczół
W pierwszym kwartale 2018 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizował nabór wniosków w ramach pilotażowego konkursu Odbudowa populacji pszczół. Fundusz, oferując beneficjentom wsparcie finansowe między innymi na zakup pszczelich rodzin i uli, ma na celu nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, ale także zapewnienie ciągłości istnienia pszczelego...
28.06.2018
WFOŚiGW we Wrocławiu: Narodziny czwórki sokołów wędrownych w lasach pod Miliczem. To jeden z najrzadszych gatunków w Polsce
Przyrodnicy odnaleźli w sztucznym gnieździe w milickich lasach młode drapieżniki: trzy samce...
28.06.2018
WFOŚiGW w Opolu: Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb...
28.06.2018
WFOŚiGW w Łodzi: WFOŚiGW w Łodzi ogłasza VII edycję Konkursu „EKOBELFRY” za rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska, prowadzących działania i rozpowszechniających dobre przykłady w tym zakresie w roku szkolnym...
27.06.2018
NFOŚiGW: 150 mln zł z NFOŚiGW na budowę stopnia wodnego na Odrze w Malczycach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody...
27.06.2018
WFOŚiGW w Warszawie: I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis Zootechniko”
W dniach 21-22 czerwca 2018 r., w siedzibie Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się I Kongres Zootechniki Polskiej pt. „Quo vadis...
26.06.2018
WFOŚiGW w Szczecinie: Ponad 100 miliardów złotych na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych
Rusza ogólnopolski, rządowy Program „Czyste Powietrze”, z którego skorzystają także mieszkańcy Województwa...
26.06.2018
NFOŚiGW: Czystsze powietrze w Zambrowie – NFOŚiGW dofinansuje modernizację miejskiej ciepłowni
Ciepłownia w Zambrowie (woj. podlaskie) otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Zakład na początku 2019 r. będzie już pracował w trybie wysokosprawnej...
26.06.2018
NFOŚiGW: Ochrona zlewni Bugu – NFOŚiGW kontynuuje współpracę z Białorusią
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug, były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas wizyty studyjnej w Mińsku i Obwodzie Brzeskim na Białorusi w dniach 12-15 czerwca...
26.06.2018
WFOŚiGW w Łodzi: WFOŚiGW w Łodzi ogłasza V edycję Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich...
25.06.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: I Pomorski Piknik Energetyczny za nami!
30 wystawców, najnowsze technologie, profesjonalna edukacja ekologiczna, tysiące odwiedzających – warto było przyjść, zobaczyć, skorzystać z okazji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie z miastem Gdynia byli organizatorami I Pomorskiego Pikniku Energetycznego realizowanego w ramach 8. Pomorskich Dni Energii. Wszystko odbywało się pod hasłem „Dla ludzi i środowiska”. Dobra jakość powietrza jest ważna bowiem...
22.06.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: I edycja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dobiegła końca
W miniony piątek, 15 czerwca, odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste...
22.06.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW wesprze modernizacje oczyszczalni ścieków w Wielkopolsce
Ponad 67 mln zł dotacji ze środków europejskich przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafi do Wągrowca, Wolsztyna i Turka w województwie wielkopolskim. Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienia systemów...
22.06.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Fundusz gościł zwycięzców!
Dziś Fundusz gościł zwycięzców konkursu plastycznego pn. „Bohater potrzebny od zaraz!”. Grupa przedszkolna „Stokrotki” z Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu oficjalnie odebrała dyplom uznania z rąk Ireneusza Stachowiaka – Prezesa...
22.06.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: 103 mld zł na poprawę jakości powietrza w Polsce!
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podpisał z prezesami 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezesem Banku Ochrony Środowiska porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ze strony WFOŚiGW w Gdańsku  parafował je prezes Maciej Kazienko. Takiego programu wcześniej w Polsce nie było. Zmieni on radykalnie jakość powietrza w Polsce, przy takiej skali zaangażowania środków finansowych i włączeniu do wdrażania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska...
21.06.2018
NFOŚiGW: Do końca czerwca trwa konkurs NFOŚiGW dla dziennikarzy
Jeszcze przez niecałe dwa tygodnie, bo do 30 czerwca br. można wysyłać zgłoszenia na drugą edycję konkursu dla dziennikarzy, którzy w minionym (2017) roku opublikowali materiały w prasie, radiu, telewizji lub w Internecie na temat działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkursowi, którego pula nagród wynosi 15 tys. zł, patronuje Stowarzyszenie Dziennikarzy...
21.06.2018
WFOŚiGW w Katowicach: Moc zielonych atrakcji
15 czerwca w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska miała miejsce akcja informacyjno-edukacyjna „Moc Zielonych Atrakcji”, podczas której odbywały się warsztaty edukacyjne, eko konkursy i zabawy, występy zespołów harcerskich. Słoneczna pogoda sprzyjała dobrej zabawie i sporej frekwencji. Na pikniku podsumowano również IV edycję konkursów „Zielona pracownia_projekt’2018” oraz „Zielona...
21.06.2018
NFOŚiGW: Była szkoła w Kolsku po przebudowie i termomodernizacji będzie domem pomocy społecznej
Kolsk w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, wzbogaci się o nowoczesny dom pomocy społecznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 1,5 mln zł dotacji na przebudowę, termomodernizację oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w tej...
20.06.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Konferencja „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji – stan aktualny i wyzwania”
W Centrum Konferencyjnym Daglezja w Przysieku trwa właśnie konferencja „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji – stan aktualny i wyzwania”, współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
20.06.2018
NFOŚiGW: 200 mln zł dla samorządów na gospodarkę odpadami komunalnymi
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi szósty z kolei nabór na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Z unijnego Funduszu Spójności zarezerwowano na ten cel 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 27 lipca 2018...
19.06.2018
NFOŚiGW: Edukacja ekologiczna w Pułtusku dzięki unijnej dotacji przekazanej przez NFOŚiGW
Gmina Pułtusk, położona wśród bogatych i pięknych zasobów przyrody, podejmie działania edukacyjne w sferze ekologii przeznaczone szczególnie dla dzieci i młodzieży, ale przydatne również dla dorosłych. Docelowo oświatowa inicjatywa obejmie niemal 150 tys. osób. Na ten cel Pułtusk otrzyma unijne wsparcie finansowe z NFOŚiGW w kwocie niemal 380 tys....
18.06.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW rozdzieli dotacje na efektywność energetyczną
Do 27 lipca 2018 r. trwa czwarty nabór wniosków o unijne dofinansowanie działań z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Kto dostanie pieniądze z 200-milionowego budżetu konkursu? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi to w styczniu przyszłego...
15.06.2018
NFOŚiGW: Szczecin, Gdynia i Polkowice z dotacjami na bezemisyjny transport publiczny. Eko-autobusy chce kupić też Poznań
Szczecin, Gdynia i Polkowice otrzymają w sumie ponad 12 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bezemisyjny transport publiczny. Dzięki temu po ulicach trzech miast będzie jeździło łącznie czternaście nowych autobusów elektrycznych, których zakup oszacowana na ponad 37 mln zł. Kolejnym beneficjentem może zostać...
14.06.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy na Green Week w Brukseli
Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku promowali podczas Zielonego Tygodnia (Green Week) w Brukseli rodzinę Pomorskich – bohaterów kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem...
13.06.2018
NFOŚiGW: Ponad 58 mln zł na modernizację systemu wodno-ściekowego w Obornikach, Wolbromiu, Lublińcu i Kożuchowie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kwotą ponad 58 mln zł cztery projekty zaawansowanych modernizacji instalacji wodno-ściekowych. Inwestycje wsparte dotacją z unijnego Funduszu Spójności przeprowadzą Oborniki w woj. wielkopolskim, Wolbrom w woj. małopolskim, Lubliniec w woj. śląskim oraz Kożuchów w woj....
13.06.2018
NFOŚiGW: NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni opalanej biomasą
Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim są odpady pochodzenia...
12.06.2018
WFOŚiGW w Gdańsku: 25 rejs na 25 lat WFOŚiGW w Gdańsku
500 dzieci z Pomorza wzięło udział w jubileuszowym rejsie katamaranem po wodach Zatoki Gdańskiej. Wycieczka, zorganizowana z okazji Dnia Dziecka, przebiegała pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak...
12.06.2018
NFOŚiGW: Jarosławiec i Tuchola zmodernizują oczyszczalnie ścieków dzięki dotacjom przekazanym przez NFOŚiGW
Znane miejscowości wypoczynkowe – Jarosławiec nad Bałtykiem oraz Tuchola położona w województwie kujawsko-pomorskim na skraju Borów Tucholskich – otrzymają z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie ze środków unijnych na przebudowę i zmodernizowanie swoich oczyszczalni...
12.06.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Niedziela z powiatem we Wrześni
Dnia 10 czerwca br. Starostwo Powiatowe we Wrześni zorganizowało dla mieszkańców imprezę plenerową „Niedziela...
09.06.2018
WFOŚiGW w Toruniu: Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – podpisane!
7 czerwca br. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda podpisał  z Prezesami zarządów 16  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Uroczystość odbyła się w Sali im. Anny Walentynowicz  w Kancelarii Prezesa Rady...
08.06.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Zaproszenie na bezpłatną konferencję dotyczącą termomodernizacji budynków
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z Zespołem Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Termomodernizacja budynków – aspekt praktyczny oraz źródła finansowania”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r., w godz. 9.30 – 15.00, w Hotel HP Park Olsztyn, Aleja Warszawska 119, 10-701...
08.06.2018
NFOŚiGW: Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – podpisane. Kluczowa rola NFOŚiGW w walce ze smogiem
Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7 czerwca br. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda – z Prezesami zarządów 16  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Prezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Uroczystość odbyła się w Sali im. Anny Walentynowicz  w Kancelarii Prezesa Rady...
07.06.2018
WFOŚiGW w Olsztynie: Uroczyste pożegnanie Wiceprezesa Funduszu
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się uroczyste pożegnanie Grzegorza Nieszczerzewskiego, który od  6 listopada 2017 roku pełnił funkcję z-cy prezesa...
06.06.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Zakończono ocenę wniosków
Zakończono ocenę wniosków zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie monitoringu środowiska i innych zadań nieobjętych Pozostałymi Regulaminami Naborów dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku...
05.06.2018
WFOŚiGW w Toruniu: W Dzień Ochrony Środowiska – ponad milion złotych dla Straży Pożarnej!
Dziś odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie projektu rozbudowy systemu...
04.06.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Doradztwo energetyczne podczas Rodzinnego Pikniku w Lądku
Wiosenne i letnie miesiące to czas, w którym miasta i gminy organizują różnego rodzaju pikniki i festyny adresowane do swoich mieszkańców. Tego typu wydarzenia są nie tylko okazją do wspólnej zabawy i skorzystania z atrakcji przygotowanych przez gminy, ale także niejednokrotnie są możliwością bezpośredniej rozmowy ze specjalistami w dziedzinie ekologii i pogłębienia wiedzy na tematy związane z ochroną...
01.06.2018
NFOŚiGW: Dotacja z NFOŚiGW dla Brańska na działania zapobiegające powodziom i suszom
Miasto Brańsk w województwie podlaskim otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 14 mln zł na budowę zbiornika wodnego małej retencji oraz uregulowanie rzeki Nurzec. Działania te przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego, a także ochronią miasto i okolice przed...
29.05.2018
NFOŚiGW: Polskie projekty LIFE nagrodzone w Brukseli
Sześć polskich przedsięwzięć LIFE, dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostało docenionych na arenie międzynarodowej. Komisja Europejska 23 maja 2018 r. w Brukseli przyznała prestiżową nagrodę „Best of the best LIFE-2017” projektowi EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”. Dodatkowo pięć innych polskich inicjatyw otrzymało wyróżnienie...
28.05.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Piknik Ekologiczny w Pobiedziskach
Dnia 19 maja b.r. w Pobiedziskach odbył się X Ogólnopolski Edukacyjny Piknik Ekologiczny. Podczas wydarzenia dzieci, młodzież oraz dorośli mogli w niekonwencjonalny i atrakcyjny sposób poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania była ochrona przyrody i powietrza. Częścią Pikniku były rajdy terenowe dla młodzieży szkolnej, rodzin oraz firm, akcja wymiany makulatury na drzewko, pokazy strażackie, spotkania z aktorami i wiele...
25.05.2018
WFOŚiGW w Poznaniu: Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
W miniony piątek, 18 maja, odbyło się kolejne szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Jednym z działań Programu jest włączenie pracowników wspomnianej instytucji  w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych i środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania...
25.05.2018
NFOŚiGW: Ponad 121 mln zł unijnej dotacji z NFOŚiGW na inwestycje wodno-kanalizacyjne w ośmiu miastach
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu polskich aglomeracjach. Do podpisania serii umów o udzieleniu dotacji doszło w dniach 10-21 maja br....

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17Funduszy.pl jest:

WFOŚiGW w Toruniu
ul. Fredry 8 • 87-100 Toruń
tel. 56 62 12 332 • fax. 56 62 12 302
email: 17funduszy@wfosigw.torun.pl