img aktualności

23.03.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Zimowe liczenie nietoperzy
W Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” właśnie zakończyło się zimowe liczenie nietoperzy. Takie akcje prowadzone są od 12 lat. Ich celem jest nie tylko ustalenie liczby nietoperzy, ale także określenie ich przynależności gatunkowej i ocena stanu technicznego sprawdzanych...
23.03.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w Gdańsku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej umowę na realizację zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Gdańsku poprzez przyłączenie budynków użytkowych i mieszkalnych do sieci...
11.03.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Mazowsze liczy azbest – Fundusz finansuje zadania „azbestowe”
293* mazowieckie gminy (93 proc.) wykazały obecność azbestu na swoim terenie. Mazowsze jest jednym z najlepiej zinwentaryzowanych regionów...
11.03.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Fundusz instytucją pośredniczącą w RPO – LUBUSKIE 2020
We wtorek 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisane zostało porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa powierzył Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO – Lubuskie...
11.03.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Zapraszamy na nasz oficjalny kanał na YouTube!
WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do odwiedzenia swojego oficjalnego kanału na YouTube. Znajdują się na nim krótkie filmy, których tematyka dotyczy ochrony środowiska i ekologii, a także działalności statutowej oraz promocyjnej łódzkiego...
11.03.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Fundusz wdraża program dotyczący rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
WFOŚiGW w Łodzi realizuje program, którego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym...
11.03.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Dotacje na plany gospodarki niskoemisyjnej
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 42 kujawsko-pomorskich...
11.03.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie rozbudowy ZUO MCO w Bydgoszczy
Pierwsze miesiące pracy ma za sobą rozbudowany Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Koszt inwestycji wyniósł 17,9 mln zł, z czego prawie 14 mln zł pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu...
11.03.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz  ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu ...
11.03.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Składowisko w Czmoniu zamknięte i zrekultywowane
W piątek 4 marca odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Czmoń w Gminie...
09.03.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Warsztaty dotyczące efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Będzinie
W środę, 3 marca w Urzędzie Gminy w Będzinie odbyły się warsztaty dotyczące pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu oszczędności energii oraz wytwarzania jej ze źródeł odnawialnych. Celem szkolenia było popularyzacja wiedzy o metodach i sposobach poprawiających efektywność energetyczną u odbiorców końcowych mediów energetycznych oraz wskazanie montażu finansowego tych...
09.03.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Gigantyczny szkielet wieloryba na Wydziale Biologii UG
Szkielet płetwala zwyczajnego, drugiego co do wielkości zwierzęcia na Ziemi, dotarł na Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedyny tego typu eksponat w Polsce. Prezentowany będzie na specjalnym rusztowaniu w holu Wydziału Biologii. Montaż  szkieletu zakończy się pod koniec kwietnia. Konstrukcja do jego podwieszenia została zaprojektowana i wykonana dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
09.03.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Zakończono remont Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Zakończył się remont Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Słupsku. Inwestycja polegała na kompleksowej termomodernizacji zabytkowego budynku oraz instalacji odnawialnych źródeł energii, a także na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w pobliskim ogrodzie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł około 15 mln zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania na realizację tych...
09.03.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Przyznano wyróżnienia „Kobieta dla Ziemi”
We wtorek, 8 marca w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyła się po raz osiemnasty Gala „Kobiety Sukcesu Warmii...
09.03.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Zapraszamy na ekoSTART Warmia i Mazury 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie serdecznie zaprasza 22 maja do Nowej Wsi w gminie Purda, gdzie odbędzie się niecodzienna impreza sportowo rekreacyjna pod hasłem ekoSTART Warmia i Mazury...
09.03.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków-ochotników
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza gminy do składania wniosków na zakup sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków OSP w ramach „Dofinansowania zapobiegania poważnym awariom, przeciwdziałania  nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska i likwidacji ich...
09.03.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Podsumowanie ferii w śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie
Prawie 200 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinsansowanie wyjazdów dzieci na ferie. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot poinformował, że dzięki dofinansowaniu Funduszu zorganizowano wypoczynek dla 1 tys. dzieci, które wyjechały do ośrodków na terenie województw: śląskiego...
29.02.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Milion na edukację ekologiczną
Co roku centra edukacji ekologicznej z Warmii i Mazur otrzymują z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie na działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. W 2016 roku cztery ośrodki otrzymają 1 milion...
29.02.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Cykl spotkań informacyjnych dotyczących RPO WiM
W sumie prawie 500 osób wzięło udział w spotkaniach „Fundusze europejskie dla środowiska Warmii i Mazur – jak skutecznie założyć wniosek na działania związane z ochroną środowiska i OZE”, które odbyły się w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Ich organizatorem był WFOŚiGW w Olsztynie, które jest Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata...
29.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Szkolenie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej
W siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie dotyczące problematyki Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Szkolenie,  prowadzone przez Zespól Doradców Energetycznych,  adresowane  były do pracowników gmin. Uczestniczyło w nim 16 przedstawicieli gmin województwa...
29.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Konkurs z zakresu edukacji ekologicznej
WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił konkurs z zakresu edukacji ekologicznej na dofinansowanie w formie dotacji na cele bieżące zadań o tematyce priorytetowej „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: W Myśliborzu można poznać dolnośląskie wulkany i życie mrówek
Warsztaty terenowe, zajęcia laboratoryjne, gra „Leśne koło wiedzy”, obserwacje życia mrówek w formikarium – to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez edukatorów z Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Podłączenia do kanalizacji dla ponad 6,4 tys. osób
Na Dolnym Śląsku w ubiegłym roku powstały podłączenia do kanalizacji dla ponad 6,4 tys. osób. To efekty programu prowadzonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Łączna długość 1359 przyłączy wyniosła ponad 19...
29.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Nowa kanalizacja ochroni rzekę Widawę przed zanieczyszczeniami
W miejscowości Domaszczyn wybudowano ponad 8 km kanalizacji. Powstały trzy nowe przepompownie a zmodernizowano kolejne dwie. Nowa kanalizacja zastąpi dotychczas użytkowane przez mieszkańców...
29.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie inwestycji kompleksowego zagospodarowania odpadów
W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał ostatnią transzę środków finansowych przyznanych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu na realizację zadania polegającego na kompleksowym zagospodarowaniu odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów...
29.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Fundusz zaprasza na swój profil na Facebooka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zachęca do polubienia oficjalnego profilu na popularnym portalu społecznościowym...
29.02.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: O finansowaniu ochrony środowiska – w Manowie i Zalesiu
Jak napisać wniosek o wsparcie na edukację ekologiczną, a także – kiedy ruszą nowe programy Funduszu i konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020? Tego beneficjenci dowiedzą się 21 i 22 marca w Manowie i Zalesiu.Na spotkania informacyjne zaprasza WFOŚiGW...
29.02.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowy punkt Obsługi Programu PROSUMENT w Szczecinku – już otwarty!
W poniedziałek 15 lutego przy Placu Wolności 8 w Szczecinku został otwarty nowy, trzeci w województwie zachodniopomorskim, Punkt Obsługi Programu...
29.02.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: W Kępnie rozmawiano o poprawie jakości powietrza
We wtorek 16 lutego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie, odbyła się konferencja pt. „Spalanie płyt drewnopochodnych w instalacjach kotłowych – rozwiązania technologiczne w aspekcie prawnym, ekologicznym i ekonomicznym, bezpieczeństwo pożarowe obiektów” w której udział wzięli przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.02.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: W Gnieźnie dyskutowano o energii geotermalnej
Polska dysponuje znaczącym potencjałem zasobów geotermalnych, jednakże konieczne jest rozpoznanie możliwości eksploatacji tych źródeł. W tym celu Starostwo Powiatowe Gnieźnie zorganizowało w dniu 16 lutego b.r. konferencję pn. „Elektrociepłownia geotermalna – szansą rozwoju regionu...
29.02.2016
WFOŚiGW w Opolu: Kolejny konkurs na usuwanie azbestu
WFOŚiGW w Opolu ogłasza VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa...
29.02.2016
NFOŚiGW: Mapa ginącego świata z Mateuszem Damięckim
NFOŚiGW zaprasza w każdą marcową sobotę o godz. 9 telewizyjna „Jedynka” będzie emitować ciekawy czteroodcinkowy cykl filmów dokumentalnych „Mapa ginącego świata”, w którym Maciej Damięcki ujawnia kulisy nielegalnego procederu handlu ginącymi gatunkami fauny...
29.02.2016
NFOŚiGW: Magazynowanie energii kluczem do nowoczesnej energetyki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na 78 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, które odbędzie się 10 marca br. w  Częstochowie, a poświęcone będzie tematowi, nad którym głowi się cały świat: jak bardziej efektywnie i ekonomicznie magazynować...
29.02.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Dofinansowanie na krajowy wkład własny ze środków Funduszu
WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w roku 2016 będzie współfinansował przedsięwzięcia finansowane z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych, celem umożliwienia zbilansowania kosztów zadania i zapewnienia krajowego wkładu...
29.02.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Zaproszenie do składania wniosków dotyczących patronatu
Organizujesz konferencję, konkurs, wydarzenie targowe lub inne przedsięwzięcie promujące ochronę środowiska i chcesz nadać mu szczególny...
29.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Forum na temat rewitalizacji terenów zdegradowanych
22 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska” odbyło się w poniedziałek 15 lutego w sali kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. Inicjatorami spotkania były zarządy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Rozbudowano instalację odpylania spalin w Żywcu
Zakończono rozbudowę instalacji odpylania spalin w Kotłowni Rejonowej „Pod Grapą” w Żywcu. W uroczystym oddaniu do użytku zmodernizowanych urządzeń uczestniczyła Agnieszka Kostempska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
29.02.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Władysławowo
Zakończyła się realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Władysławowie i Mieroszynie”. Na terenie gminy Władysławowo wybudowanych zostało prawie 15 km sieci kanalizacji sanitarnej, trzy przepompownie ścieków. Inwestycja prowadzona była w miejscowościach: Rozewie, Tupadły, Jastrzębia Góra, Ostrowo, Karwia.  Do sieci kanalizacji sanitarnej podłączone zostały gospodarstwa domowe, w których mieszka 247 osób. Tym samym zlikwidowanych zostało 79 zbiorników...
29.02.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Kolorowi mieszkańcy z jeziora Malawi w Gdańsku
Nowi, kolorowi mieszkańcy na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego! Na uczelni powstało imponujące Akwarium Malawi. Zbiornik zawiera 7 tysięcy litrów wody. Akwarium zamontowane zostało z inicjatywy pracowników Wydziału Biologii. Jego budowa była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku....
15.02.2016
WFOŚiGW w Lublinie: Elektrociepłownia otrzymała dofinansowanie
WFOŚiGW w Lublinie na dostosowanie emisji spalin do Dyrektywy IED udzielił Elektrociepłowni Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. wsparcia finansowego w kwocie ponad 4 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to 36 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w okresie grudzień 2014 roku  – grudzień 2015...
12.02.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz na Zjazdach Subregionalnych dla samorządów
W czwartek 11 lutego Pani Prezes Hanna Grunt oraz przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych uczestniczyli w kolejnym Zjeździe Subregionalnym zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Spotkanie dla samorządów subregionu poznańskiego odbyło się tym razem w Trzebawiu...
12.02.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Nabór wniosków dotyczących edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłosił  nabór wniosków na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie realizacji audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących obszaru województwa wielkopolskiego; tworzenia i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych oraz rozwoju ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku...
12.02.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Fundusz wychodzi naprzeciw wnioskodawcom
W poniedziałek 25 stycznia w centrali biura WFOŚiGW w Warszawie odbyły się dwie konferencje dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek podległych i innych instytucji planujących realizację zadań środowiskowych z udziałem środków WFOŚiGW...
12.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Wręczono nagrody laureatom Konkursu wiedzy o POIiŚ
W siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie z laureatami  Mikołajkowego Konkurs wiedzy o POIiŚ dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego z wyłączeniem szkół...
12.02.2016
WFOŚiGW w Zielonej Górze: Podsumowanie realizacji Programu Azbest w roku 2015
W siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze dokonano corocznego podsumowania dofinansowywania zadań związanych z usuwaniem azbestu w gminach województwa lubuskiego, które prowadzone jest już od pięciu lat. Celem udzielanej pomocy jest osiągnięcie wzrostu ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest poprzez realizację gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających...
11.02.2016
NFOŚiGW: Zanim złożysz wniosek – przyjdź na szkolenie do Narodowego Funduszu
Na początku marca br. w siedzibie Narodowego Funduszu odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców, którzy przygotowują się do aplikowania o środki PO IiŚ w Działaniu 2.4: Ochrona przyrody i edukacja...
11.02.2016
NFOŚiGW: Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny konkursowy nabór projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko...
11.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Dni otwarte w elektrowni słonecznej w Czernikowi
W dniach 4-5 lutego 2016 roku w elektrowni słonecznej we wsi Wygoda, znajdującej się w podtoruńskiej gminie Czernikowo, odbyły się dni otwarte. Inwestycja, zrealizowana przez Grupę Energa, to w sumie niemal 16 tysięcy paneli słonecznych o powierzchni ponad 24 tysiącach metrów kwadratowych, które wyprodukować mogą nawet  3,5 tys. MWh prądu w ciągu...
11.02.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Podsumowanie roku 2015
Miniony rok pełen był udanych inwestycji oraz przedsięwzięć proekologicznych, które mogły zostać zrealizowane dzięki zaangażowaniu beneficjentów naszych środków finansowych. Środki finansowe trafiły do jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych i innych...
11.02.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Oszczędne Oświetlenie Pomorza
WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza” dofinansował 14 projektów na łączną kwotę 738, 5 tys. zł. Celem konkursu było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia przestrzeni publicznej. Na terenie województwa pomorskiego zamontowanych zostało 628 punktów świetlnych. Spowodowało to ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 112 ton...
11.02.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie
W Kartuzach na dachu budynku użytkowego zamontowane zostały instalacje fotowoltaiczne. Położonych zostało 110 paneli polikrystalicznych (250W każdy) o łącznej powierzchni 187 m2. Pierwszy raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał umowę na realizację takiej inwestycji z przedsiębiorcą. Rocznie o 28 ton zmniejszy się emisja dwutlenku węgla...
10.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Konkurs na utworzenie szkolnych ekopracowni rozstrzygnięty
24 szkoły z województwa śląskiego zostały finalistami pierwszej edycji konkursu pn. „Zielona Pracownia”, którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych...
10.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach: 166 tysięcy złotych dotacji na wyjazdy dzieci na zimowiska harcerskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje zadanie pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna na zimowiskach harcerskich w 2016 roku”. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd...
10.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach:Zaproszenie na Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska”
W imieniu Zarządów: NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach, serdecznie zapraszamy na 22 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami i rewitalizacji środowiska”, które odbędzie się dnia 15 lutego 2015 roku w godz. 10.00 -15.15 w Sali Kolumnowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych...
09.02.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Panel dyskusyjny na temat finansowania OZE
Podczas drugiego dnia Forum Gospodarczego Powiatu Bełchatowskiego, które miało miejsce w dniach 2-3 lutego 2016 r., jednym z punktów agendy był panel dyskusyjny „Odnawialne źródła energii – wyzwania dla regionu bełchatowskiego” na temat możliwości finansowania inwestycji związanych...
09.02.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Nowe ekopracownie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi
W ostatnim czasie na terenie powiatu piotrkowskiego w Gminie Grabica zostały uroczyście otwarte trzy nowe ekopracownie, które zostały dofinansowane ze środków łódzkiego Funduszu na łączną kwotę wynoszącą ok. 100 tys....
03.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Uczniowie zbadają niską emisję w Jeleniej Górze
Solary, turbiny wiatrowe, pompa ciepła, ogniwa paliwowe do produkcji energii elektrycznej z wodoru i tlenu oraz zestaw do badania zanieczyszczeń w powietrzu. To nowoczesne wyposażenie Pracowni w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze zostało zakupione dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we...
03.02.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Ponad 12 mln zł na wymianę węglowych pieców we Wrocławiu
Gmina Wrocław ogłosiła nabór wniosków o udzielanie dotacji w ramach programu KAWKA I i II na: likwidację pieców węglowych i ich wymianę na instalacje gazowe, elektryczne...
02.02.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Samochód dla OSP w Chociwlu
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwlu od 30 stycznia br. ma do dyspozycji średni samochód ratowniczo-gaśniczy, sfinansowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
02.02.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Uroczyste przekazanie sprzętu pożarniczego
18 jednostek sprzętu specjalnego i samochodów specjalnych o wartości ponad 10,5 milionów złotych przekazanych zostało w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej...
01.02.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem konferencji, zorganizowanej przez ZMiGDP
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w konferencji, której organizatorem był Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty...
26.01.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Prawie 4 mln zł na usuwanie azbestu na Warmii i Mazurach
W 2016 roku kontynuowane będą działania związane z usuwaniem azbestu z Warmii i Mazurach. Tym razem na te działania przeznaczono blisko 4 mln zł, z czego prawie 1,65 mln zł stanowią środki z WFOŚiGW w Olsztynie. Pozostała kwota – blisko 2,35 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...
25.01.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Instalacje prosumenckie produkują już energię
Blisko 120 inwestycji powstało w ramach pierwszej edycji programu „Prosument na Warmii i Mazurach”, który w naszym regionie wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Obecnie trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu. Tym razem do wykorzystania jest 10 mln...
20.01.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Złoty Laur dla Prezesa Funduszu
Andrzej Pilot – Prezes ‎Zarządu WFOŚiGW w Katowicach został odznaczony przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Pro Publico...
20.01.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Pieniądze na wapnowanie gleb
Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął uchwałę o dofinansowaniu kwotą 800.000 zł dotacji zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2016” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą...
20.01.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Kolejna edycja konkursu „Zielone czeki”
Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych czeków” – dorocznej nagrody finansowej przyznawanej osobom fizycznym z okazji Dnia Ziemi. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął regulamin konkursu oraz powołał Kapitułę...
20.01.2016
WFOŚiGW w Katowicach: Dofinansowanie dla zabytkowego Parku Świerklanieckiego
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udzieleniu dotacji do kwoty 119 634,21 zł na zadanie pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku...
19.01.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Prehistoryczny lew zamieszkał w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
W sudeckiej Jaskini Niedźwiedziej można już podziwiać ponad dwumetrową figurę prehistorycznego lwa. To niecodzienny pomysł na edukację ekologiczną dla najmłodszych w geologicznym rezerwacie przyrody. Wsparcia finansowego na ten projekt udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we...
19.01.2016
WFOŚiGW we Wrocławiu: Dzięki nowym inwestycjom aglomeracja Twardogóra została w 100 proc. skanalizowana
Pieniądze pozyskane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pozwoliły samorządowcom na wybudowanie w aglomeracji Twardogóra 19 km kanalizacji. Sieć powstała w Grabownie Wielkim i Goszczu. – Dzięki tym inwestycjom aglomeracja jest już w 100 proc. skanalizowania. Z nowej sieci skorzysta blisko 2 tys. mieszkańców – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we...
19.01.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Ruszyły spotkania informacyjne z wnioskodawcami Funduszu
14 stycznia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się pierwsze z cyklu 7 spotkań informacyjnych z wnioskodawcami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
19.01.2016
WFOŚiGW w Warszawie: Oferta programowa WFOŚiGW w Warszawie na 2016 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w swojej ofercie na 2016 rok przygotował 23 programy i 2 konkursy w zakresie 7 dziedzin działalności (w tym: ochrona wód – 2 programy, gospodarka wodna – 4 programy, ochrona atmosfery – 6 programów, ochrona powierzchni ziemi – 3 programy, edukacja ekologiczna – 3 programy, ochrona przyrody – 4 programy, nadzwyczajne zagrożenia – 1...
19.01.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Wojewódzki Fundusz w Toruniu finansuje edukację o odnawialnych źródłach energii
Tematyka odnawialnych źródeł energii cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Wychodząc na przeciw zainteresowaniu społeczeństwa oraz potrzebie popularyzacji efektywnej i oszczędnej gospodarki energią, Wojewódzki Fundusz w Toruniu wspiera finansowo konferencje, wykłady oraz wydawnictwa o tematyce OZE. W minionym roku współfinansowaliśmy m.in. cykliczną kampanię edukacyjną w powiecie brodnickim pn. „VII Dni energii odnawialnej”. Wygłaszane w ramach wydarzenia wykłady zebrane zostały w interesującą publikację...
19.01.2016
WFOŚiGW w Toruniu: Zakończenie inwentaryzacji gniewosza plamistego na terenie Nadleśnictwa Włocławek
Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem w Toruniu włocławscy leśnicy w minionym roku zakończyli kolejny etap monitoringu populacji cennego gatunku gadów – gniewosza plamistego. W ramach tegorocznej akcji inwentaryzacyjnej na terenie Leśnictw Dąb i Ruda udało się wykryć lub potwierdzić występowanie gniewoszy na 11 stanowiskach. Ponadto, po szczegółowym zapoznaniu się z ekosystemami zlokalizowanych siedlisk, w kilku miejscach zaproponowano wprowadzenie działań ochronnych w celu utrzymania oraz poprawy warunków bytowania...
18.01.2016
NFOŚiGW: Opłata recyklingowa zniesiona od 2016 roku
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, która m.in. znosi opłatę recyklingową za wprowadzenie pojazdu na teren...
18.01.2016
NFOŚiGW: Narodowy Fundusz buduje potencjał programu LIFE
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją o Programie LIFE. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpił do realizacji projektu budowy potencjału Programu...
18.01.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Zielone zamówienia publiczne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako  instytucja publiczna wdraża rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska. W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić  tych Państwa, którzy składają, w ramach tegorocznych naborów, wnioski do WFOŚiGW w Poznaniu,  do stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych tzw. Zielonych zamówień...
18.01.2016
WFOŚiGW w Poznaniu: Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszu
W sobotę,  9 stycznia  br. uroczyście przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboszu w użytkowanie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem. Pojazd został zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kwilcz poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem”, które jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko...
18.01.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Czyste powietrze w Wejherowie. Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu
Zakończyła się realizacja projektu „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa”. Zlikwidowane zostały 94 piece i paleniska węglowe. 10 budynków wielorodzinnych podłączonych zostało do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. W wyniku realizacji inwestycji, o 10 ton rocznie zmniejszyła się emisja pyłów do atmosfery, 1 000 ton dwutlenku węgla i 4 kg rakotwórczego...
18.01.2016
WFOŚiGW w Gdańsku: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czarna Dąbrówka. Inwestycja realizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
W gminie Czarna Dąbrówka zakończyła się realizacja projektu „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie o zabudowie rozproszonej”. Dzięki temu przedsięwzięciu, stopień skanalizowania gminy wzrósł do 71%. W ramach inwestycji wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
15.01.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r.
Łódzki Fundusz informuje, że zostały zatwierdzone Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na 2016...
15.01.2016
WFOŚiGW w Łodzi: Odwiedź i polub profil Funduszu w Łodzi na Facebooku!
WFOŚiGW w Łodzi zaprasza do odwiedzenia i polubienia  swojego profilu...
15.01.2016
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016r.
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2016 r. Dotacja na powyższy cel wynosi do 100% wartości zadania (dla jednostek samorządu terytorialnego), obejmującego  demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających...
15.01.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że ogłosił regulaminy programów dotacyjnych na 2016 rok
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że ogłosił regulaminy programów dotacyjnych na 2016 rok. W tym roku beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie w ośmiu...
15.01.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Jest szansa na oczyszczenie Jeziora Gołdap
Samorządowcy z Gołdapi od wielu lat myślą o rekultywacji miejscowego jeziora. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 2-3 lat to się uda. Jezioro Gołdap to dosyć specyficzny zbiornik wodny, ponieważ przecięte jest polsko-rosyjską...
11.01.2016
WFOŚiGW w Olsztynie: Ogłoszono regulaminy programów dotacyjnych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że ogłosił regulaminy programów dotacyjnych na 2016 rok. Szczegóły dotyczące poszczególnych programów znajdują się na stronie www.fundusz.olsztyn.pl. Jednocześnie informujemy, że nabory wniosków rozpoczną się jeszcze w pierwszej połowie stycznia 2016 roku. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym, nabór wniosków będzie odbywał się za pomocą elektronicznego Systemu Wniosków dostępnego na stronie internetowej.    ...
24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Barszcz Sosnowskiego – nabór wniosków 2016
WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok 2016.  Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (jst), i jednostki sektora finansów publicznych (jfsp) z województwa...
24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji projektów polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie organizuje nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, na realizację projektów, polegających na bezpłatnej dystrybucji czasopism o tematyce ekologicznej do zachodniopomorskich szkół i ośrodków edukacji ekologicznej w roku 2016. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia od 1 do 31 stycznia...
24.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nabór wniosków w trybie ciągłym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 1 stycznia do 30 października 2016...
22.12.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Dofinansowanie likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Płocka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania dla Miasta Płocka na modernizację lokalnych źródeł ciepła. Zadanie to ma na celu likwidację niskiej emisji na terenie miasta Płocka i tym samym zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach z tzw. przekroczeniami. Fundusz przyznał na to zadanie dotację w wysokości 90.280,57 zł oraz pożyczkę preferencyjną w tej samej kwocie tj. 90.280,57...
22.12.2015
WFOŚiGW w Warszawie: 12,5 mln zł na realizację kluczowych inwestycji prowadzonych przez ZUOK w Kobiernikach
11 grudnia br. w płockim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa na finansowanie trzech ważnych inwestycji realizowanych w Zakładzie Utylizacji i Odpadów Komunalnych w Kobiernikach...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl