img aktualności

22.12.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz w Toruniu od 2011 roku realizuje program oczyszczania województwa z azbestu. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko –...
22.12.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Ptaki w mieście – innowacyjna ścieżka ekologiczna w Toruniu
Toruń coraz częściej staje się miastem wytyczającym trendy w nowoczesnej edukacji ekologicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu swoją dotacją przyczynił się do powstania unikatowej w skali regionu ścieżki ekologiczno – dydaktycznej, która wraz z darmową aplikacją telefoniczną przybliża nam historię i walory turystyczne wyjątkowej toruńskiej dzielnicy – Bydgoskiego...
22.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz podsumował rok
Konferencją prasową w dniu 16 grudnia br.,  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podsumował wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na kolejny, 2016 rok zapowiedział również nową ofertę finansową, nie tylko dla samorządów, ale przede wszystkim dla osób...
22.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Nowe samochody dla policjantów z Wielkopolski
W dniu 16 grudnia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”. Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego...
22.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Adam Krzyśków na czele Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Adam Krzyśków – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie został wybrany Prezesem Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionej kadencji funkcję tę pełnił Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW...
22.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Wojewódzki Fundusz w Olsztynie pomaga innym
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie włączył się w ogólnopolską akcję „Szlachetna paczka”. Przez kilkanaście dni trwała zbiórka najpotrzebniejszych rzecz, w tym m.in. ubrań i artykułów spożywczych. W akcję aktywnie włączyli się pracownicy Funduszu. Zebrane dary otrzymała jedna z rodzin...
22.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz spotkał się z przedstawicielami centrów edukacji ekologicznej
We wtorek 8 grudnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami centrów edukacji ekologicznej z Warmii i Mazur, podczas którego podsumowano działania jakie przeprowadzono w 2015...
21.12.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Uroczyste podsumowanie Konkursów ogłaszanych przez WFOŚiGW w Łodzi w 2015 roku
W dniu 15 grudnia 2015 r. w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały podsumowane Konkursy ogłaszane przez WFOŚiGW w Łodzi: Konkurs „EkoAktywni”, Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”, Konkurs...
21.12.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Zmiana lokalizacji siedziby Funduszu w Łodzi
WFOŚiGW w Łodzi od dnia 11 stycznia 2016 roku zaprasza do nowego biura Funduszu. Nowa lokalizacja biura to: ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.zainwestujwekologie.pl w zakładce...
21.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz odwiedzili studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Pod opieką dr inż. Andrzeja Sobczyka do Funduszu trafili studenci zainteresowani możliwościami finansowania projektów środkami unijnymi, a także środkami krajowymi. Spotkanie nasze miało nie tylko charakter wykładowy, ale i dyskusyjny. Studenci pozyskali informację o tym, czym zajmuje się Fundusz, jaką rolę pełni w systemie ochrony środowiska i jaką ma ofertę w ramach obsługiwanych...
17.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów w Sianowie – otwarta
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w dniu  15 grudnia br., w Sianowie w Zakładzie Odzysku Odpadów koszalińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, została otwarta nowa...
15.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz wyłonił laureatów konkursu „EKO-SZKOŁA EKO-NAUCZYCIEL”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 11 grudnia br. nagrodził nauczycieli, zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska i zachodniopomorskie szkoły, które wzięły udział w konkursie „EKO-SZKOŁA...
15.12.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Fundusz przedstawił efekty realizacji POIiŚ w województwie śląskim
Podsumowaniu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w województwie śląskim poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział: Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Rafał Adamus – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Bronisław Karasek – członek Rady Nadzorczej Funduszu...
15.12.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Konkurs EkoKarlik rozstrzygnięty
Nowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „EkoKarlik” dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego został...
15.12.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Gospodarka ściekowa tematem spotkania w Katowicach
Prawnym aspektom gospodarki ściekowej w Polsce poświęcona była konferencja zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
15.12.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Fundacja Akcja Bałtycka nagrodzona! XXI Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka
Fundacja Akcja Bałtycka otrzymała Nagrodę Bursztynowego Mieczyka w kategorii edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.  Nagrodę, podczas uroczystej gali, wręczył Maciej Kazienko – zastępca prezesa WFOŚiGW...
15.12.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu. Konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizowali konferencję „Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu”. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury Morskiej...
15.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa siedziba Biura w Koszalinie – na miarę XXI wieku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybuduje nową siedzibę biura w Koszalinie. Miasto przekazało Funduszowi budynek po dawnym komisariacie...
14.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Gryfinie
Dawid Brzozowski – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Kinga Jacewicz – Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Szczecinie wzięli udział w spotkaniu nt. RPO WZ 2014-2020, które 14 grudnia 2015 odbyło się w kinie Gryf...
14.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: 14 grudnia 2015r. Fundusz rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie zadań polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE w ramach II edycji Programu PROSUMENT
W ramach drugiej edycji Programu PROSUMENT, WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczy na pożyczki i dotacje 50 mln zł. Ta kwota pozwoli na zamontowanie na terenie województwa zachodniopomorskiego około 1200 nowych instalacji, wykorzystujących Odnawialne Źródła...
11.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Stargardzie Szczecińskim
Szczegóły, dotyczące konkursów w ramach RPO WZ 2014-2020 – mogli poznać mieszkańcy Stargardu Szczecińskiego, którzy 11 grudnia br. wzięli udział w spotkaniu na temat funduszy europejskich w Stargardzkim Centrum...
10.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz z przyjemnością informuje, że od dnia 14 grudnia 2015r. planuje się rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE w ramach II edycji Programu Prosument!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego województwa, zainteresowanych energetyką prosumencką, w dniu 27 października 2015r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie przyjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin pozwalający na rozpoczęcie realizacji II edycji Programu...
10.12.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: VII Konferencja dla beneficjentów – za nami!
Ponad 300 osób – przedstawicieli samorządu, biznesu oraz świata nauki – wzięło udział w konferencji dla beneficjentów pn. „Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z POIiŚ w perspektywie 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 – nowa perspektywa”, zorganizowanej już po raz siódmy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
10.12.2015
WFOŚiGW w Warszawie: Ekologicznie i plastycznie
W warszawskim kinie Praha odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom VII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Kalendarz z energią dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego” i XIII edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa...
10.12.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka natury”
Już po raz ósmy w Toruniu odbył się Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka natury”.  W ramach tegorocznej edycji festiwalu odbyły się wernisaże wystaw fotografii, pokazy filmowe, spotkania z twórcami, a także warsztaty artystyczne dla młodzieży z terenu województwa...
10.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: „Ziemia się zmienia”
Stowarzyszenie RAZEM WARTO przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy w poniedziałek, 30 listopada, podsumowało swoje projekty „Ziemia się zmienia” oraz „Można inaczej”. W konferencji udział wzięli m.in. Starosta Powiatu Słupeckiego, Mariusz Roga, Zastępca Wójta Gminy Strzałkowo, Lidia Śmidowicz, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Marek Baumgart, Komendant Powiatowej Policji w Słupcy, Zbigniew Malina, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu słupeckiego, konińskiego i gnieźnieńskiego...
10.12.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: O ochronie powietrza w województwie wielkopolskim
W dniu 2 grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował konferencję pn. „Programy ochrony powietrza w województwie...
10.12.2015
WFOŚiGW w Opolu: Wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” dla Gminy Walce do kwoty 752 800,00 zł. został zatwierdzony
W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie pożyczki na zadanie pn.: „Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów” dla Gminy Walce do kwoty 752 800,00...
10.12.2015
WFOŚiGW w Opolu: VI konkurs naboru wniosków o dofinansowanie zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – ZAKOŃCZONY!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usunięcie azbe-stu i wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego udzielił dotacji na kwotę ponad 735 tys....
10.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Na Wzgórzach Dylewskich powstało lapidarium
Przy ścieżce dydaktycznej na Dylewskiej Górze w powiecie ostródzkim powstało lapidarium. Jest to wspólny projekt Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie oraz Olsztyńskiego Centrum Edukacji...
10.12.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Firma Spirvent nagrodzona przez Fundusz w Olsztynie
W czwartek 26 listopada w Ostródzie zakończyły się dwudniowe targi Energy Expo Arena, które poświęcone były tematyce odnawialnych źródeł energii i energetyce prosumenckiej. Partnerem wydarzenia był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Fundusz miał na targach swoje stoisko, gdzie doradcy energetyczni promowali program związany z energetyką obywatelską „Prosument na Warmii...
10.12.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Trzy nowe ekopracownie w Tomaszowie Mazowieckim otwarte!
W dniu 20 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 12  im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim dokonano oficjalnego otwarcia pracowni przyrodniczej – „Zielona Planeta”, sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
10.12.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Proekologiczne rozwiązania zastosowane w nowej siedzibie Funduszu przy ul. Dubois 118
Budowa nowej, ekologicznej siedziby WFOŚiGW w Łodzi rozpoczęła się w czerwcu 2014 r. Obecnie dobiegają końca prace związane z budową nowoczesnego i ekologicznego, czterokondygnacyjnego budynku biurowego z funkcją...
08.12.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Kolejne kilometry kanalizacji sanitarnej. Inwestycja w gminie Przodkowo
Gmina Przodkowo od lat realizuje inwestycje wodno  – ściekowe. Ochrona środowiska, ale i rozwój turystyczny oraz gospodarczy regionu – to cele tego typu...
08.12.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Więcej światła w gminie Kwidzyn! Budowa oświetlenia drogowego z wykorzystaniem środków Funduszu w Gdańsku
W gminie Kwidzyn zakończyły się dwie inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego. W miejscowości Lipianki wykorzystana została technologia LED, zaś w Podzamczu, Korzeniewie, Brachlewie, Gurczu oraz Baldramie – zamontowano lampy o zasilaniu hybrydowym. Pierwsze przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu „Oszczędne Oświetlenie Pomorza”, drugie – „Słoneczne Pomorze”. Obie uzyskały dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
30.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Pyrzycach
Mieszkańcy Pyrzyc mogli poznać szczegóły, dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Spotkanie na temat możliwości finansowania projektów w nowej perspektywie Unii Europejskiej – 30 listopada br. odbyło się w Sali Widowiskowo-Kinowej Pyrzyckiego Domu...
30.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: XIV Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Barzkowicach – ze wsparciem Funduszu
XIV edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Z ekologią na co dzień”, organizowanego przy współudziale Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się 20 listopada br. w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Wśród fundatorów nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Restytucja sokoła wędrownego w województwie kujawsko-pomorskim
W Polsce sokół wędrowny jest gatunkiem prawnie chronionym, wpisanym  do Czerwonej Księgi Zwierząt. Stowarzyszenie Na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” jest organizacją, która od lat zajmuje się kompleksową ochroną osobników tego...
27.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: 30-lecie Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Rok 2015 to ważna data w kalendarium Tucholskiego Parku Krajobrazowego, który obchodzi 30 – lecie...
27.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 – odbyło się w Gryficach
Mieszkańcy Gryfic mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskiwać środki z Unii Europejskiej na działania z zakresu ochrony środowiska. 26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne nt. RPO WZ...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz na ratunek rodzinom pszczelim!
Z uwagi na narastający problem wymierania pszczół, którym  zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z ratowaniem pszczół oraz ich...
27.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Zatwierdzenie do dofinansowania projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”
W dniu 19.11.2015r. decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego wybrano do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, zgłoszony w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...
27.11.2015
WFOŚiGW w Opolu: Zakończono wielomilionowy projekt pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”
17 października br. Pan Edward Gondecki – I zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu pn.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”, który został zrealizowany przy współudziale środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-go Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz wyróżniony za współpracę przy tworzeniu KSRG
W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Warmii i Mazurach oraz podsumowanie projektów: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”....
27.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Podsumowanie piątej edycji konkursu „Eko-Sołectwo”
W piątek 20 listopada w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu „Eko-Sołectwo...
27.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Ogród małych odkrywców – otwarcie najlepszego ogródka dydaktycznego w województwie łódzkim
W Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie podczas uroczystości Pasowania na Przedszkolaka – Przyjaciela Przyrody dzieci odbyło się ostatnio ogródka dydaktycznego „Ogród Małych Odkrywców” dofinansowanego przez WFOŚiGW...
27.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Prezes Funduszu uczestnikiem Gali ecoMade 2015 zorganizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi
W dniach 19-21 listopada na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyła się kolejna edycja ecoMade Festival – czyli święta ekologicznej mody...
26.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki
Zakończyła się budowa 29 km kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki. Ścieki sanitarne z budynków mieszkalno – gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej trafiają  teraz do oczyszczalni w Stegnie. Podłączone zostały  354 budynki, w których mieszka lub pracuje 1 800 osób. Stopień skanalizowania gminy wzrósł z 40%...
26.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Łosoś atlantycki i troć wędrowna. Początek tarła w rzekach województwa pomorskiego
Na Słupi i w innych pomorskich rzekach rozpoczął się okres tarła ryb wędrownych – łososi  atlantyckich i troci. Działania z zakresu ochrony i wspierania naturalnego rozrodu tych królewskich ryb prowadzone są od lat. Dofinansowywane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ryby w czasie tarła zmieniają  środowisko ze słonego na słodkowodne. Wędrują z morza do rzek i strumieni. Na tarło wracają do miejsc, w których przyszły na świat lub do których zostały wpuszczone...
26.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Biuro ds. RPO WZ 2014-2020 w Szczecinie – już otwarte
25 listopada 2015r. zostało uroczyście otwarte Biuro ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił je przy ulicy Jagiellońskiej 32U/5 w Szczecinie. W nowym miejscu – osoby zainteresowane pozyskaniem środków z Unii Europejskiej mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w wypełnianiu wniosków, dotyczących realizacji inwestycji proekologicznych ze środków...
23.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Biskupi z województwa śląskiego w sprawie troski o jakość powietrza
„Stajemy przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy” – napisali biskupi czterech diecezji położonych na terenie województwa śląskiego we wspólnym komunikacie, który został odczytany w parafiach w niedzielę, 15 listopada...
23.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Laureaci konkursu ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT zostali nagrodzeni
21 szkół zostało nagrodzonych w pierwszej edycji konkursu pt. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT, który został zorganizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W środę (18 listopada) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów przygotowanych dla nagrodzonych szkół. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu, gmin...
23.11.2015
WFOŚiGW w Białymstoku: Prąd i ciepło z biogazowni w Michałowie
W Michałowie oddano do użytku biogazownię. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie niespełna 2,5 mln...
16.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: XV Konkurs Szkolny Pulitzer – ze wsparciem Funduszu w Szczecinie
Przedstawiciele redakcji 17 gazetek szkolnych z całego regionu wzięli udział w finale XV Konkursu Szkolny Pulitzer. Zmagania młodych dziennikarzy objął wsparciem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który był jednym z fundatorów...
13.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Informacja o naborze wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora zachodniopomorskie”
Ogłoszony został nowy konkurs. Od 1 grudnia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpoczyna nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Program ochrony jezior Polski Północnej – jeziora...
12.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Nowe ogródki dydaktyczne w województwie łódzkim przy szkołach i przedszkolach otwarte!
Dzięki środkom finansowym Funduszu oraz zorganizowanym Konkursie „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach” województwo łódzkie wzbogaciło się o kolejne ogródki...
12.11.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Kolejne ekopracownie dofinansowane ze środków Funduszu – otwarte!
W ostatnim czasie na terenie województwa łódzkiego zostały otwarte nowe ekopracownie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach Konkursu „Moja wymarzona...
10.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Uroczyste podsumowanie konkursu „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”
16 października 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, którego organizatorem jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży z Torunia. Jury tegorocznej edycji oceniło 20 915 prac z 54 krajów. Konkurs ma na celu promowanie piękna i różnorodności otaczającej nas...
10.11.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Konkurs o Puchar Recyklingu
Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, w którym ocenia się selektywną zbiórkę odpadów i służące temu działania edukacyjne. Uroczysty finał XVI edycji konkursu miał miejsce 27 października 2015 r. w Poznaniu podczas Targów POL-ECO-...
10.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Gmina Rychwał blisko natury
Gmina Rychwał realizuje zadanie „Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych dzieci i młodzieży w Gminie Rychwał – projekt BLISKO NATURY”, na które pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dotacja w wysokości 34300 zł) oraz ze Starostwa Powiatowego w Koninie (dotacja w wysokości 2000...
10.11.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Targi POL – ECO – SYSTEM
W dniach 27-30 października 2015 r. w Poznaniu  odbyła się pierwsza edycja nowych targów POL-ECO-SYSTEM (Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych), które powstały w miejsce marek:  Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec. Tematem przewodnim targów  będzie  „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i działania mające na celu przeciwdziałanie temu...
10.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Zapraszamy do Ostródy na Targi Energy Expo Arena
W dniach 26-27 listopada 2015 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Arena w Ostródzie, odbędzie się I edycja Energy Expo...
10.11.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Szkoły z Warmii i Mazur po raz kolejny sięgnęły po ekologiczne wyróżnienia
Kapituła Programu „Szkoły dla Ekorozwoju” zatwierdziła aplikacje o certyfikat Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, które zostały nadesłane przez placówki przedszkolne i szkoły za rok 2014/15. Po raz kolejny najwięcej wyróżnień trafi na Warmię...
10.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Odkryj cuda natury. Ogród dla osób niedowidzących i niewidomych
Projekt „Odkryj cuda natury – ogród dla osób niedowidzących i niewidomych” realizowany był przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach koło Warszawy. Ogród powstał na terenie Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego w Gdańsku – Sobieszewie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji na wykonanie tego...
10.11.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Ochrona przeciwpowodziowa Dolnej Wisły. Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie
Zakończony został remont nabrzeża Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie. Inwestycja prowadzona była przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odnowione miejsce pełni ważną rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej Dolnej...
09.11.2015
NFOŚiGW: Nowe programy w ofercie Narodowego Funduszu
Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod koniec października br. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1,3 mld...
09.11.2015
NFOŚiGW: Pierwsze konkursy POIiŚ 2014-2020
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z końcem listopada br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach nowej unijnej perspektywy. Na projekty środowiskowe w uruchomionych działaniach udostępnionych będzie ponad 5 mld...
02.11.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – odebrał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbyła się 30 października 2015 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu...
02.11.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Egzotyczny ogród powstał w Bytomiu
By zobaczyć rzadkie gatunki roślin z różnych części świata, nie trzeba odbywać dalekiej podróży. Namiastkę egzotyki mamy już na wyciągnięcie ręki – w Parku Miejskim w Bytomiu. W czwartek, 29 października otwarty został mini ogród dendrologiczny przy ul. Tarnogórskiej...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Porozumienie w sprawie POIiŚ 2014-2020 podpisane!
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu zostało podpisane w dniu 28 października podczas IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska pn.: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
29.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Fundusz na Targach Pol-Eco-System 2015 w Poznaniu
We wtorek, 27 października odbyło się oficjalne otwarcie Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System 2015, które są jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska. Podczas uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody honorujące dobre praktyki i innowacje dla ochrony środowiska w Polsce. Nagrody wręczał m.in. Minister Środowiska Maciej H....
28.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Prezes Zarządu uczestnikiem IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – wziął udział w IV Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska: „Polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się...
28.10.2015
WFOŚiGW w Opolu: Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji do wysokości 904 100,00 zł
W dniu 26 października 2015 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zatwierdziła wniosek o udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Rewaloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa założenia parkowego w Dąbrowie – etap I” dla Uniwersytetu Opolskiego do kwoty 904 100,00...
27.10.2015
WFOŚiGW w Toruniu: Sesja referatowa konferencji „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta” zorganizowana w siedzibie Funduszu w Toruniu
W dniach 7-9.10.2015 r. Toruń stał się miejscem debaty na temat roli zieleni w rewitalizowanej infrastrukturze miejskiej. XI edycja konferencji z cyklu „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, która odbyła się pod nazwą „Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej”, została zorganizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Fundusz z ofertą dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
W dniu 22 października br. w Poznaniu odbyło się Regionalne Spotkanie Zarządców Nieruchomości w Poznaniu, które poświęcone było problematyce profesjonalnego zarządzania nieruchomościami oraz prezentacji produktów i rozwiązań dedykowanych tej branży. Podczas konferencji Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, Hanna Grunt przedstawiła prezentacje nt.: „Wsparcie finansowe i merytoryczne WFOŚiGW w Poznaniu dla działań z zakresu oszczędzania energii – oferta finansowa i doradztwo...
27.10.2015
WFOŚiGW w Poznaniu: Próbny rozruch w konińskiej spalarni
Konińska spalarnia odpadów komunalnych w dniu 16 października br. oficjalnie przekazała do Rozruchu Próbnego i Testów Gwarancyjnych Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Oddanie inwestycji przewidziano na 21 grudnia tego...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: ZUOK w Olsztynie oficjalnie otwarty
W czwartek 22 października odbyło się uroczyste zakończenie budowy największej instalacji odpadowej i zarazem największej inwestycji ostatnich lat na Warmii i Mazurach- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów...
27.10.2015
WFOŚiGW w Olsztynie: Fundusz ponownie Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie porozumienie w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej przewidziano 206 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność...
27.10.2015
NFOŚiGW: Samorządy dostaną wsparcie na energooszczędne budynki
Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej Narodowy Fundusz przeznacza 290 mln zł z programu Lemur. 19 października ruszyła druga edycja programu. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy...
27.10.2015
NFOŚiGW: Program termomodernizacji polskich domów
Narodowy Fundusz przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodernizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej. Nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego użytkowania energii oraz do poprawy jakości...
27.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Z ekogroszku na pellet. O 135 ton dwutlenku węgla mniej do atmosfery!
Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieniążkowie, gmina Gniew. Projekt wykonany został w ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem konkursu było ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystywania energii w budynkach jednostek samorządu terytorialnego. WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektu w Szkole Podstawowej w Pieniążkowie udzielił dotacji w wysokości 118 000...
27.10.2015
WFOŚiGW w Gdańsku: Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Miłoradzu
Zakończyła się realizacja zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 6 mln zł. Inwestycja wykonana została przy udziale środków unijnych i gminy Miłoradz. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił pożyczki na ten...
23.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Debata na temat rozbrajania bomb ekologicznych
O stanie środowiska na Śląsku, niskiej emisji oraz bombach ekologicznych rozmawiali uczestnicy debaty w siedzibie Dziennika Zachodniego. – Jeśli chcemy mówić o czystym Śląsku to musimy rozmawiać o powietrzu, wodzie i glebie – mówił Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Być może właśnie poprzez akcje, ale częste, powtarzane do bólu, uda nam się zmobilizować zainteresowanych do tych działań. Podczas pierwszej debaty zauważyłem, że fundamentem są pieniądze,...
23.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym składowisku odpadów w Krzywopłotach – otwarta
23 października 2015r. została otwarta ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym składowisku odpadów w Krzywopłotach. To jeden z elementów projektu pn: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Inwestycja została dofinansowana przez WFOŚiGW...
22.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Spotkanie nt. RPO WZ 2014-2020 w Złocieńcu
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski – był uczestnikiem spotkania nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które 22 października odbyło się w Złocienieckim Ośrodku Kultury. Mieszkańcy Złocieńca mogli poznać szczegóły, dotyczące konkursów w ramach RPO WZ...
21.10.2015
WFOŚiGW w Katowicch: Nowy żubr w Pokazowej Zagrodzie Żubrów, do Pszczyny przyjechał… samochodem
W Pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie zamieszkał nowy żubr. To trzyletnia krowa – Platanka II z pszczyńskiej linii genetycznej, która została przewieziona z pobliskich Jankowic w celach reprodukcyjnych. – To piękna, zdrowa, trzyletnia samica – Platanka II. Jest ogromna szansa, że po skrzyżowaniu z najstarszym naszym bykiem – Plawiantem, będziemy mieć piękny i przede wszystkim zdrowy przychówek – powiedział Grzegorz Czembor, dyrektor Pokazowej Zagrody Żubrów...
21.10.2015
WFOŚiGW w Katowicach: Spotkanie z przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych
Prawie 30 przedstawicieli ekologicznych organizacji pozarządowych wzięło udział w spotkaniu, na którym omówione zostały zasady i systemy finansowania zadań w ramach „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW”. Zebranym w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej oraz profilaktyki...
21.10.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Dzięki środkom finansowym WFOŚiGW w Łodzi województwo łódzkie ma kolejne ekopracownie
W październiku br. na terenie Gminy Żychlin odbyło się uroczyste otwarcie dwóch nowoczesnych ekopracowni. Nowo powstałe ekopracownie oraz zakupione pomoce dydaktyczne będą z pewnością dobrze wykorzystane zarówno przez uczniów jak i nauczycieli oraz przyczynią się do pogłębienia świadomości ekologicznej wśród osób z nich...
21.10.2015
WFOŚiGW w Łodzi: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspiera walkę z niską emisją
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Beneficjentów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zatwierdził program priorytetowy „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu...
21.10.2015
WFOŚiGW w Szczecinie: Nowoczesna instalacja biologicznego przetwarzania odpadów w powiecie kołobrzeskim – już działa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielił pożyczki na rozbudowę regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Korzyścienku w gminie...

newsletter Newsletter icon zapisz się

 

contact kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl