WFOŚiGW w Poznaniu: Ochrona pszczół

26.01.2018

WFOŚiGW w Poznaniu, 21 grudnia 2017 roku zakończył nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku.

Nabór adresowany był do pszczelarzy posiadających od 5 do 80 uli. Mogli oni występować do Funduszu bezpośrednio, o ile spełniali regulaminowe warunki dotyczące wymaganej formy prawnej. Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogły występować za pośrednictwem stowarzyszeń pszczelarzy lub gmin, na terenie których posiadają pasieki. W ramach przeprowadzonego naboru do WFOŚiGW w Poznaniu  wpłynęło 61 wniosków na całkowitą kwotę projektów przekraczających kwotę 2 mln. zł. Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018”, Fundusz może dofinansowywać zaplanowane działania w formie dotacji w wysokości sięgającej maksymalnie 95% wartości przedsięwzięcia. Ostateczny poziom pomocy wynikać będzie z możliwości finansowych WFOŚiGW w Poznaniu  i zostanie ustalony po pełnej ocenie wniosków.

Zakończenie oceny wniosków planowane jest na pierwszą połowę lutego 2018 roku.

Więcej na www.wfosgw.poznan.pl

aktualności News icon

09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl