WFOŚiGW w Gdańsku: Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki!

24.01.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansował realizację sześciu spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji.

Jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w innych częściach kraju. W porównaniu z innymi europejskimi regionami, nie wypadamy jednak dobrze. Przyczyn jest wiele. Stare, niespełniające norm domowe kotły węglowe, złej jakości paliwo używane do ogrzewania domów, niewłaściwe metody rozpalania w piecu. Często w domowych kotłach ląduje plastik, a nawet meble, folie, siatki, pudełka po lekach, tekstylia. Na jakość powietrza wpływ mają także spaliny wydzielane przez coraz większą liczbę samochodów na naszych drogach. A także to, czy prawidłowo segregujemy odpady.

Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób: astmy oskrzelowej, rozedmy płuc, raka płuc, alergii, niewydolności oddechowej, udaru mózgu, zaburzeń rytmu serca. Dane statystyczne wskazują, że rocznie 46 000 Polaków umiera z powodu złego stanu powietrza. „W ostatnich dniach jakość powietrza w województwie pomorskim utrzymuje się na dobrym poziomie dla większości stacji pomiarowych, odnotowano  tylko pojedyncze przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w Lęborku, Malborku, Kościerzynie oraz Gdyni Śródmieściu” – mówi Michalina Bielawska – zastępca kierownika ds. jakości Fundacji ARMAAG.

Każdy chce oddychać powietrzem lepszej jakości. Aby było to możliwe, konieczne są zmiany. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uważają, że od kar i mandatów lepsza i skuteczniejsza jest edukacja ekologiczna. Namawiają, aby samochód zostawić przed domem, a korzystać ze środków komunikacji miejskiej, czy roweru. Jeżeli wybór padnie jednak na samochód, to nie jechać samemu, ale zabrać sąsiada lub znajomego. WFOŚiGW w Gdańsku namawia, aby używać opału dobrej jakości, wymieniać stare kotły węglowe na nowoczesne źródła ciepła lub podłączać budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stosować energooszczędne urządzenia w domu, wymieniać żarówki na energooszczędne, zmniejszyć ilość zużywanej energii elektrycznej i zadbać o kompleksową termomodernizację budynku. Po prostu: Zmienić złe nawyki na zdrowe praktyki!

Sześć spotów promuje pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji. Każdy z filmów porusza inne zagadnienie, a wszystkie łączy postać Atmoludka, informującego o jakości powietrza w województwie pomorskim. Nad realizacją spotów czuwała Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. „Spoty edukacyjne z pewnością przyczynią się do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczania niskiej emisji. Uświadamiają one odbiorcom, że  każdy może przyczynić się do poprawy jakości  powietrza” – dodaje Michalina Bielawska.

Spot nr 1: Co to jest niska emisja?

Spot nr 2:  Wymień piec! 

Spot nr 3: Zmień praktyki ogrodnicze!

Spot nr 4: Zamień samochód na tramwaj, autobus lub rower!

Spot nr  5: Kompleksowa termomodernizacja budynku 

Spot nr  6: Oszczędzaj energię!  

aktualności News icon

09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl