WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesne oświetlenie w gminie Żukowo

24.01.2018

1 136 – tyle starych, nieefektywnych żarówek wymienionych zostało na nowoczesne źródła światła. Inwestycja przeprowadzona została w szkołach podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie na terenie gminy Żukowo. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół”, udzielił dofinansowania na realizację tego projektu.

W gminie Żukowo działa 13 szkół podstawowych. W wyniku rozmów z dyrektorami placówek, wyłonione zostały dwie szkoły, w których jakość oświetlenia nie była zadowalająca. Stosowano tam przestarzałe, energochłonne oprawy świetlówkowe, a ich technologia powodowała duże zużycie energii elektrycznej.  – Celem wymiany oświetlenia w dwóch szkołach podstawowych w naszej gminie ze świetlówkowego na ledowe była poprawa jego jakości, przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności energii i obniżeniu kosztów eksploatacji. Ze względu na różną funkcjonalność pomieszczeń i różne ich wykończenie – modernizowaliśmy m.in. sale dydaktyczne, korytarze, sale gimnastyczne – dobrane oświetlenie musiało być zróżnicowane zarówno pod kątem parametrów technicznych, jak i sposobu montażu – mówi Sylwia Laskowska – Bobula – zastępca burmistrza gminy Żukowo. Na skutek realizacji projektu, emisja dwutlenku węgla rocznie zmniejszyła się o 35 ton, a zużycie energii elektrycznej – o połowę.

W sumie do szkół podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie uczęszcza około 400 uczniów. Dzięki temu przedsięwzięciu, bardzo poprawiły się warunki nauki. – Efekt jest znakomity. Dzięki nowemu oświetleniu powierzchnia jest równomiernie oświetlona łagodnym światłem, nie powodującym efektu olśnienia. Nie mamy już problemów z mrugającymi i świecącymi różną barwą świetlówkami, wymagającymi dodatkowo częstych wymian. I co najważniejsze, liczymy na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Jesteśmy w stu procentach usatysfakcjonowani, szczególnie z efektów przeprowadzonego w ramach zadania konkursu i zadowolenia dzieci, które potwierdziły, że niełatwa decyzja o modernizacji była strzałem w dziesiątkę

– dodaje  Sylwia Laskowska – Bobula. Konkurs dla uczniów dotyczył korzyści wynikających z wymiany oświetlenia. Najczęściej dzieci odpowiadały: Jest jaśniej! Więcej widać! Jest przyjaźniej! Lepiej się uczyć!

Koszt realizacji projektu to 156 000 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił, w ramach konkursu „LED dla pomorskich szkół”, dofinansowania w wysokości 124 500 zł.

Gmina Żukowo podejmuje szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Na gminnych ulicach i drogach wymienionych zostało około 500  źródeł światła na ledowe, zastosowany został innowacyjny system sterowania umożliwiający redukcję mocy w godzinach o zmniejszonym natężeniu ruchu drogowego. Oszczędności wyniosły ponad 60%. W budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie przeprowadzona została termomodernizacja, ogrzewanie wymienione zostało na gazowe. Gmina co roku bierze udział w konkursach „Czyste powietrze Pomorza” ogłaszanych przez WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki którym likwiduje kotły opalane węglem lub koksem i zastępuje je niskoemisyjnymi kotłami gazowymi i olejowymi. Stosowane są także odnawialne źródła energii. Na terenie gminy zamontowanych zostało 28 instalacji fotowoltaicznych, 3 kolektory słoneczne i jedna instalacja gruntowej pompy ciepła.

Modernizacja oświetlenia w szkołach podstawowych w Przyjaźni oraz Niestępowie wykonana została w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku „LED dla pomorskich szkół”. Jego celem jest ograniczenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie efektywności energetycznej w pomorskich przedszkolach i szkołach poprzez wymianę starych, energochłonnych żarówek na nowoczesne oświetlenie w technologii LED.  Dofinansowanie w łącznej wysokości 1,3 mln trafiło do dziewięciu gmin wiejskich.

aktualności News icon

09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl