WFOŚiGW w Szczecinie: Zielona energia dla mieszkańców ulicy Pszczelnej w Szczecinie

26.01.2018

Mieszkańcy budynku, zarządzanego przez Wspólnotę Mieszkaniową Pszczelna, korzystają z ekologicznej energii z instalacji fotowoltaicznej. Montaż elektrowni na dachu budynku wielorodzinnego został dofinansowany przez WFOŚiGW w Szczecinie w ramach programu Prosument

Instalacja o mocy 24 kW zasila części wspólne budynku przy ulicy Pszczelnej 4, 4A-F: oświetlenie klatek, terenu zewnętrznego i podziemnego parkingu, pracę wind oraz zasilanie instalacji HVAC. W budynku znajduje się 85 mieszkań, a części wspólne zajmują powierzchnię ponad 5300 metrów kwadratowych. W związku z korzystnym usytuowaniem budynku wspólnoty względem kierunków świata (południe – zachód) oraz płaskim kształtem dachu, zastosowano 96 paneli fotowoltaicznych o mocy 260 W każdy. Dzienna produkcja energii elektrycznej jest zużywana na bieżąco na potrzeby części wspólnych. Nadwyżki są przekazywane do sieci operatora energetycznego. Ilość produkowanej energii jest na bieżąco widoczna za pomocą aplikacji Plant Viewer. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu Prosument. Dofinansowanie składało się z dotacji w wysokości 40% oraz pożyczki 60% kwoty inwestycji z oprocentowaniem 1% w skali roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 140 tysięcy złotych.

aktualności News icon

09.10.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Bezpieczniej i bardziej ekologicznie dzięki nowym wozom dla OSP
4,5 mln zł na nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych dla 17 jednostek OSP na Pomorzu Zachodnim W Koszalinie umowy dofinansowania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl