WFOŚiGW w Olsztynie: Plener artystyczny w Glaznotach na Wzgórzach Dylewskich

20.07.2017

W dniach 3-13 lipca 2017 r. przy wiejskim kościele gotyckim w Glaznotach (gm. Ostróda) odbył się plener artystyczny. Złożyły się na to dwa wydarzenia: plener malarski i plener rzeźby w kamieniu. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 malarzy z Iławy, Ostródy i Olsztyna oraz 7 rzeźbiarzy z Gdańska, Krakowa, Wrocławia i Wieliczki. Wydarzenie zorganizowano w ramach długofalowego projektu „Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach”. To kontynuacja działań, w ramach których we wrześniu 2015 r. społecznościom lokalnym zamieszkującym miejscowości Wzgórz Dylewskich udostępniono kamienny Krąg Wspólnoty Kultur.

Tematyka obu przedsięwzięć była osnuta na kanwie zintegrowanego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wzgórz Dylewskich – w wymiarze materialnym i niematerialnym. Celem pleneru było odkodowanie ukrytych potencjałów Wzgórz Dylewskich, wydobycie i pokazanie tych wartości przestrzeni, które nie są oczywiste, a stanowią o wyjątkowości krajobrazowej i niezwykłości dziejowej tej krainy, w kontekście historycznym i mitycznym. Stąd tematami prac malarskich i rzeźbiarskich miały być miejsca nieoczywiste na pierwszy rzut oka, a jednocześnie piękne i warte wyeksponowania. W maju i czerwcu odbyły się objazdy wprowadzające w tematykę pleneru, w celu zainspirowania do podjęcia „innego”, nieoczywistego patrzenia na Wzgórza Dylewskie. Podczas objazdów każdy artysta mógł sporządzić dokumentację fotograficzną tych miejsc i dokonać wyboru obiektu swej akcji artystycznej. Artyści otrzymali także listę literatury oraz wykaz inspiracji kulturowych i przyrodniczych, dotyczących Wzgórz Dylewskich.

Wernisaż przewidziany jest na dzień 30 września 2017 r., w ramach podsumowania Europejskich Dni Dziedzictwa na Wzgórzach Dylewskich, koordynowanych przez Alicję Szarzyńską (kierownik Centrum Edukacji Ekologicznej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie) i Wiesława Skrobota (koordynator Pracowni Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie). Wydarzenie to odbędzie się w gotyckim kościele wiejskim w Glaznotach i w świetlicy wiejskiej w Glaznotach. Współorganizatorem wernisażu będzie Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda.

Organizatorami pleneru byli Alicja Szarzyńska i Wiesław Skrobot, którzy są także głównymi organizatorami wrześniowego wernisażu. Finansowego wsparcia udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Bogusław Fijas – Wójt Gminy Ostróda. Plener nie odbyłby się, gdyby nie ofiarność finansowa Piotra Rydla z Rumiana (gm. Rybno), właściciela gospodarstwa rolnego i wielkiego miłośnika Wzgórz Dylewskich oraz Ziemi Łążyńsko-Lubawskiej, jak też Giseli Olschewski-Schweda z Gelsenkirchen, dawnej mieszkanki Glaznot. Nie bez znaczenia była otwartość i przyjazne nastawienie do inicjatywy pleneru ze strony księdza Krzysztofa Kopacza, pastora iławskiej ewangelicko-metodystycznej parafii Miłości Bożej, administrującego gotyckim kościołem wiejskim w Glaznotach. Serdeczną pomoc okazali także strażacy z glaznockiej drużyny i sołtys wsi Grażyna Gasikowska.

Głazy do działań rzeźbiarskich dostarczył i przygotował dla artystów wielki przyjaciel projektu Centrum Kultury Pamięci w Glaznotach, Kazimierz Marszelewski z Lubstynka, właściciel Kopalni Kruszywa Naturalnego w Glaznotach.

 

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl