WFOŚiGW w Szczecinie: Nowa ścieżka edukacyjna powstaje w TOEE w Zalesiu

20.07.2017

Model Ziemi, makieta obiegu wody i inne eksponaty, dzięki którym łatwiej będzie zrozumieć zjawiska fizyczne i biologiczne znajdą się na ścieżce edukacyjnej „Energia wokół nas” w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Jej budowa została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Część ścieżki jest już gotowa. Dzięki 15 eksponatom można dowiedzieć się więcej o sile odśrodkowej, biegunach magnetycznych ziemi czy zjawisku załamania światła. Trwa drugi etap prac, w ramach którego zostanie zamontowanych kolejnych 10 elementów. – Dzięki pierwszemu etapowi projektu, dofinansowanego przez Fundusz, udało się zwiększyć frekwencję w TOEE o 10 tysięcy osób rocznie – mówi Andrzej Grzana – specjalista ds. techniczno-branżowych WFOŚiGW w Szczecinie. Budowa ścieżki na zewnątrz budynku Ośrodka pozwoli na prowadzenie zajęć zarówno w środku, jak i na dworze, co jest szczególnie ważne w przypadku większych grup – na przykład ze szkół czy przedszkoli. Dzięki temu z edukacji ekologicznej na terenie TOEE skorzysta jeszcze więcej osób. Prace przy budowie ścieżki edukacyjnej potrwają do końca września.

WFOŚiGW w Szczecinie zawarł z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, zarządzającym Ośrodkiem w Zalesiu, umowę dofinansowania na realizację zadania: „Całoroczny program edukacyjny Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz doposażenie ścieżki edukacyjnej Energia wokół nas”. Koszt to ponad 350 tysięcy złotych, a dotacja ze środków Funduszu przekroczyła 176 tys. zł. Fundusz już od kilku lat wspiera edukację ekologiczną w TOEE w Zalesiu. Dofinansował m.in. zakup wyposażenia, w tym Mobilne Kino Przyrodnicze, w którym można dowiedzieć się więcej o Układzie Słonecznym; a także stworzenie ogrodu dydaktycznego na terenie Ośrodka.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl