WFOŚiGW w Gdańsku: Od pomysłu do wdrożenia

21.07.2017

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się seminarium poświęcone pomorskim innowacjom w zakresie ochrony środowiska i energetyki.  Zarząd WFOŚiGW w  Gdańsku rozstrzygnął dwa konkursy: Pomorskie projekty badawczo – rozwojowe oraz Pomorskie Wdrożenia. Zwycięskie projekty otrzymają dotacje na łączną kwotę ponad 4 milionów złotych.

Celem pierwszego konkursu było wyłonienie i dofinansowanie najlepszych przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii, wdrażających gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ograniczających szkodliwy wpływ różnych zakładów bądź obiektów na środowisko.

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku zakwalifikował do dofinansowania 10 projektów badawczo-rozwojowych, które charakteryzowały się znacznym potencjałem innowacyjnym oraz mają szanse na praktyczne wdrożenie wyników. Ich pomysłodawcami są zespoły pracowników naukowych z  Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.   Naukowcy zamierzają np. wykorzystywać odpady z hodowli przemysłu drobiarskiego do produkcji biogazu, który kwalifikowany jest jako odnawialne źródło energii. W innym projekcie matryce czujnikowe mają monitorować jakość powietrza w aglomeracji trójmiejskiej. Pracownicy Politechniki Gdańskiej zamierzają stworzyć modelową gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków, aby jak najwięcej produkować energii odnawialnej i odzyskiwać związki biogenne.

Konkurs Pomorskie Wdrożenia ma służyć wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań u przedsiębiorców przyczyniających się do ograniczenia szkodliwej emisji do środowiska, wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie uzyskały cztery projekty, w ramach których beneficjenci zamierzają wdrożyć w swoich firmach m.in. innowacyjną technologię produkcji nawozów, budować generatory wolnoobrotowe o mocy 40 i 100kW zintegrowane z turbiną wiatrową, prowadzić próby nad  wyprodukowaniem innowacyjnego produktu jakim będzie włóknina kompozytowa do pochłaniania odorów powstająca z przetworzonych butelek PET.

W ramach ogłoszonych konkursów wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie. „Wybór nie był łatwy. Ocenialiśmy każde przedsięwzięcie pod względem innowacyjności i efektywności energetycznej. Zależało nam na tym, aby wybrać projekty, które faktycznie rozwiązują problemy środowiska w województwie pomorskim – i co najważniejsze – zostaną wdrożone w życie” – powiedziała Helena Okuniewska – kierownik Zespołu Programów Regionalnych i Projektów Środowiskowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dla innowacji niezbędne jest, aby nauka współdziałała z przemysłem. A to właśnie mają zapewnić przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursów Pomorskie projekty badawczo – rozwojowe oraz Pomorskie Wdrożenia.

Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w ochronie środowiska służą zarówno rozwojowi gospodarczemu jak i złagodzeniu presji na środowisko. Dwa konkursy ogłoszone przez WFOŚiGW w Gdańsku wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju regionu, jak i całego kraju.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wybrane projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach rozstrzygniętych konkursów. Omówione zostały kwestie związane z realizacją przedsięwzięć. „Promotorem idei konkursów badawczo – rozwojowych był profesor Robert Bogdanowicz. Zmarły sześć lat temu zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” – powiedział Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku. „W naszych konkursach w zakresie innowacyjności wielkim atutem jest prostota ubiegania się o dofinansowanie i prostota rozliczania wniosków. Tym instytucjom i firmom, którzy wsparcie finansowe otrzymali życzę dużo wytrwałości i dobrych pomysłów na kolejne lata. Tym, którym się nie udało, aby nie tracili ducha. W miarę możliwości finansowych, Fundusz będzie kontynuował konkursy o tej tematyce” – dodał.

Danuta Grodzicka – Kozak – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przedstawiła działania podejmowane w ostatnich 10 latach przez pracowników Funduszu w województwie pomorskim. W ramach wdrażania systemu zagospodarowania odpadów i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowane były regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku wybudowano lub zmodernizowano oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 70 000 m3 na dobę, ponad 2 000 km kolektorów sanitarnych. Opracowane zostały plany ochrony jezior, rezerwatów przyrody. Podjęta została walka ze smogiem, która polegała na modernizacji kotłowni, rozbudowie sieci ciepłowniczej, instalacji odnawialnych źródeł energii i urządzeń odpylających. Zrewitalizowane zostały tereny zielone, przykładowo Park w Chojnicach czy park pomiędzy ul. Piastowską i Pomorską w Gdańsku. Na szeroką skalę prowadzone były działania z zakresu edukacji ekologicznej.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl