WFOŚiGW we Wrocławiu: Pomoc dla zabytkowego parku w Bagnie, który zniszczył huragan

29.01.2018

Ruszyły prace przy usuwaniu skutków huraganowego wiatru, który uszkodził ponad 200 drzew w zabytkowym parku w podwrocławskim Bagnie. Park jest atrakcją turystyczną oraz ostoją dla kilkudziesięciu gatunków ptaków i drobnych zwierząt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczył dotację w wysokości około 250 tys. złotych na naprawę zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę w sierpniu ubiegłego roku. Rozpoczęcie akcji usuwania skutków wichury to dobra wiadomość dla Dolnoślązaków. – Z uwagi na rzadkie i cenne gatunki dendrologiczne, przypałacowy park w Bagnie jest licznie odwiedzany przez wycieczki z całego województwa – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Park jest obecnie niedostępny dla zwiedzających, trwają w nim takie prace jak m.in. wycinka kilkudziesięciu uszkodzonych drzew i usuwanie połamanych gałęzi. Wykonano już część prac z udziałem alpinistów, którzy odcinali konary drzew w ich koronach. Pozostałe drzewa poszkodowane przez nawałnicę zostały już wcześniej zabezpieczone oraz poddane zabiegom pielęgnacyjnym. Dalszy etap prac to odtworzenie zniszczonego układu kompozycyjnego drzewostanu. W tym celu zostaną posadzone nowe drzewa tj. dęby, miłorzęby, jarzęby, cisy i lipy (łącznie około 70 sadzonek). Otwarcie parku dla turystów jest planowane na wiosnę a zakończenie wszystkich prac na listopad tego roku.

Park przypałacowy w Bagnie został założony w XVIII w. a w drugiej poł. XIX w. został przekształcony w park krajobrazowy o nieregularnym przebiegu alejek i ścieżek. Decyzją Konserwatora zabytków został wpisany do rejestru zabytków. Park krajobrazowy o powierzchni ok. 5 ha z rzadkim, wiekowym drzewostanem m.in. jodłą olbrzymią i kalifornijską, dębem błotnym czy choiną kanadyjską otacza barokowy zespół pałacowy z początku XVIII w. W pałacu ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów. Park jest obiektem wartościowym przyrodniczo: ma charakter naturalistyczny, przypomina fragment starego lasu liściastego w typie siedliska grądowego. Rosną tu przede wszystkim lipy, graby, dęby oraz buki. W parku wykształciło się naturalne runo, w którym dobre warunki znalazły rodzime gatunki, takie jak bluszcz pospolity i konwalia majowa. Pod drzewami rośnie paproć narecznica samcza. W celu edukacji przyrodniczej osób odwiedzających park, najcenniejsze drzewa oznaczono tabliczkami z nazwami ich gatunków. – Przypałacowy Park w Bagnie został zrewitalizowany kilka lat temu przy udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz NFOŚiGW – przypomina Kasztelowicz.

aktualności News icon

27.05.2020
NFOŚiGW: Eko Dziennikarz po raz czwarty. Nowe zasady konkursu. Pula nagród 30 tys. zł
Czyste powietrze, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami – to tematyka publikacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, za które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl