WFOŚiGW we Wrocławiu: Mieszkańcy gminy Ziębice wymieniają węglowe „kopciuchy”

29.01.2018

Ziębice to kolejna gmina, która przystąpiła do programu antysmogowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W programie o budżecie 50 mln złotych bierze udział 22 dolnośląskich samorządów, które pozyskały preferencyjne pożyczki o łącznej wartości ponad 14 mln złotych.

Całkowity koszt zadania zrealizowanego w Ziębicach to ponad 380 tys. zł. Preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła około 170 tys. złotych. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy tej gminy wymienili 27 starych pieców węglowych i dwa przestarzałe piece na biomasę. Zamiast nich zostanie zamontowanych 11 kotłów gazowych, 9 wysokiej jakości kotłów węglowych (minimalnie 5 klasy) oraz trzy nowe kotły na biomasę. Dzięki tym instalacjom do powietrza trafi mniej: szkodliwego pyłu PM10 o około 0,5 tony na rok i CO2 o blisko 40 ton na rok. Gmina na wiosnę tego roku planuje kontynuację realizacji programu antysmogowego.

Dotychczas do WFOŚiGW we Wrocławiu oprócz wniosku z Ziębic, wpłynęły jeszcze wnioski z gmin: Jeleniej Góry, Nowej Rudy, Jedliny Zdrój, Środy Śląskiej, Polanicy Zdrój, Złotoryi, Świerzawy, Ząbkowic Śląskich, Barda, Strzegomia, Chojnowa, Bolesławca, Stoszowic, Piechowic, Warty Bolesławieckiej, Głuszyc, Pieńska, Bielawy, Strzelina, Starej Kamienicy, Osiecznicy i Węglińca. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy mogą wymieniać stare piece m.in. na: kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. Te pieniądze pomogą w likwidacji ponad 2 tysięcy przestarzałych pieców, a tym samym w ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów do powietrza. – Zapraszam do składania wniosków kolejne samorządy. Do rozdysponowania na program wymiany pieców węglowych mamy jeszcze 36 milionów złotych – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał pożyczkę Ziębicom w ramach „Programu Priorytetowego Ograniczenia niskiej Emisji na obszarze Dolnego Śląska”. W celu poprawy stanu powietrza w regionie, Fundusz zaproponował gminom w kwietniu ubiegłego roku specjalny Program o budżecie 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych. Te środki mogą pozyskać samorządy. Co ważne wszystkie te samorządy przekażą mieszkańcom pieniądze pożyczone z WFOŚiGW we Wrocławiu na wymianę pieców jako dotacje. Pożyczki dla samorządów wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tys. złotych, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych. Wspólnoty mieszkaniowe, w przypadku korzystania ze wspólnej kotłowni będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

Samorządy biorące udział w programie ogłaszają nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Nisko oprocentowane pożyczki – 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat – są przeznaczane na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej. Możliwe jest także przeznaczenie pożyczki na instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych, ale tylko do celów produkcji energii na potrzeby ogrzewania budynków.

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc. a w przypadku wymian instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70 proc. wypłaconych kwot. Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć w terminie nie krótszym niż 24 miesiące od rozpoczęcia spłaty, po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie: 50 proc. kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30 proc. tego kapitału.

Samorządy mogą składać wnioski na dofinansowanie w trybie ciągłym, do końca października 2018r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Programu w WFOŚiGW we Wrocławiu: ul. Jastrzębia 24 oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdrój, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16 i w Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32. Program będzie realizowany do 28.04.2019 r.

aktualności News icon

03.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologiczna energia dla ujeżdżalni w Budzistowie
Na dachu ujeżdżalni w Budzistowie w gminie Kołobrzeg zostały zamontowane 163 panele o mocy 305Wp każdy. Instalację fotowoltaiczną dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl