WFOŚiGW w Gdańsku: Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wykosowie

23.08.2018

We wsi Wykosowo gmina Główczyce wybudowana została lokalna oczyszczalnia ścieków. Dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” udzielił WFOŚiGW w Gdańsku.

Wykosowo to wieś położona w gminie Główczyce. Gmina leży w północno – zachodniej części województwa pomorskiego. Jest największą w powiecie słupskim, a szóstą co do wielkości w województwie pomorskim. Północna część gminy stanowi otulinę Słowińskiego Parku Narodowego. Atrakcją przyrodniczą gminy są Bagna Izbickie i Torfowiska Pobłockie. Przez Główczyce przebiegają szlaki turystyczne: rowerowe, piesze, kajakowe.

We wsi Wykosowo mieszka około 300 osób. Właśnie zakończyła się tu budowa lokalnej oczyszczalni ścieków. Przed rozpoczęciem inwestycji, budynki podłączone były do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, a ścieki zbierane do specjalnego osadnika. Po oczyszczeniu, odprowadzane były do rzeki Skórzynki.

Osadnik był mocno wyeksploatowany. Wybudowany prawie pół wieku temu, nie spełniał już swojej funkcji. Z każdym rokiem jego stan techniczny był coraz gorszy, istniało zagrożenie przedostania się nieoczyszczonych ścieków do wód.

Jedynym rozwiązaniem była budowa oczyszczalni ścieków. I taką decyzję podjęły władze gminy Główczyce. Dofinansowania na realizację projektu udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Powstała mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej przepustowość to 270 RLM, w ciągu doby jest w stanie oczyścić średnio 40,5 m3 ścieków. Zastąpiła ona stary zbiornik. Oczyszczalnia została podłączona do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Wykorzystano w niej technologię pozwalającą na efektywne i energooszczędne oczyszczanie ścieków. Teraz oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego, a stamtąd do rzeki Skórzynki.

Inwestycja, dzięki lepszemu oczyszczeniu ścieków, przyczyniła się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 382 500 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dotacji i pożyczki na realizację tego projektu.

To nie pierwsza inwestycja w gminie Główczyce w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. Władze gminy od lat inwestują w nowe sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków.

aktualności News icon

15.01.2021
Kolejne wsparcie Wojewódzkich Funduszy w walce z COVID-19
6,6 mln zł to kwota, którą w 2020 roku szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsparło szpitale w zakresie zapobiegania i zwalczania...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl