NFOŚiGW: XIV Konkurs dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” dofinansowany przez NFOŚiGW

28.08.2018

Prawie 500 tys. zł dotacji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Euroregionowi Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze na organizację XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”. Edukacja i zabawa poprawiająca świadomość ekologiczną obejmie zwłaszcza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Konkurs, który ma charakter ogólnokrajowy, został objęty Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Działania edukacyjno-ekologiczne obejmą zasięgiem ponad 685 tys. osób, co będzie jednoznaczne z osiągnięciem na koniec listopada br. zamierzonego efektu ekologicznego.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości bezpieczeństwa ekologicznego osób fizycznych i prawnych (część szkolenia jest przeznaczona dla nauczycieli i pracowników instytucji i administracji rządowej i samorządowej). Strategicznym założeniem XIV edycji współzawodnictwa będzie uzyskanie w procesie edukacji zachowań prośrodowiskowych u dzieci i młodzieży oraz świadomości istnienia zagrożeń w życiu codziennym i zdarzających się nadzwyczajnie, a także wypracowanie umiejętności podstawowego radzenia sobie z nimi. Świadomość bezpieczeństwa ekologicznego ma dotyczyć zarówno zagrożeń „zewnętrznych”, powodowanych przez siły natury, jak i niebezpieczeństw „wewnętrznych”, pojawiających się w wyniku działalności człowieka. Cele konkursu są zsynchronizowane z rządowymi programami bezpieczeństwa (m.in. programem „Razem Bezpieczniej”).

W ramach projektu przewidziano zorganizowanie czterech seminariów i trzech konkursów. Ponadto w telewizyjnym programie TVP2 „Pytanie na śniadanie” przewidziano dwa felietony tematyczne. Jeden z nich to promocja aktywnego wypoczynku na terenach chronionych i cennych przyrodniczo. Wyemitowane zostaną także dwa spoty radiowe w trzech lokalnych rozgłośniach radiowych. Powstanie także film edukacyjny oraz publikacja raportu w Internecie.

Organizatorzy konkursu przyjęli, że sprawdzanie nabytej wiedzy młodych uczestników będzie następować nie przez ustne ich odpytywanie, ale poprzez stawianie ich przed konkretnymi sytuacjami, wymagającymi rozwiązania problemu o charakterze sytuacyjnym bądź ratowniczym. Prawdziwym sprawdzianem wiedzy i umiejętności nabytych w procesie edukacji ma być zatem podejmowanie prawidłowych czynności, które mają prowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Wśród obszarów merytorycznych objętych konkursową edukacją są m.in. bezpieczny i aktywny wypoczynek, ochrona przyrody, bezpieczne poruszanie się po drogach, np. koleją czy rowerem, bezpieczne zachowania wobec groźnych sytuacji codziennych (np. aktów przemocy, propozycji narkotyków), ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, bezpieczeństwo energetyczne (np. przy używaniu prądu czy urządzeń elektrycznych) oraz bezpieczeństwo ekologiczne (np. zdrowie i higiena, segregacja śmieci).

Umowę dofinansowania ze strony NFOŚiGW podpisała w lipcu br. Pełnomocnik, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Katarzyna Zaczek, natomiast partycypację beneficjenta potwierdzili Prezydent Euroregionu Nysa Piotr Roman i Dyrektor Euroregionu Nysa Andrzej Jankowski.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 615 992 zł. Zdecydowaną większość, bo 487 000 zł, będzie stanowić dotacja z NFOŚiGW, a ponadto wykorzystane zostaną środki własne Euroregionu Nysa (39 054 zł) oraz kwota 89 938 zł, która została przekazana wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu oraz Państwową Straż Pożarną.

Przekazanie dotacji na rzecz Euroregionu Nysa umożliwia program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Edukacja ekologiczna. Jego zasadniczym celem, realizowanym zgodnie z polityką kreowaną przez Ministerstwo Środowiska, jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

aktualności News icon

15.07.2022
„Czyste Powietrze Plus”
Rusza program „Czyste Powietrze Plus”: będą wyższe dotacje na wymianę „kopciuchów” i ocieplanie domów jednorodzinnych. Zyskają najmniej zarabiający. Dobra wiadomość dla osób zamierzających...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00
fax (22) 504 41 39
e-mail: poczta@wfosigw.pl