WFOŚiGW w Warszawie: Kolejne pieniądze z Funduszu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza – Warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie

02.09.2019

27 sierpnia 2019 roku w Jabłonnie Lackiej w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król podpisała 11 umów na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” na łączną kwotę dotacji ponad 260 tysięcy zł. Umowy dotyczą zakupu specjalistycznego sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza. Tym razem pomoc trafi do Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobolewie, Żelechowie, Sokolniku, Grodzisku, Siennicy, Krynkach, Czarnotach, Dzierzbach, Sulejówka, powiatu węgrowskiego oraz powiatu łosickiego.

– Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają dofinansowanie na zakup wozów strażackich oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia. To niezwykle istotne, aby lokalne zastępy straży pożarnej były odpowiednio wyposażone. Nowy ekwipunek z pewnością podniesie bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, a samym druhom gratuluję operatywności i wielkiego zaangażowania na rzecz niesienia pomocy- powiedział Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Do WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” wpłynęło w sumie blisko 280 wniosków na kwotę ponad 7 milionów zł.

– Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokłada wszelkich starań, aby wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski i przeszli pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymali wsparcie, bo warto wspierać tych, którzy ratują nasze życie- mówiła Prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.

Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. Dzięki wsparciu Funduszu jednostki OSP zakupią specjalistyczny sprzęt służący zapobieganiu, ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska w postaci narzędzi hydraulicznych, motopomp różnego typu, agregatów, armatury pożarniczej, kamer termowizyjnych, jak również sprzęt ochrony osobistej strażaków, tj.: ubrania specjalne typu NOMEX oraz aparaty powietrzne.

Ochotnicza Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Dzięki temu wsparciu druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku przekaże ponad 10 milionów złotych dla Jednostek Straży Pożarnych z Mazowsza na zakup samochodów i sprzętu do ratowania ludzi i mienia.

aktualności News icon

03.06.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Ekologiczna energia dla ujeżdżalni w Budzistowie
Na dachu ujeżdżalni w Budzistowie w gminie Kołobrzeg zostały zamontowane 163 panele o mocy 305Wp każdy. Instalację fotowoltaiczną dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl