WFOŚiGW w Warszawie: Kanalizacja dla Wyszkowa

11.05.2019

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcy Wyszkowa  będą  mieli m.in. kanalizację sanitarną w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie.

8 maja 2019 roku Anna Król Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisała aneks  do umowy pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie”.

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2099,98 mb, w tym:

– kanalizacja grawitacyjna Ø300 mm o długości  356,5 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø250 mm o długości  133,64 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø200 mm o długości  875,41 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø160 mm o długości  387,1 mb

– kanalizacja ciśnieniowa Ø110 mm o długości 347,33 mb.

Ponadto w ramach zadania wybudowana została sieciowa przepompownia ścieków.

Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków bytowych z 61 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego podłączonych zostanie 16 budynków. Wnioskodawca oszacował, iż liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 39 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Rybieńku Starym.

Przedmiotowa inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.386.981,31 zł, została wsparta ze środków Funduszu pożyczką w wysokości 1.296.497,01 zł.

Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie może być niższe niż 1,5% w stosunku rocznym. Pożyczka zostanie spłacona w 23 ratach w latach 2019-2024.

Pożyczkobiorca będzie mógł ubiegać się o częściowe umorzenie w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie” oraz Programie w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie.

Ale to  nie jedyne wsparcie udzielane przez WFOŚiGW w Warszawie mieszkańcom powiatu wyszkowskiego. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło kilka wniosków z tego regionu Mazowsza na „Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” i są już zatwierdzone przez Zarząd Funduszu.  Mieszkańcy gmin, które złożyły wnioski będą mogli dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie za darmo zutylizować azbest .

Gmina Wyszków  złożyła również wniosek o pomoc finansową do WFOŚiGW w Warszawie na  budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy Przedszkolu nr 2 w Wyszkowie. Celem tego zadania jest realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych w Wyszkowie poprzez zakup 12 elementów infrastruktury terenowej.

aktualności News icon

19.08.2019
WFOŚiGW w Gdańsku: Pomorscy na XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych
Rodzina Pomorskich tym razem gościła na Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni. Nasze stoisko – przy Narodowym Stadionie Rugby – odwiedziły polskie rodziny z całego...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl