WFOŚiGW w Warszawie: Kanalizacja dla Wyszkowa

11.05.2019

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszkańcy Wyszkowa  będą  mieli m.in. kanalizację sanitarną w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie.

8 maja 2019 roku Anna Król Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  podpisała aneks  do umowy pożyczki na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei oraz na osiedlu Zakręzie w Wyszkowie”.

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 2099,98 mb, w tym:

– kanalizacja grawitacyjna Ø300 mm o długości  356,5 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø250 mm o długości  133,64 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø200 mm o długości  875,41 mb,

– kanalizacja grawitacyjna Ø160 mm o długości  387,1 mb

– kanalizacja ciśnieniowa Ø110 mm o długości 347,33 mb.

Ponadto w ramach zadania wybudowana została sieciowa przepompownia ścieków.

Realizacja inwestycji umożliwi odbiór ścieków bytowych z 61 budynków. Na dzień osiągnięcia efektu ekologicznego podłączonych zostanie 16 budynków. Wnioskodawca oszacował, iż liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków na dzień efektu ekologicznego wyniesie 39 mieszkańców. Odbiornikiem ścieków będzie oczyszczalnia ścieków w Rybieńku Starym.

Przedmiotowa inwestycja, której koszt całkowity wyniósł 1.386.981,31 zł, została wsparta ze środków Funduszu pożyczką w wysokości 1.296.497,01 zł.

Oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, lecz nie może być niższe niż 1,5% w stosunku rocznym. Pożyczka zostanie spłacona w 23 ratach w latach 2019-2024.

Pożyczkobiorca będzie mógł ubiegać się o częściowe umorzenie w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie” oraz Programie w ramach którego został złożony wniosek o dofinansowanie.

Ale to  nie jedyne wsparcie udzielane przez WFOŚiGW w Warszawie mieszkańcom powiatu wyszkowskiego. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło kilka wniosków z tego regionu Mazowsza na „Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” i są już zatwierdzone przez Zarząd Funduszu.  Mieszkańcy gmin, które złożyły wnioski będą mogli dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie za darmo zutylizować azbest .

Gmina Wyszków  złożyła również wniosek o pomoc finansową do WFOŚiGW w Warszawie na  budowę ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej przy Przedszkolu nr 2 w Wyszkowie. Celem tego zadania jest realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej, która będzie wykorzystana do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze wszystkich przedszkoli publicznych w Wyszkowie poprzez zakup 12 elementów infrastruktury terenowej.

aktualności News icon

13.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Prąd ze słońca dla Ekoprzedsiębiorstwa
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Unieście zakończyła się budowa instalacji fotowoltaicznej, która jest głównym źródłem zasilania obiektu. Ekologiczną inwestycję Ekoprzedsiębiorstwa Mielno Sp....
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl