WFOŚiGW w Toruniu: Pierwsze pilotażowe szkolenie dla kandydatów na energetyków gminnych za nami

31.07.2018

W czerwcu br. zespół doradców energetycznych przeprowadził cykl szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy będą pełnić funkcję Energetyków w gminach.

Uczestnicy szkolenia zdobywali wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli na samodzielne rozpoznawanie obszarów w których możliwa jest redukcja zużycia energii, a także wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Gminny Energetyk będzie także wsparciem dla mieszkańców poprzez wskazywanie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji. Szkolenie realizowane było w systemie 6 dni szkoleniowych a zagadnienia podzielone były na trzy bloki tematyczne :

1. Uwarunkowania prawne (obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów prawa),

2. Wiedza techniczna (z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu),

3. Finansowanie i realizacja inwestycji (wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii).

Szkolenie było finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych działających w ramach powyższego Projektu.

Czerwcowe szkolenia były pilotażem planowanego cyklu szkoleń i miały za zadanie zweryfikowanie programu szkolenia.

Rozpoczęcie przez Wojewódzki Funduszu w Toruniu nowego cyklu szkoleń planowane jest na jesień br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Zespołem doradców energetycznych mailowo doradztwo@wfosigw.torun.pl lub telefonicznie 56 62 12 360/361.

Wierzymy, że funkcja Energetyka Gminnego przyniesie gminie oraz jej mieszkańcom wymierne korzyści zarówno finansowe – w wyniku oszczędności energii, jak i zdrowotne – poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

aktualności News icon

26.07.2021
WFOŚiGW w Szczecinie: Eko-zabawa dla całych rodzin na Jarmarku Jakubowym
Gry i konkursy na temat ochrony środowiska czekały na odwiedzających, która przez trzy dni Jarmarku Jakubowego działała na Placu Orła Białego w Szczecinie. Wszyscy mogli wykazać...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl