WFOŚIGW w Toruniu: Liceum i Dom Zakonny do remontu

11.07.2019

Prawie 3 mln złotych dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚIGW w Toruniu na remont szkolnych budynków i Domu Zakonnego otrzymają księżą Pallotyni z Chełmna na termomodernizację budynków liceum oraz remont Domu Zakonnego.

Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Chełmnie prowadzi  Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów w Chełmnie. Budynki wymagają remontu i docieplenia. Jeden z dachów pokryty jest jeszcze szkodliwym dla zdrowia eternitem.

Dziś w siedzibie WFOŚiGW w Toruniu Prezes Zarządu Ireneusz Stachowiak podpisał umowę z Prowincjałem Pallotynów w Poznaniu Księdzem Adrianem Golbasem oraz dyrektorem szkoły Księdzem Pawłem Orpikiem na dofinansowanie prac remontowych.

Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się pozyskać te pieniądze, gdyż budynki wymagają remontu. Mamy bardzo dobre wyniki nauczania, chcemy teraz zadbać o bazę, w której kształcą się nasi uczniowie i zapewnić im jak najlepsze warunki – mówi dyrektor szkoły Ksiądz Paweł Orpik.

Cieszymy się, że po modernizacji budynki nie tylko będą się lepiej prezentować wizualnie, ale remont przyniesie też efekt ekologiczny – dodaje Prowincjał Pallotynów Ksiądz Adrian Golbas.

Rozpoczęcie remontu zbiegło się z podwójnym jubileuszem placówki. Liceum obchodzi rocznicę 25-lecia, a szkoła podstawowa piątą rocznicę powstania.

Ojcowie Pallotyni otrzymali dotację na modernizację obiektów w wysokości 2 mln 331 tys. 598 złotych z NFOŚiGW oraz 607 tys. 967 złotych z WFOŚiGW w Toruniu.

aktualności News icon

09.12.2019
WFOŚiGW w Szczecinie: Strażacy-Ochotnicy z Węgorzyna będą szybciej na miejscu akcji
Napęd 4×4, 3500-litrowy zbiornik na wodę i 350-litrowy na środek pianotwórczy, autopompa i wyciągarka o napędzie elektrycznym są na wyposażeniu nowego, średniego wozu ratowniczo-gaśniczego, który w sobotę,...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl