WFOŚiGW w Szczecinie: Usuwanie barszczu Sosnowskiego – ważne zmiany w regulaminie naboru wniosków

28.05.2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce związanym z rozprzestrzenianiem się groźnego dla życia koronawirusa SARS-CoV-2 postanowił wydłużyć termin składania wniosków na zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego do dnia 31.07.2020 r.

Podstawą uzyskania dofinansowania na prowadzenie prac jest posiadanie przez Beneficjenta aktualnej inwentaryzacji występowania barszczu Sosnowskiego oraz programu usuwania. Wnioskodawcą i beneficjentem programu dofinansowania są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) i jednostki sektora finansów publicznych z województwa zachodniopomorskiego. We wniosku o dofinansowanie składanym do WFOŚiGW w Szczecinie mogą być ujęte zadania realizowane na gruntach będących w granicach województwa zachodniopomorskiego, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Ważną zmianą jest również to, że dotowany w porównaniu do ubiegłorocznego naboru nie będzie zobowiązany do prowadzenia zabiegów usuwania barszczu i zapobiegania jego odnowieniom przez okres minimum 2 lat.

aktualności News icon

24.11.2020
WFOŚiGW w Szczecinie: Pomniki przyrody pod dobrą opieką
Popularne wśród szczecinian platany na Jasnych Błoniach, Dęby Krzywoustego i Miłośników Prawobrzeża, a także buk Wojciech zostały objęte pracami pielęgnacyjnymi w ramach projektu, realizowanego...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl