WFOŚiGW w Szczecinie: Atrakcyjne wsparcie na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

11.07.2019

Od 1 lipca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyjmuje wnioski zachodniopomorskich beneficjentów w ramach realizowanego wspólnie z NFOŚiGW Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Dofinansowanie można przeznaczyć na budowę, rozbudowę lub modernizację lokalnych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę i/lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Przy pomocy pożyczki można sfinansować również podłączenie gospodarstw domowych, w tym zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dodatkowo wsparcie obejmuje budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, które odbiorą nieczystości z domów, gospodarstw agroturystycznych czy obiektów publicznych, o przepustowości maksymalnie 50 RLM, czyli obsługujących do 50 osób.

– Proponujemy beneficjentom pożyczkę do 100% wartości kosztów kwalifikowanych z oprocentowaniem nie mniejszym niż 2% i możliwością umorzenia nawet do 50% jej wartości. Zachęcamy aplikowanie o tak atrakcyjne wsparcie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach zadań własnych jednostek samorządowych – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Nabór wniosków potrwa do końca 2022 roku lub do wyczerpania środków, a szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek o dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: https://www.wfos.szczecin.pl/konkursy/wod-kan-poza-kposk.html

aktualności News icon

27.05.2020
NFOŚiGW: Eko Dziennikarz po raz czwarty. Nowe zasady konkursu. Pula nagród 30 tys. zł
Czyste powietrze, odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami – to tematyka publikacji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, za które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska...
 
czytaj wszystkie

Contact icon kontakt

Administratorem strony
www.17funduszy.pl jest:
WFOŚiGW w Szczecinie
ul. Solskiego 3 • 71-323 Szczecin
tel. 91 486-15-56 • fax. 91 486-15-57
email: sekretariat@wfos.szczecin.pl